Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CHO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ NĂM 2011 MÔN HÓA HỌC – MÃ ĐỀ 925

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ Tuấn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc NgọcĐÁP ÁN CHI TIẾT CHO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ NĂM 2011
MÔN HÓA HỌC – MÃ ĐỀ 925
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba=137;
Pb = 207.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hoà tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực
trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và
0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện
cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là
A. 3,920.

B. 4,788.

C. 4,480.

D. 1,680.

Đáp án C.
Phân tích đề bài: Bài tập liên quan tới phản ứng điện phân đỏi hỏi phải phân tích được hiện
tượng, kết quả các phản ứng xảy ra ở 2 điện cực và thường áp dụng định luật bảo toàn electron.
Phương pháp thông thường:
Phân tích hiện tượng:
- Khi điện phân muối sunfat trong thời gian t chỉ thu được kim loại M ở catot và khí ở anot →
đó là khí O2 (H2O bị điện phân ở anot).
- Khi điện phân trong thời gian gấp đôi (2t), số mol khí tăng hơn gấp đôi → chứng tỏ ngoài O2 ở
anot còn có H2 ở catot (H2O bị điện phân ở cả 2 điện cực).

→ n H2 = 0,1245 - 2 × 0,35 = 0,0545 mol
Bảo toàn electron:
- Tại thời điểm t: n e (t) = 4n O2 = 4 × 0,035 = 0,14 mol
- Tại thời điểm 2t: n e (2t) = 2 × 0,14 = 0,28 mol = 2n M + 2 × 0,0545 → n M = 0,0855 mol

→ M + 96 =

13, 68
= 160 → M = 64 (Cu) → y = 0,07 × 64 = 4,48 gam
0, 0855

Phương pháp kinh nghiệm:
Nếu làm nhiều bài tập về điện phân, ta sẽ có 1 kinh nghiệm là: muối sunfat kim loại dùng trong
các bài tập điện phân “phần lớn” là muối CuSO4, do đó, đáp án đúng “có khả năng lớn” là C.
Dĩ nhiên, đã là kinh nghiệm thì chỉ đúng “phần lớn” chứ không tuyệt đối đúng, do đó cần phải có
1 chút “dũng cảm” và “liều” để làm theo cách này. Trong trường hợp thiếu thời gian hoặc không nghĩ
ra được ngay cách làm thì đây cũng là cách không quá tệ.
Nhận xét:
Đây là một bài tập rất hay và phù hợp với kỳ thi Đại học, thể hiện ở rất nhiều khía cạnh: hiện
tượng hóa học, kỹ năng giải toán, .... và đáp án nhiễu. Nếu lấy các đáp án nhiễu chia cho 0,07 ta sẽ
được các kết quả rất “đẹp”: với A là 56 (Fe) và D là 24 (Mg) – người làm đề cũng rất cẩn thận khi
vukhacngoc@gmail.com


Liên hệ học trực tiếp: 09850...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁP ÁN CHI TIẾT CHO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ NĂM 2011 MÔN HÓA HỌC – MÃ ĐỀ 925 - Người đăng: Nguyễn Vũ Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐÁP ÁN CHI TIẾT CHO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ NĂM 2011 MÔN HÓA HỌC – MÃ ĐỀ 925 9 10 729