Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Logic học

Được đăng lên bởi minh-thao-dang
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 245837 lần   |   Lượt tải: 1386 lần
Đề cương ôn tập môn logic hoc đại cương

Biên soạn: Nguyễn Hồng Hà –PHT Trường THPT Thanh Hà

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LOGIC HỌC

(……………………………..)

1

Đề cương ôn tập môn logic hoc đại cương

Biên soạn: Nguyễn Hồng Hà –PHT Trường THPT Thanh Hà

Hòa Bình tháng 7 năm 2009
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LOGIC HỌC
CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC
1. Logic hoc là gì ?
+ Logic học là bộ môn khoa học nghiên cứu những quy luật của tư duy nhằm đạt tới
chân lý.
2. Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ:
- Tư duy và ngôn ngữ là hai phạm trù thuộc 2 lĩnh vực khác nhau: tư duy là phạm trù
thuộc về logic học còn ngôn ngữ là phạm trù thuộc ngôn ngữ học
- Tư duy: Là sự phản ánh gián tiếp trừu tượng và khái quát những đặc tính bản chất
của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan vào bộ não của con người trong quá
trình hoạt động thực tiễn cải biến thế giới xung quanh.
- Ngôn ngữ là hệ thông tín hiệu toàn diện để thể hiện các tư tưởng – đầu tiên dưới
dạng tổ hợp các âm thanh, sau đó dưới dạng các ký hiệu. Ngôn ngữ được hình thành và
phát triển trong xã hội loài người.
- Hình thức biểu đạt của tư duy là ngôn ngữ. Tư duy là nội dung có vai trò quyết
định đối với ngôn ngữ ( nội dung của tư duy như thế nào thì ngôn ngữ được thể hiện ra
như thế ấy). Ngôn ngữ là hình thức, là cái vỏ vật chất của tư duy.
- Ngôn ngữ có tác động trở lại đối với tư duy, không có ngôn ngữ thì không thể mang
nội dung của suy nghĩ trong đầu óc con người ra để trao đổi giữa người này với người
khác, nếu ngôn ngữ càng phong phú bao nhiêu thì thể hiện nội dung của tư duy càng
đầy đủ, ngược lại ngôn ngữ càng nghèo nàn bao nhiêu thì thể hiện nội dung của tư duy
càng không đầy đủ, thiếu chính xác, khô khan và kém sinh động bấy nhiêu.
TƯ DUY

Nội dung- Quyết định

NGÔN NGỮ

Hình thức – vỏ vật chất

3. Đối tượng nghiên cứu của logic:
- Đối tượng của logic chính là nghiên cứu các hình thức và các quy luật, quy tắc của
tư duy
+ Logic biện chứng: Nghiên cứu nội dung và các quy luật, quy tắc chi phối nội dung
của tư duy nhằm đạt tới chân lý.
+ Logic hình thức : Nghiên cứu những hình thức, những quy luật, quy tắc chi phối sự
liên kết của các hình thức của tư duy nhằm đạt tới chân lý.
VD: - Tất cả con cá đều sống ở nước
- Tất cả học sinh đều chăm học
 Khác nhau về nội dung nhưng giống nhau về hình thức “ Tất cả S là P”
4. Ý nghĩa của logic học:
+ Trong đời sống: Giúp chúng ta tồn tại trong XH loài người, giúp con người hiểu
nhau hơn và giúp con người hiểu được các quy luật tự nhiên
+ Trong khoa học: Logic học là nên tả...
Đề cương ôn tập môn logic hoc đại cương Biên soạn: Nguyễn Hồng Hà –PHT Trường THPT Thanh Hà
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LOGIC HỌC
(……………………………..)
1
Đề cương ôn tập môn Logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Logic học - Người đăng: minh-thao-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Logic học 9 10 314