Ktl-icon-tai-lieu

Dạy bé xem giờ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠY BÉ XEM GIỜ
Câu hỏi 1: Chiếc đồng hồ nào chỉ 12 giờ?

A

B

C

D

Câu hỏi 2: Bốn chiếc đồng hồ chỉ giờ lần lượt là:
A. 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 11 giờ trưa, 1 giờ chiều.
B. 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 1 giờ trưa, 11 giờ chiều.
C. 1 giờ trưa, 11 giờ chiều, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng.
D. 11 giờ trưa, 9 giờ sáng, 13 giờ chiều, 10 giờ sáng.

Câu hỏi 3: Chiếc đồng hồ thứ 2 chỉ mấy giờ?
A. 2 giờ chiều
B. 11 giờ trưa
C. 1 giờ chiều
D. 8 giờ sáng

Câu hỏi 4: Bé Miu đi ngủ và tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau. Chiếc đồng hồ nào chỉ giờ bé Miu tỉnh giấc?

A

B

Câu hỏi 5: Bạn Bi đi chơi với bố mẹ vào 8 giờ sáng. Chiếc đồng hồ nào chỉ giờ bé Bi đi chơi?

A

B

Lưu ý khi dạy bé xem giờ:
- Bạn có thể kết hợp ôn luyện lại vị trí đồ vật bằng những câu hỏi đan xen như 'Chiếc đồng hồ nằm bên phải/trái chỉ
mấy giờ?'
- Ở câu hỏi 2, bạn dạy bé cách xem giờ kết hợp với việc phân biệt cách nói giờ: 1 giờ sáng với 1 giờ chiều. Không ai
nói 10 giờ sáng và 10 giờ chiều mà nói 10 giờ sáng và 10 giờ tối...

...
DẠY BÉ XEM GIỜ
Câu hỏi 1: Chiếc đồng hồ nào chỉ 12 giờ?
A
B
C
D
Câu hỏi 2: Bốn chiếc đồng hồ chỉ giờ lần lượt là:
A. 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 11 giờ trưa, 1 giờ chiều.
B. 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 1 giờ trưa, 11 giờ chiều.
C. 1 giờ trưa, 11 giờ chiều, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng.
D. 11 giờ trưa, 9 giờ sáng, 13 giờ chiều, 10 giờ sáng.
Câu hỏi 3: Chiếc đồng hồ thứ 2 chỉ mấy giờ?
A. 2 giờ chiều
B. 11 giờ trưa
C. 1 giờ chiều
D. 8 giờ sáng
Câu hỏi 4: Bé Miu đi ngủ và tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau. Chiếc đồng hồ nào chỉ giờ bé Miu tỉnh giấc?
Dạy bé xem giờ - Trang 2
Dạy bé xem giờ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dạy bé xem giờ 9 10 931