Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương giảng dạy môn Máy và thiết bị thủy khí

Được đăng lên bởi leminhthanhth
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 7053 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY KHÍ

1.Thông tin về giảng viên
Họ và tên :

Bùi Đình Trí

Chức danh, học hàm, học vị:

Tiến sĩ , NCVC

Thời gian, địa điểm làm việc: Viện Cơ học
Điạ chỉ liên hệ:

Viện Cơ học 264 Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:

7 623 241

Email:

bdtri@imech.ac.vn

Các hướng nghiên cứu chính: - Cơ học Thủy khí, Dòng chảy nhiều pha
- Đo lường thủy khí
- Các phương pháp thực nghiệm Cơ học, ..
Họ và tên :

Ngô Sĩ Lộc

Chức danh, học hàm, học vị:

PGS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Tất cả các ngày làm việc trong tuần
Điạ chỉ liên hệ:

Khoa Cơ khí, Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại:

0912355576;

Email:

locns-tfa@mail.hut.edu.vn

Họ và tên :

Đặng thế Ba

Chức danh, học hàm, học vị:

Phó CN Bộ môn, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: ĐHCN - ĐHQG Hà nội
Điạ chỉ liên hệ:

Bộ môn thủy Tin học, Khoa CHKT & TĐH, ĐHCN - ĐHQG
Hà Nội

Điện thoại:

7549667 ;

Email:

badt@vnu.edu.vn

2. Thông tin chung về môn học
−

Tên môn học:

Máy và Thiết bị thủy khí

−

Mã môn học:

EMA3036

−

Số tín chỉ:

2

Môn học: - Bắt buộc:



- Lựa chọn:

−



−

Các môn học tiên quyết:

Vật lý đại cương, Cơ học Chất lỏng, Thủy lực

−

Các môn học kế tiếp: Thủy khí kĩ thuật nâng cao, Đo lường Thủy khí

−

Các yêu cầu đối với môn học: (nếu có)

−

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+
+

Làm bài tập trên lớp:

+

Thảo luận:

+

Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập):

+

Hoạt động theo nhóm: Bài tập lớn

+
−

Nghe giảng lý thuyết : 20

Tự học: 10

Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Cơ học KT&TĐH, Trường ĐHCN, 144,
Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học
−

−

−

Kiến thức: Truyền đạt cho SV những kiến thức cơ bản về máy và các thiết bị thủy khí,
nguyên lý hoạt động của một số loại trang thiết bị sử dụng như bơm, van thủy lực, các cơ
cấu chấp hành, hệ thống truyền động, theo dõi thủy lực, v.v.. trong hệ thống vận hành
thủy khí
Kỹ năng: nắm chắc nguyên lý, cấu tạo và cách lựa chọn các loại trang thiết bị phù hợp
cho một hệ thống vận hành thủy khí.
Thái độ, chuyên cần: lên lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo
viên.

4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học gồm 8 chương, trong đó chương 1 giới thiệu nhập môn về Máy & thiết bị thủy
khí, nguyên lý hoạt động của chúng, từ chương 2, 3, đến 8 giới thiệu về nguyên lý hoạt động, cấu
tạo của một số các loại bơm, van, cơ cấu chấp hành thủy lực, các thiết bị phụ, tính toán thiết kế
hệ thống thủy lực, hệ thống truyền động và tự động khí nén, hệ thống theo dõi thủy lực ...
MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY KHÍ
1.Thông tin về giảng viên
Họ và tên : Bùi Đình Trí
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ , NCVC
Thời gian, địa điểm làm việc: Viện Cơ học
Điạ chỉ liên hệ: Viện Cơ học 264 Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 7 623 241
Email: bdtri@imech.ac.vn
Các hướng nghiên cứu chính: - Cơ học Thủy khí, Dòng chảy nhiều pha
- Đo lường thủy khí
- Các phương pháp thực nghiệm Cơ học, ..
Họ và tên : Ngô Sĩ Lộc
Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Tất cả các ngày làm việc trong tuần
Điạ chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường ĐHBK Hà Nội
Điện thoại: 0912355576;
Email: locns-tfa@mail.hut.edu.vn
Họ và tên : Đặng thế Ba
Chức danh, học hàm, học vị: Phó CN Bộ môn, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: ĐHCN - ĐHQG Hà nội
Điạ chỉ liên hệ: Bộ môn thủy Tin học, Khoa CHKT & TĐH, ĐHCN - ĐHQG
Hà Nội
Điện thoại: 7549667 ;
Email: badt@vnu.edu.vn
2. Thông tin chung về môn học
Tên môn học: Máy và Thiết bị thủy khí
Mã môn học: EMA3036
Số tín chỉ: 2
Đề cương giảng dạy môn Máy và thiết bị thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương giảng dạy môn Máy và thiết bị thủy khí - Người đăng: leminhthanhth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề cương giảng dạy môn Máy và thiết bị thủy khí 9 10 492