Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015

Được đăng lên bởi tommynguyenwow
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015
Mã đề 582
PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câusố

Đápán

Câusố

Đápán

Câusố

1

D

23

D

45

2

C

24

C

46

3

A

25

A

47

4

B

26

B

48

5

B

27

A

49

6

D

28

B

50

7

D

29

D

51

8

A

30

B

52

9

D

31

A

53

10

C

32

C

54

11

C

33

C

55

12

B

34

C

56

13

A

35

D

57

14

D

36

B

58

15

A

37

C

59

16

A

38

B

60

Đápán

17

B

39

D

61

18

C

40

D

62

19

D

41

D

63

20

A

42

A

64

21

C

43

C

22

B

44

A

...
Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015
Mã đề 582
PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câusố Đápán Câusố Đápán Câusố Đápán
1 D 23 D 45
2 C 24 C 46
3 A 25 A 47
4 B 26 B 48
5 B 27 A 49
6 D 28 B 50
7 D 29 D 51
8 A 30 B 52
9 D 31 A 53
10 C 32 C 54
11 C 33 C 55
12 B 34 C 56
13 A 35 D 57
14 D 36 B 58
15 A 37 C 59
16 A 38 B 60
Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015 - Trang 2
Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015 - Người đăng: tommynguyenwow
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2015 9 10 656