Ktl-icon-tai-lieu

đáp án tín chỉ

Được đăng lên bởi Quang Ho Phuoc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT

Câu hỏi

1

Thông tin “truyền miệng” (nghe bạn nói, …) có
thể tin tưởng tuyệt đối hay không?

2

Lớp mở bổ sung là gì?

3

Khối lượng học tập tối thiểu trong mỗi học kỳ
chính là bao nhiêu?

4

Trường cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên
có kết quả học tập như thế nào?

5

Có bao nhiêu mức độ ràng buộc giữa học phần
khác (A) với học phần (B)?

6

Mật khẩu ban đầu để mỗi sinh viên truy cập
website đăng ký học là gì?

7

Website đăng ký học yêu cầu sinh viên đổi mật
khẩu để ngày đặt mật khẩu không trước quá bao
nhiêu ngày?

8

“Đăng ký theo nhóm” là gì?

9

Trường hợp nào sinh viên được chuyển ngành học
so với ngành đăng ký tuyển sinh?

10

Lớp học phần kỳ hè mở cho sinh viên diện nào?

11

Học phần tự chọn bắt buộc là gì

12

“Ủy quyền đăng ký” không có tác dụng với những
trường hợp nào?

14

Nếu đã học Giáo dục quốc phòng an ninh, có được
phép miễn học không

15

Học cùng lúc 2 chương trình là gì?

16

Xếp hạng năm đào tạo là gì?

17

Khi bị ốm/tai nạn nên không thể đi học nhưng thời
gian nghỉ không quá 20% thời gian học của lớp,
sinh viên (hoặc người thân) phải làm gì?

18

Vì sao có sinh viên đăng ký đúng lịch “đăng ký
theo nhóm” nhưng không thể đăng ký đủ các học
phần thiết kế cho học kỳ đó?

19

Nếu bị ốm nên không thể học GDQP-AN ở học kỳ 1
đầu khóa học thì làm sao có thể học?

20

Khối lượng học tập đăng ký là gì?

21

Quy ước mã lớp học phần như thế nào?

22

Ai là người tư vấn cho sinh viên liên quan đến việc
làm thẻ?

24

Mỗi năm học có mấy học kỳ & có bắt buộc phải
học tất cả các học kỳ hay không?

25

Sinh viên thuộc diện nào có thời gian nghỉ học
không tính vào thời gian học chính thức?

26

Có những sinh viên không chịu xem hướng dẫn sử
dụng website và đăng ký học mà nhờ/ thuê người
khác làm thay cho mình?

27

Khối lượng học tập tối đa trong một học kỳ chính
là bao nhiêu?

28

Sinh viên nộp đơn xin mở lớp hoặc đơn đăng ký
học không được Phòng Đào tạo chấp thuận vì?

29

Xếp hạng học lực là gì?

30

Đăng ký học là gì?

31

Học phần là gì?

32

Xin hủy học phần là gì?

33

Những trường hợp nào thì sinh viên bị buộc thôi
học, khi xét kết quả học tập cuối mỗi học kỳ?

34

Khi quên mật khẩu email do Trường cấp, sinh viên
cần phải:

35

Trường thường tổ chức đăng ký sớm, bình thường
hay đăng ký muộn?

36

Tín chỉ là gì?

37

Nếu thẻ sinh viên bị hỏng, hoặc mất, hoặc không
có, sinh viên có thể dùng các giấy tờ khác để thay
thế để dự thi hay không?

38

Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học
là bao lâu?

39

Sinh viên đang ngừn...
STT
Câu hỏi
1
2
Lớp mở bổ sung là gì?
3
4
5
6
7
8
9
10
Lớp học phần kỳ hè mở cho sinh viên diện nào?
11
Học phần tự chọn bắt buộc là gì
12
14
15
Học cùng lúc 2 chương trình là gì?
16
Xếp hạng năm đào tạo là gì?
17
18
Thông tin “truyền miệng” (nghe bạn nói, …) có
thể tin tưởng tuyệt đối hay không?
Khối lượng học tập tối thiểu trong mỗi học kỳ
chính là bao nhiêu?
Trường cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên
có kết quả học tập như thế nào?
Có bao nhiêu mức độ ràng buộc giữa học phần
khác (A) với học phần (B)?
Mật khẩu ban đầu để mỗi sinh viên truy cập
website đăng ký học là gì?
Website đăng ký học yêu cầu sinh viên đổi mật
khẩu để ngày đặt mật khẩu không trước quá bao
nhiêu ngày?
“Đăng ký theo nhóm” là gì?
Trường hợp nào sinh viên được chuyển ngành học
so với ngành đăng ký tuyển sinh?
“Ủy quyền đăng ký” không có tác dụng với những
trường hợp nào?
Nếu đã học Giáo dục quốc phòng an ninh, có được
phép miễn học không
Khi bị ốm/tai nạn nên không thể đi học nhưng thời
gian nghỉ không quá 20% thời gian học của lớp,
sinh viên (hoặc người thân) phải làm gì?
Vì sao có sinh viên đăng ký đúng lịch “đăng ký
theo nhóm” nhưng không thể đăng ký đủ các học
phần thiết kế cho học kỳ đó?
đáp án tín chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đáp án tín chỉ - Người đăng: Quang Ho Phuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
đáp án tín chỉ 9 10 463