Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chương trình đại học theo tín chỉ

Được đăng lên bởi phunganhxuan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[Type the document title]
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Công nghệ kỹ thuật cơ điện lạnh ; Mã học phần: 8209080
2. Khối lượng: 2TC
3. Trình độ: sinh viên đại học năm thứ: 4;

Chuyên ngành: Điện lạnh

4. Phân bố thời gian:
Lên lớp: 15 tiết
Thực tập, TN tại phòng thí nghiệm, thực hành: 15 tiết
Thảo luận:
Tiểu luận, bài tập lớn:
Tự học, tự nghiên cứu: 60
5. Điều kiện học phần:
Học phần tiên quyết: 8209022
Học phần học trước: 8209022, 8292012
Học phần song hành: 8209082
6. Mục tiêu học phần:
6.1 Mục tiêu đào tạo chung của học phần

Học phần giúp sinh viên nắm được tương đối sâu các kiến thức kỹ thuật cơ –
điện – lạnh.
- Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng:
+ Chuẩn bị Semenar theo yêu cầu của giáo viên.
+ Thu thập, xử lý và đánh giá tư liệu.
+ Kỹ năng thảo luận, đánh giá, phê phán vấn đề.
- Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà.
6.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức của học phần
- Thông qua việc đọc tài liệu, thảo luận và kết hợp nghe bài giảng, sau khi kết thúc học
phần này sinh viên có khả năng đọc hiểu, phân tích và thảo luận, đánh giá những tài liệu thiết bị
từ góc độ áp dụng lý thuyết đã học.
- Học phần đi sâu giới thiệu kết cấu, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành,
duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, tính toán lựa chọn thiết bị phù hợp…giúp sinh viên có những kiến

[Type the document title]
thức thực tế cơ bản về cơ - điện - lạnh trong hệ thống lạnh để có thể nắm bắt và ứng dụng tốt nhất
trong thực tế.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 8 chương:
+ Chương 1. Đại cương về kỹ thuật lạnh;
+ Chương 2. Các bộ phận chính của máy lạnh nén hơi;
+ Chương 3. Các chu trình của máy lạnh nén hơi;
+ Chương 4. Các loại động cơ điện trong máy lạnh;
+ Chương 5. Các thiết bị điện bảo vệ;
+ Chương 6. Khí cụ điện điều khiển;
+ Chương 7. Đo lường điện;
+ Chương 8. Các thiết bị lạnh thông dụng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Lên lớp nghe giảng và thảo luận;
- Làm bài tập ở nhà;
- Kiểm tra giữa kỳ và thi hết học phần vào cuối học kỳ.
9. Tài liệu học tập
+ Sách, giáo trình chính:
[1] Phạm Văn Chới. Kỹ thuật điện lạnh. NXB Giáo dục, 2009.
+ Sách tham khảo:
[1] Phạm Văn Chới. Giáo trình khí cụ điện. NXB Giáo dục, 2007;
[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục, 2011;
[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy. Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ.
NXB KHKT, 1996;
[4] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn. Hướng dẫn thực hành Kỹ nghệ lạnh. NXB KHKT,
2012....
[Type the document title]
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Công nghệ kỹ thuật cơ điện lạnh ; Mã học phần: 8209080
2. Khối lượng: 2TC
3. Trình độ: sinh viên đại học năm thứ: 4; Chuyên ngành: Điện lạnh
4. Phân bố thời gian:
Lên lớp: 15 tiết
Thực tập, TN tại phòng thí nghiệm, thực hành: 15 tiết
Thảo luận:
Tiểu luận, bài tập lớn:
Tự học, tự nghiên cứu: 60
5. Điều kiện học phần:
Học phần tiên quyết: 8209022
Học phần học trước: 8209022, 8292012
Học phần song hành: 8209082
6. Mục tiêu học phần:
6.1 Mục tiêu đào tạo chung của học phần
Học phần giúp sinh viên nắm được tương đối sâu các kiến thức kỹ thuật
điện – lạnh.
- Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng:
+ Chuẩn bị Semenar theo yêu cầu của giáo viên.
+ Thu thập, xử lý và đánh giá tư liệu.
+ Kỹ năng thảo luận, đánh giá, phê phán vấn đề.
- Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà.
6.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức của học phần
- Thông qua việc đọc tài liệu, thảo luận kết hợp nghe bài giảng, sau khi kết thúc học
phần này sinh viên khả năng đọc hiểu, phân tích thảo luận, đánh giá nhữngi liệu thiết bị
từ góc độ áp dụng lý thuyết đã học.
- Học phần đi sâu giới thiệu kết cấu, cấu tạo, nguyên làm việc, phương pháp vận hành,
duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, tính toán lựa chọn thiết bị phù hợp…giúp sinh viên những kiến
đề cương chương trình đại học theo tín chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương chương trình đại học theo tín chỉ - Người đăng: phunganhxuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương chương trình đại học theo tín chỉ 9 10 729