Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án thi ĐH môn Hóa khối A, A1 năm 2012

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu số
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ĐÁP ÁN
Môn: HOÁ HỌC; Khối A

Mã đề thi
296

384

528

647

752

913

B

C

B

A

C

B

D

C

D

D

D

B

D

A

D

C

D

B

D

B

A

A

D

C

C

A

C

D

D

C

B

B

D

D

A

D

D

C

A

B

C

A

A

C

B

B

A

B

D

C

A

A

C

A

A

B

C

B

C

B

C

D

B

A

A

D

B

A

C

A

B

C

D

A

B

A

A

D

B

B

C

A

C

A

A

B

A

C

B

B

C

A

C

B

D

C

A

D

D

B

A

D

A

D

C

A

B

D

D

B

A

A

D

B

C

B

D

C

C

D

D

B

B

A

B

C

C

D

A

D

B

A

B

C

C

B

D

C

D

A

C

D

D

D

A

A

B

D

A

A

B

D

D

D

A

C

D

D

D

A

A

A

A

D

D

D

B

D

C

C

B

D

D

A

D

B

B

D

B

B

C

D

B

A

C

A

C

D

B

C

B

B

B

D

D

B

D

A

1

Câu số
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Mã đề thi
296

384

528

647

752

913

C

C

D

C

C

B

B

A

A

B

A

D

A

A

A

D

D

D

B

B

A

D

B

D

A

B

D

C

C

B

B

D

C

A

B

A

C

D

C

A

B

A

B

C

B

D

B

C

B

A

A

D

D

C

D

B

C

C

C

C

B

D

A

C

B

B

A

C

D

C

A

C

A

A

A

B

C

A

C

D

A

B

A

A

C

C

C

C

C

D

B

D

B

D

A

D

C

A

D

C

C

C

D

B

C

C

D

C

D

A

B

B

B

B

A

C

C

B

C

C

A

A

A

C

C

C

C

C

C

B

D

B

B

A

B

C

A

D

D

C

D

B

A

A

A

B

B

B

A

D

C

B

D

A

B

A

A

C

A

C

D

B

2

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: HOÁ HC; Khi A
đề thi
Câu s
296 384 528 647 752 913
1.
B C B A C B
2.
D C D D D B
3.
D A D C D B
4.
D B A A D C
5.
C A C D D C
6.
B B D D A D
7.
D C A B C A
8.
A C B B A B
9.
D C A A C A
10.
A B C B C B
11.
C D B A A D
12.
B A C A B C
13.
D A B A A D
14.
B B C A C A
15.
A B A C B B
16.
C A C B D C
17.
A D D B A D
18.
A D C A B D
19.
D B A A D B
20.
C B D C C D
21.
D B B A B C
22.
C D A D B A
23.
B C C B D C
24.
D A C D D D
25.
A A B D A A
26.
B D D D A C
27.
D D D A A A
28.
A D D D B D
29.
C C B D D A
30.
D B B D B B
31.
C D B A C A
32.
C D B C B B
33.
B D D B D A
1
Đáp án thi ĐH môn Hóa khối A, A1 năm 2012 - Trang 2
Đáp án thi ĐH môn Hóa khối A, A1 năm 2012 - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án thi ĐH môn Hóa khối A, A1 năm 2012 9 10 184