Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập tin học 10

Được đăng lên bởi at-it-k10
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC - KHỐI LỚP 10
I. PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
1. Những đăc tính ưu việc của máy tính.
2. Vì sao tin học được gọi là một ngành khoa học? Biết tin học được ứng dụng vào
hầu hết các lĩnh vực của xã hội.
3. Thế nào là thông tin, dữ liệu? Kể tên các dạng thông tin? Với mỗi thông tin đó
hãy cho biết dạng của nó.
4. Các đơn vị đo lượng thông tin.
5. Hệ đếm là gì? Các hệ đếm thường dùng trong tin học.
6. Em hãy nêu nguyên lý mã hóa nhị phân.
7. Khái niệm hệ thống tin học
8. Sơ đồ cấu trúc chung của một máy tính.
9. Hãy trình bày chức năng của từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài,
thiết bị vào, thiết bị ra. Phân biệt được các thiết bị.
10. Trình bày nguyên lí Phôn Nôi-man.
11. Hãy nêu khái niệm về bài toán và thuật toán.
12. Xác định được Input và Output của một số bài toán
13. Hai cách biểu diễn thuật toán: liệt kê và dùng sơ đồ khối.
14. Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản.
15. Nêu các bước giải bài toán trên máy tính.
16. Đặc điểm của Ngôn ngữ máy? Ngôn ngữ bậc cao.
17. Khái niệm phần mềm máy tính? Có những loại phần mềm nào? Chức năng của
mỗi loại phần mềm? Cho ví dụ về mỗi loại phần mềm.
18. Tin học có những ứng dụng nào.
19. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triễn của tin học.
20. Văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá.
CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH
21. Hệ điều hành là gì? Nêu các chức năng của hệ điều hành?
22. Khái niệm tệp.
23. Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong hệ điều hành Windown? Cho ví dụ
minh họa về 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai trong hệ điều hành windown.
24. Thư mục là gì? Phân biệt thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con?
25. Cách viết đường dẫn đến một tệp hoặc thư mục.
26. Em hãy trình bày các cách nạp hệ điều hành?
27. Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống máy tính? Các cách đó khác nhau như thế
nào?
28. Hãy nêu 2 cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống?
29. các thao tác để tạo thư mục, xóa thư mục, đổi tên thư mục, sao chép tệp hoặc thư
mục, Di chuyển tệp hoặc thư mục….

II. PHẦN BÀI TẬP
A. Dạng toán xác định bài toán và xây dựng thuật toán cho bài toán.
1. Xác định bài toán( tìm Input và Output)
a. Cho ba cạnh a, b, c của tam giác ABC, tính diện tích S của tam giác đó.
b. Cho điểm I(x,y) trên mặt phẳng tọa độ và số thực R. Vẽ trên màn hình đường tròn
tâm I, bán kính R
c. Cho dãy số A gồm N số nguyên a1, a2,…,aN. Hãy sắp xếp các số hạng để dãy số A
trở thành dãy số tăng dần.
2. Xây dựng thuật toán cho các bài toán sau:
a. Tính và hiển thị...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC - KHỐI LỚP 10
I. PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
1. Những đăc tính ưu việc của máy tính.
2. Vì sao tin học được gọi là một ngành khoa học? Biết tin học được ứng dụng vào
hầu hết các lĩnh vực của xã hội.
3. Thế nào là thông tin, dữ liệu? Kể tên các dạng thông tin? Với mỗi thông tin đó
hãy cho biết dạng của nó.
4. Các đơn vị đo lượng thông tin.
5. Hệ đếm là gì? Các hệ đếm thường dùng trong tin học.
6. Em hãy nêu nguyên lý mã hóa nhị phân.
7. Khái niệm hệ thống tin học
8. Sơ đồ cấu trúc chung của một máy tính.
9. Hãy trình bày chức năng của từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài,
thiết bị vào, thiết bị ra. Phân biệt được các thiết bị.
10.Trình bày nguyên lí Phôn Nôi-man.
11.Hãy nêu khái niệm về bài toán và thuật toán.
12.Xác định được Input và Output của một số bài toán
13.Hai cách biểu diễn thuật toán: liệt kê và dùng sơ đồ khối.
14.Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản.
15.Nêu các bước giải bài toán trên máy tính.
16.Đặc điểm của Ngôn ngữ máy? Ngôn ngữ bậc cao.
17.Khái niệm phần mềm máy tính? Có những loại phần mềm nào? Chức năng của
mỗi loại phần mềm? Cho ví dụ về mỗi loại phần mềm.
18.Tin học có những ứng dụng nào.
19.Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triễn của tin học.
20.Văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá.
CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH
21.Hệ điều hành là gì? Nêu các chức năng của hệ điều hành?
22.Khái niệm tệp.
23.Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong hệ điều hành Windown? Cho ví dụ
minh họa về 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai trong hệ điều hành windown.
24.Thư mục là gì? Phân biệt thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con?
25.Cách viết đường dẫn đến một tệp hoặc thư mục.
26.Em hãy trình bày các cách nạp hệ điều hành?
27.Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống máy tính? Các cách đó khác nhau như thế
nào?
28.Hãy nêu 2 cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống?
29.các thao tác để tạo thư mục, xóa thư mục, đổi tên thư mục, sao chép tệp hoặc thư
mục, Di chuyển tệp hoặc thư mục….
Đề cương ôn tập tin học 10 - Trang 2
Đề cương ôn tập tin học 10 - Người đăng: at-it-k10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập tin học 10 9 10 441