Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÁN TRIẾT HỌC: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài triết học
Mối quan hệ biện chứng giữa
lực lượng sản xuất và quan hệ
sản xuất

ĐỀ ÁN TRIẾT HỌC
Tên đ ề tài : Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ
sản xuất
A - Lời nói đầu
Theo Chủ nghĩa Mac-Lênin thì loài người từ trước đến nay đã trải qua
5 hình thái kinh tế xã hội. Từ thời kỳ mông muội đến hiện đại như ngày nay,
đó là : Thời kỳ công xã nguyên thuỷ , thời kỳ chiếm hữu nô lệ , thời kỳ
phong kiến , thời kỳ tư bản chủ nghĩa và thời kỳ xã hội chủ nghĩa . Trong
mỗi hình thái kinh tế xã hội được quy định bởi một phương thớc sản xuất
nhất định . Chính những phương thức sản xuất vật chất là yếu tố quyết định
sự phát triển hình thái kinh tế xã hội . Và qua nghiên cứu thì theo một
phương thức sản xuất nào cũng đều phải có sự phù hợp giữa lực lượng sản
xuất và quan hệ sản xuất . Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất luôn song
song tồn tại và tác động lẫn nhau để hình thành một phương thức sản xuất .
Đây là hai yếu tố quan trọng quyết định tính chất , kết cấu của xã hội .
Trong bất kỳ một phương thức sản xuất nào quan hệ sản xuất cũng
phải phù hợp với lực lượng sản xuất . Sự tác động qua lại và mối quan hệ
giữa chúng phải hài hoà và chặt chẽ . Tuy nhiên trong hai yếu tố đó thì lực
lượng sản xuất luôn quyết định quan hệ sản xuất . Một hình thái kinh tế - xã
hội có ổn định và tồn tại vững chắc thì phải có một phương thức sản xuất
hợp lý. Chính bởi lẽ đó mà lực lượng sản xuất phải tương xứng phù hợp với
quan hệ sản xuất bởi vì xét đến cùng thì quan hệ sản xuất chính là hình thức
của lực lượng sản xuất . Vậy nên nếu lực lượng sản xuất phát triển trong khi
đó quan hệ sản xuất lạc hậu thì sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản
xuất . Ngược lại quan hệ sản xuất tiến bộ hơn lực lượng sản xuất thì không
phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất gây ra sự bất ổn cho

1

xã hội . Do đó một phương thức sản xuất hiệu quả thì phải có một quan hệ
sản xuất phù hợp cới tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất .
Qua phần lý luận trên ta có thể thấy việc nghiên cứu mối quan hệ biện
chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hết sức cần thiết . Đặc
biệt trong thời kỳ hiện nay Chủ nghĩa xã hội lại có nhiều thay đổi và biến
động một trong những nguyên nhân tan rã của hệ thống Xã hội chủ nghĩa là
do các nước Chủ nghĩa xã hội đã xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội không
có sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. ở nước ta cũng
vậy , sau 1954 miền bắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội và cả nước là sau 1975 .
Trong quá trìn...
Đề tài triết học
Mối quan hệ biện chứng giữa
lực lượng sản xuất và quan hệ
sản xuất
ĐỀ ÁN TRIẾT HỌC: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ ÁN TRIẾT HỌC: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ ÁN TRIẾT HỌC: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 9 10 193