Ktl-icon-tai-lieu

đáp án đại học khối A

Được đăng lên bởi luong-chi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn giải đề thi Đại học khối A môn Toán 2013

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC THPT NĂM 2013
MÔN TOÁN HỌC
Câu 1.
y   x3  3x 2  3mx  1
3
2
a. Khi m = 0 ta có hàm số: y   x  3x  1(C )

TXD: D = R

y '  3x 2  6 x
x  0
y'  0  
x  2
* Bảng biến thiên
x
-
y’
y

+

-

0
0

2
0
3

+

+
-

-

-1

+ Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  ,0  ;  2;  
+ Hàm số đồng biến trên (0, 2)
* Cực trị:
Hàm số đạt cực đại tại xCD  2  yCD  3
Hàm số đạt cực tiểu tại xCT  0  yCT  1
* Đồ thị hàm số:

y ''  6 x  6
y ''  0  x  1  y (1)  1
Suy ra điểm uốn U (1, 1)
+ (C) giao với trục Oy: (0; -1)
Điểm cực đại: (2; 3)
Điểm cực tiểu: (0; -1)

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Hướng dẫn giải đề thi Đại học khối A môn Toán 2013

b.

y   x3  3x 2  3mx  1 (1)
y '  3x 2  6 x  3m  3( x 2  2 x  m)
Để hàm số (1) nghịch biến trên  0;   thì y '  0 trên  0;   hay :

 x 2  2 x  m  0 x  (0; )
 m  x 2  2 x x  (0; ) (*)
2
Xét g ( x)  x  2 x trên  0;  
g '( x)  2 x  2
g '( x)  0  x  1

Bảng biến thiên:
x
0
g'(x)
g(x)

1
0


+

-1

 m  min g ( x)  1
x(0; )
(*) Xảy ra khi
Kết luận m  1
Câu 2:

2 2 sin( x  ) (1)
1 + tanx =
4
ĐKXĐ: cosx  0.
s inx

 2 2 sin( x  )
(1)  1+ cos x
4



2 2.cos x.sin( x  )
 (sinx + cosx) =
4





sin( x  )
2
4



2 2.cos x.sin( x  )
=
4

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 2 -

Hướng dẫn giải đề thi Đại học khối A môn Toán 2013



sin( x  )

4

[1-2 cosx]=0




x   k
x
 k
sin( x  )  0
4
4
4




1
x    k 2
x
 2k
cos x 
3
3
2

Kết hợp điều kiện cosx  0 thấy các nghiệm đều thỏa mãn.


x
 k x 
 2 k
Kết luận: nghiệm của phương trình là:
;
4
3
Câu 4
2

I 
1

x2 1
ln xdx
x2

2

2

2

1
1
  (1  2 ) ln xdx   ln xdx   (  2 ) ln xdx
x
x
1
1
1
2
2 2x
2
2
I1   ln xdx  x ln x   dx  x ln x  x  2 ln 2  1
1 1x
1
1
1
2
2
1
1
ln x 2
1
I 2   ( 2 ) ln xdx   ln xd ( ) 
  2 dx
x
x
x 1 1x
1
1
2



ln 2 1 2 ln 2  1
( ) 
2
x 1
2

I  I1  I 2 

5
3
ln 2 
2
2

Câu 5.

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -

Hướng dẫn giải đề thi Đại học khối A môn Toán 2013

Tính VSABC
Gọi H là trung điểm của BC. Suy ra SH vuông góc với BC

( SBC )  ( ABC )

( SBC )  ( ABC )  BC

 SH  ( ABC )
Vì  SH  BC
a 3
Tam giác SBC đều cạnh = a suy ra SH = 2
0...
Hướng dn giải đề thi Đại hc khi A môn Toán 2013
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
NG DN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC THPT NĂM 2013
MÔN TOÁN HC
Câu 1.
32
3 3 1y x x mx
a.
Khi m = 0 ta có hàm s:
32
3 1( )y x x C
TXD: D = R
'2
'
36
0
0
2
y x x
x
y
x

* Bng biến thiên
x
2 +
y’
0 -
y
3
-
+ Hàm s nghch biến trên mi khong
,0 ; 2;
+ Hàm s đồng biến trên (0, 2)
* Cc tr:
Hàm s đạt cực đại ti
23
CD CD
xy
Hàm s đạt cc tiu ti
01
CT CT
xy
* Đồ th hàm s:
''
''
66
0 1 (1) 1
yx
y x y
Suy ra điểm un U (1, 1)
+ (C) giao vi trc Oy: (0; -1)
Điểm cực đại: (2; 3)
Điểm cc tiu: (0; -1)
đáp án đại học khối A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đáp án đại học khối A - Người đăng: luong-chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đáp án đại học khối A 9 10 723