Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương giảng dạy Thực hành Laboratory

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH KHTN
Bộ môn tin học ứng dụng
MATLAB
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
KHOA TOÁN-TIN HC
B MÔN NG DNG TIN HC
Đề cương ging dy
Thc hành Laboratory
Version 1.0
Tháng 9 năm 2011
Đề cương giảng dạy Thực hành Laboratory - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương giảng dạy Thực hành Laboratory - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương giảng dạy Thực hành Laboratory 9 10 952