Ktl-icon-tai-lieu

Đề 45' MÔN : ÂM NHẠC ( Thực hành )

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Phúc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Hòa An
Tổ TD – Nhạc – Họa

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN : ÂM NHẠC ( Thực hành )
A.PHẦN ĐỀ THI:
Lớp 9 :
1. Hát một bài hát đã học .
a. Bóng dáng một ngôi trường.
b. Nụ cười
2. Đọc một bài Tập đọc nhạc .
a. Tập đọc nhạc số 1
b.Tập đọc nhạc số 2
Lớp 7 :
01. Hát một bài hát đã học .
a.Mái trường mến yêu.
b.Lý cây đa
02.Đọc một bài Tập đọc nhạc .
a.Tập đọc nhạc số 1
b.Tập đọc nhạc số 2
A.PHẦN ĐÁP ÁN:
Hát thuộc lời ,đúng giai điệu :
Đạt.
Đọc nhạc đúng cao độ ,trường độ : Đạt

Hòa An ,ngày 25 tháng 10 năm 2013
GVBM

Nguyễn Thị Lan

...
Trường THCS Hòa An
Tổ TD – Nhạc – Họa
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN : ÂM NHẠC ( Thực hành )
A.PHẦN ĐỀ THI:
Lớp 9 :
1. Hát một bài hát đã học .
a. Bóng dáng một ngôi trường.
b. Nụ cười
2. Đọc một bài Tập đọc nhạc .
a. Tập đọc nhạc số 1
b.Tập đọc nhạc số 2
Lớp 7 :
01. Hát một bài hát đã học .
a.Mái trường mến yêu.
b.Lý cây đa
02.Đọc một bài Tập đọc nhạc .
a.Tập đọc nhạc số 1
b.Tập đọc nhạc số 2
A.PHẦN ĐÁP ÁN:
Hát thuộc lời ,đúng giai điệu : Đạt.
Đọc nhạc đúng cao độ ,trường độ : Đạt
Hòa An ,ngày 25 tháng 10 năm 2013
GVBM
Nguyễn Thị Lan
Đề 45' MÔN : ÂM NHẠC ( Thực hành ) - Người đăng: Nguyễn Bá Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề 45' MÔN : ÂM NHẠC ( Thực hành ) 9 10 42