Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học : tính giá trên cơ sở hoạt động abc

Được đăng lên bởi Linh Mai
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 8 lần
GVHD: Th.S Võ Hồng Tâm [Type the document title]

MỤC LỤC

Đề án môn học

GVHD: Th.S Võ Hồng Tâm

1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình hội nhập kinh tế ngày nay, sự cạnh tranh diễn ra một cách khốc
liệt và mạnh mẽ. Các doanh nghiệp không ngừng cải tiến và đổi mới nếu không muốn
bị đào thải và bật ra khỏi vòng quay của sự phát triển đó. Để có thể tồn tại và phát
triển, các nhà quản trị cần có những quyết định chính xác, kịp thời nắm bắt được cơ hội
kinh doanh. Đồng thời để giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại một cách vững chắc,
các nhà quản trị cần nhận thức rõ vai trò của chi phí phát sinh trong doanh nghiệp
mình. Chi phí là một trong những nhân tố trung tâm trong công tác quản lý hoạt động
sản xuất kinh doanh của nhà quản trị. Chính chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận, tài
sản,sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, đối với một doanh nghiệp sản
xuất,vai trò của kế toán quản trị chi phí ngày càng được đề cao. Kế toán quản trị ở
nước ta mới hình thành trong vài năm gần đây. Một câu hỏi đặt ra là việc áp dụng các
phương pháp tính giá sản phẩm hiện đại liệu có thể được thực hiện. Do vậy em chọn đề
tài này nhằm giới thiệu phương pháp tính giá theo hoat động, giúp cho người đọc làm
quen với một phương pháp khác về kế toán chi phí, từ đó có thể cung cấp những kiến
thức hữu ích cho các nhà quản trị doanh nghiệp để có định hướng vận dụng một công
cụ quản lý hiệu quả hơn. Với sự phát triển không ngừng của kế toán quản trị, việc áp
dụng phương pháp kế toán chi phí truyền thống ngày càng tỏ ra không phù hợp và
đang gặp nhiều những bất cập. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc ra quyết định của
nhà quản trị rằng nên chọn phương án này hay phương án kia, nên đầu tư vào sản phẩm
này hay sản phẩm kia…Như vậy, quản trị doanh nghiệp cần có một phương pháp kế
toán mới khoa học hơn, hiện đại hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu nói trên .

Đề án môn học

GVHD: Th.S Võ Hồng Tâm

1.

2

Tổng quan về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động

1.1.

Sự hình thành phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động
Hiện nay, những doanh nghiệp sản xuất đang phải đối mặt với sự cạnh tranh
ngày càng tăng trên một thị trường với xu hướng toàn cầu.Để ra được những quyết
định chính xác, những nhà quản lý phải có những thông tin về chi phí đầy đủ, chính
xác và được cập nhật. Hệ thống tính chi phí truyền thống dựa vào việc phân bổ chi phí
theo sản lượng đã mất đi sự chính xác khi mà lao động trực tiếp không còn chiếm một
tỉ trọng đáng kể như trước nữa. Những hệ thống tính chi phí truyền t...
GVHD: Th.S Võ Hồng Tâm [Type the document title]
MỤC LỤC
Đề án môn học
Đề án môn học : tính giá trên cơ sở hoạt động abc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học : tính giá trên cơ sở hoạt động abc - Người đăng: Linh Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề án môn học : tính giá trên cơ sở hoạt động abc 9 10 924