Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi môn Logic học sư phạm

Được đăng lên bởi Van Phu Kaka
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC SƯ PHẠM 01
NỘI DUNG
Câu1: Tri thức logic học có ý nghĩa gì đối với việc học tập, nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ sư phạm của sinh viên
các ngành sư phạm.
Trả lời
- Tri thức LG nâng cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ “thông minh” hơn giúp nâng cao tính xác định, tính
không mâu thuẫn, chính xác, liên tục và triệt để, tính chứng minh được cảu lập luận; tăng hiệu quả và niềm tin của suy
nghĩ, lời nói,…
- Giúp phát hiện sai lầm LG của bản thân và người khác. Giúp tìm con đường ngắn nhất, đúng nhất và hiệu quả nhất
trong nâng cao tư duy lí luận, tránh khỏi những sai lầm logic
- Trong thời đại hiện nay, khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thông tin khoa học nói chung và thông tin nói
chung bùng nổ mạnh mẽ, những biến động lớn lao và đầy phức tạp đang diễn ra trên thế giới, Tư duy logic cần thiết
hơn bao giờ hết nhằm nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan và xác định đúng đắn con đường đi của bản thân, đất
nước.
- Đối với giáo viên: Một trong những nhiệm vụ của mình là phát triển tư duy logic, độc lập, sáng tạo cho học sinh thì
tri thức logic học càng cần thiết và đi liền với các tri thức khoa học khác. Thông qua giáo dục và giáo dưỡng, giáo
viên phải dạy phương pháp tư duy khoa học cho học sinh. Vì thế, Nếu bản thân giáo viên không hiểu gì về các quy
luật và hình thức của tư duy thì không thể đạt được hiệu quả cao trong công tác của mình , không thể đạt được mục
tiêu giáo dục đào tạo.
- Nhiệm vụ xây dựng quá trình giảng dạy hợp lí trong nhà trường đang là đòi hỏi cấp thiết. Việc nắm vững phương
pháp luận và phương pháp tư duy khoa học, nắm vững phương pháp và thủ thuật lập luận, chứng minh hợp lý, hình
thành tư duy sáng tạo là điều kiện cần thiết đi sâu vào phương pháp học tập, giảng dạy; nghiên cứu đạt hiệu quả cao
nhất.
- Nghiên cứu logic học và nắm vững các tri thức của nó giúp con người có khả năng sử dụng tự tri giác các tri thức đó
vào cuộc sống hàng ngày, hoạt động thực tiễn, rút ngắn con đường nhận thức chân lí, nâng cao trình độ tư duy logic
của mỗi cá nhân.
Câu 2: (2 điểm)
Cho a, b, c là các phán đoán:

THANG ĐIỂM
1.5 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

a) Lập bảng chân trị chứng tỏ:
2.1) a b = a  b
2.2) a  (b  c) = (a  b)  c
2.3) (a  b) a  b
2.4) ( a  b) a  b
b) Vận dụng các kết quả trên chứng tỏ:
a  [(b  a )  (c  b)]  a  (b  c ) a  (b  c)

Trả lời
a) Lập 4 bảng chân trị để kiểm tra (0.25 đ/1 bảng)
b) VT = a  [(b  a )  (c b)]
= a  [(b  a )  (c b)]
= a  [(b  a )  (c b)]...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC SƯ PHẠM 01
NỘI DUNG THANG ĐIỂM
Câu1: Tri thức logic học có ý nghĩa gì đối với việc học tập, nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ sư phạm của sinh viên
các ngành sư phạm.
Trả lời
- Tri thức LG nâng cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ “thông minh” hơn giúp nâng cao tính xác định, tính
không mâu thuẫn, chính xác, liên tục và triệt để, tính chứng minh được cảu lập luận; tăng hiệu quả và niềm tin của suy
nghĩ, lời nói,…
- Giúp phát hiện sai lầm LG của bản thân và người khác. Giúp tìm con đường ngắn nhất, đúng nhất và hiệu quả nhất
trong nâng cao tư duy lí luận, tránh khỏi những sai lầm logic
- Trong thời đại hiện nay, khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thông tin khoa học nói chung và thông tin nói
chung bùng nổ mạnh mẽ, những biến động lớn lao và đầy phức tạp đang diễn ra trên thế giới, Tư duy logic cần thiết
hơn bao giờ hết nhằm nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan và xác định đúng đắn con đường đi của bản thân, đất
nước.
- Đối với giáo viên: Một trong những nhiệm vụ của mình là phát triển tư duy logic, độc lập, sáng tạo cho học sinh thì
tri thức logic học càng cần thiết và đi liền với các tri thức khoa học khác. Thông qua giáo dục và giáo dưỡng, giáo
viên phải dạy phương pháp tư duy khoa học cho học sinh. Vì thế, Nếu bản thân giáo viên không hiểu gì về các quy
luật và hình thức của tư duy thì không thể đạt được hiệu quả cao trong công tác của mình , không thể đạt được mục
tiêu giáo dục đào tạo.
- Nhiệm vụ xây dựng quá trình giảng dạy hợp lí trong nhà trường đang là đòi hỏi cấp thiết. Việc nắm vững phương
pháp luận và phương pháp tư duy khoa học, nắm vững phương pháp và thủ thuật lập luận, chứng minh hợp lý, hình
thành tư duy sáng tạo là điều kiện cần thiết đi sâu vào phương pháp học tập, giảng dạy; nghiên cứu đạt hiệu quả cao
nhất.
- Nghiên cứu logic học và nắm vững các tri thức của nó giúp con người có khả năng sử dụng tự tri giác các tri thức đó
vào cuộc sống hàng ngày, hoạt động thực tiễn, rút ngắn con đường nhận thức chân lí, nâng cao trình độ tư duy logic
của mỗi cá nhân.
Câu 2: (2 điểm)
Cho a, b, c là các phán đoán:
1.5 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
Đáp án đề thi môn Logic học sư phạm - Trang 2
Đáp án đề thi môn Logic học sư phạm - Người đăng: Van Phu Kaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đáp án đề thi môn Logic học sư phạm 9 10 797