Ktl-icon-tai-lieu

Dạy bé nhận biết các phần bằng nhau

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠY BÉ NHẬN BIẾT CÁC PHẦN BẰNG NHAU
Câu hỏi 1: Trong các hình dưới đây, hình nào được chia thành các phần bằng nhau?

1

2

3

3

A. Hình 1, hình 3, hình 4
B. Hình 1, hình 2, hình 3
C. Hình 2, hình 3, hình 4
Câu hỏi 2: Bé xem các hình sau đây, hình nào không được chia thành các phần bằng nhau?

A. Hình 1, hình 3, hình 2
B. Hình 1, hình 3, hình 4
C. Hình 2, hình 3, hình 4
Câu hỏi 3: Bé hãy cho biết, hình được chia thành các phần bằng nhau nằm ở vị trí nào? (Ôn lại bài tập xác định vị trí)

A. Ngoài cùng bên tay phải
B. Ngoài cùng bên tay trái
C. Hình tròn nằm giữa hình tam giác và hình chữ nhật
D. Hình chữ nhật nằm giữa hình tròn và hình tam giác

Câu hỏi 4: Trong hình sau đây, có mấy hình được chia thành các phần bằng nhau? Là những hình nào?

A. 3 hình: hình 1, 2, 3
B. 2 hình: hình 1, 2, 4
C. 4 hình: hình 1, 2, 3, 4
D. 1 hình: hình 2
Câu hỏi 5: Hình được chia thành các phần bằng nhau có màu gì? (Ôn tập về phân biệt màu sắc)

A. Màu xanh, màu hồng
B. Màu tím, màu hồng
C. Màu xanh, màu da cam
D. Màu tím, màu da cam

...
DẠY BÉ NHẬN BIẾT CÁC PHẦN BẰNG NHAU
Câu hỏi 1: Trong các hình dưới đây, hình nào được chia thành các phần bằng nhau?
1 2 3 3
A. Hình 1, hình 3, hình 4
B. Hình 1, hình 2, hình 3
C. Hình 2, hình 3, hình 4
Câu hỏi 2: Bé xem các hình sau đây, hình nào không được chia thành các phần bằng nhau?
A. Hình 1, hình 3, hình 2
B. Hình 1, hình 3, hình 4
C. Hình 2, hình 3, hình 4
Câu hỏi 3: Bé hãy cho biết, hình được chia thành các phần bằng nhau nằm ở vị trí nào? (Ôn lại bài tập xác định vị trí)
A. Ngoài cùng bên tay phải
B. Ngoài cùng bên tay trái
C. Hình tròn nằm giữa hình tam giác và hình chữ nhật
D. Hình chữ nhật nằm giữa hình tròn và hình tam giác
Dạy bé nhận biết các phần bằng nhau - Trang 2
Dạy bé nhận biết các phần bằng nhau - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dạy bé nhận biết các phần bằng nhau 9 10 386