Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 8

Được đăng lên bởi ʚBờm Ngáo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 68 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 8
Câu 1.Kể tên các hệ cơ quan trong cơ thể người và chức năng của chúng
Câu 2. Nêu đặc điểm tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú
Câu 3.Làm thế nào để biết được xương có cấu tạo gồm 2 thành phần chính là chất
hữu cơ và chất vô cơ
Câu 4.Tại sao phải truyền máu? Sự truyền máu dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 5. Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có mối quan
hệ với nhau như thế nào?
Câu 6.Nêu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch và
biện pháp rèn luyện hệ tim mạch.
Câu 7.Kể tên các cơ quan trong hệ hô hấp của người và nêu vai trò của hệ hô hấp
Câu 8. Hút thuốc lá có hại gì?Nêu biện pháp bảo vệ hệ hô hấp
Câu 9.Giải thích câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”
Câu 10. Các hoạt động tiêu hóa ở dạ dày diễn ra như thế nào?
Câu 11.Nêu tác dụng của dịch ruột trong sự tiêu hóa
Câu 12. Nêu con đường vận chuyển của chất được hấp thụ.
Câu 13. Như thế nào gọi là ăn uống khoa học?Vì sao chú trọng bữa ăn sáng?
Câu 14. Đồng hóa và dị hóa có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 15. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ như thế nào?

...
ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 8
Câu 1.Kể tên các hệ cơ quan trong cơ thể người và chức năng của chúng
Câu 2. Nêu đặc điểm tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú
Câu 3.Làm thế nào để biết được xương có cấu tạo gồm 2 thành phần chính là chất
hữu cơ và chất vô cơ
Câu 4.Tại sao phải truyền máu? Sự truyền máu dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 5. Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có mối quan
hệ với nhau như thế nào?
Câu 6.Nêu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch và
biện pháp rèn luyện hệ tim mạch.
Câu 7.Kể tên các cơ quan trong hệ hô hấp của người và nêu vai trò của hệ hô hấp
Câu 8. Hút thuốc lá có hại gì?Nêu biện pháp bảo vệ hệ hô hấp
Câu 9.Giải thích câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”
Câu 10. Các hoạt động tiêu hóa ở dạ dày diễn ra như thế nào?
Câu 11.Nêu tác dụng của dịch ruột trong sự tiêu hóa
Câu 12. Nêu con đường vận chuyển của chất được hấp thụ.
Câu 13. Như thế nào gọi là ăn uống khoa học?Vì sao chú trọng bữa ăn sáng?
Câu 14. Đồng hóa và dị hóa có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 15. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ như thế nào?
ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 8 - Người đăng: ʚBờm Ngáo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 8 9 10 511