Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

Được đăng lên bởi toanphuong0722
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2890 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

HỌC KÌ I
PHẦN I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết nước ta có bao nhiêu dân tộc. Những nét riêng của các dân tộc thể hiện ở những
mặt nào, dân tộc nào có số dân đông nhất, sống về nghề gì là chủ yếu, cho ví dụ?
Trả lời:
-Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Việt (kinh) chiếm 86,2%, dân tộc ít người chiếm 13,8%
-Mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong
tục, tập quán…. Làm cho nền văn hoá Việt Nam thêm phong phú giàu bản sắc.
-Trong cộng đồng các dân tộc nước ta, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông dân, chiếm tỉ lệ 86,2%
dân số cả nước. Đây là dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, trong các nghề
thủ công tinh xảo và có truyền thống về nghề biển v.v người Việt sống chủ yếu trong các ngành
nông nghiệp, dịch vụ, khoa học kỹ thuật.
Ví dụ : Học sinh tự cho ví dụ đúng (về tiếng nói, trang phục, lễ hội…)
Câu 2:

Em hãy trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta ?
Trả lời:
-Tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta:
 Dân tộc kinh: phân bố rộng khắp nước, tập trung nhiều ở vùng đồng bằng - trung du và
duyên hải.
 Dân tộc ít người:
- Trung du và miền núi Bắc Bộ: có trên 30 dân tộc cư trú đan xen nhau: Người Tày, Nùng,
Thái, Mường, Dao,…
- Trường Sơn và Tây Nguyên: Có trên 20 dân tộc gồm người Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho, Bana,
Mnông,…
- Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Có các dân tộc Hoa, Chăm, Khơ-me cư trú đan xen với
người Việt.
Câu 3: Trình bày đặc điểm sự phân bố dân cư ở nước ta ? Giải thích vì sao?
Trả lời: Đặc điểm phân bố dân cư nước ta không đồng đều:
- Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng và duyên hải.
- Dân cư thưa thớt ở miền núi và cao nguyên.
- Các đô thị lớn đông dân tập trung ở miền đồng bằng và ven biển.
- Dân cư nông thôn chiếm 76%, dân cư thành thị 24%.
* Giải thích:
-Do ảnh hưởng địa hình đồi, núi, giao thông khó khăn.
-Khí hậu khắc nghiệt.
-Tập quán canh tác trồng lúa nước ở đồng bằng.

Câu 4: Sự phân bố dân tộc nước ta hiện nay có gì thay đổi ?

Trả lời:
Hiện nay một số dân tộc ít người từ miền núi phía Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên. Nhờ cuộc vận
động định cư, định canh gắn với xoá đói giảm nghèo mà tình trạng du canh du cư của một số dân
tộc miền núi đã được hạn chế, đời sống các dân tộc được nâng cao, môi trường được cải thiện,
một số dân tộc vùng hồ thuỷ điện Hoà Bình, Y-a-ly, Sơn La, Tuyên Quang … sống hoà nhập với
các dân tộc khác tại các địa bàn tái định cư.
Câu 5: Kết cấu dân số theo độ tuổi chia ra mấy nhóm? Kể ra?
Trả lời:
-Kết cấu dân số theo độ tuổi gồm ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
HỌC KÌ I
PHẦN I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết nước ta có bao nhiêu dân tộc. Những nét riêng của các dân tộc thể hiện ở những
mặt nào, dân tộc nào có số dân đông nhất, sống về nghề gì là chủ yếu, cho ví dụ?
Trả lời:
-Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Việt (kinh) chiếm 86,2%, dân tộc ít người chiếm 13,8%
-Mỗi dân tộc những nét văn hoá riêng, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong
tục, tập quán…. Làm cho nền văn hoá Việt Nam thêm phong phú giàu bản sắc.
-Trong cộng đồng các dân tộc nước ta, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông dân, chiếm tỉ lệ 86,2%
dân s c nước. Đây dân tộc nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, trong các nghề
thủ công tinh xảo truyền thống về nghề biển v.v người Việt sống chủ yếu trong các ngành
nông nghiệp, dịch vụ, khoa học kỹ thuật.
Ví dụ : Học sinh tự cho ví dụ đúng (về tiếng nói, trang phục, lễ hội…)
Câu 2:
Em hãy trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta ?
Trả lời:
-Tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta:
Dân tộc kinh: phân bố rộng khắp nước, tập trung nhiều vùng đồng bằng - trung du
duyên hải.
Dân tộc ít người:
- Trung du và miền núi Bắc Bộ: có trên 30 dân tộc cư trú đan xen nhau: Người Tày, Nùng,
Thái, Mường, Dao,…
- Trường Sơn Tây Nguyên: trên 20 dân tộc gồm người Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho, Bana,
Mnông,…
- Cực Nam Trung Bộ Nam Bộ: Có các dân tộc Hoa, Chăm, Khơ-me cư trú đan xen với
người Việt.
Câu 3: Trình bày đặc điểm sự phân bố dân cư ở nước ta ? Giải thích vì sao?
Trả lời: Đặc điểm phân bố dân cư nước ta không đồng đều:
- Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng và duyên hải.
- Dân cư thưa thớt ở miền núi và cao nguyên.
- Các đô thị lớn đông dân tập trung ở miền đồng bằng và ven biển.
- Dân cư nông thôn chiếm 76%, dân cư thành thị 24%.
* Giải thích:
-Do ảnh hưởng địa hình đồi, núi, giao thông khó khăn.
-Khí hậu khắc nghiệt.
-Tập quán canh tác trồng lúa nước ở đồng bằng.
Câu 4: Sự phân bố dân tộc nước ta hiện nay có gì thay đổi ?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 - Người đăng: toanphuong0722
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 9 10 240