Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KỲ II (GRB)

Được đăng lên bởi thanhlong2742008
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 7
CHỦ ĐỀ I: THỐNG KÊ
Các kiến thức cần nhớ về thống kê
1. Dấu hiệu ( kí hiệu là X ).
2. Số các giá trị (N)
3. Giá trị của dấu hiệu ( kí hiệu là x ).
4. Tần số của giá trị (kí hiệu là n).
5. Bảng “tần số” (Bảng ngang hoặc bảng dọc)
6. Biểu đồ (vẽ biểu đồ, đọc biểu đồ)
7. Số trung bình cộng ( X ) của dấu hiệu.(Tính số trung bình cộng bằng bảng tần số
hoặc bằng công thức - Nên tính bằng bảng để dễ kiểm soát)
8. Mốt của dấu hiệu.(M0)
Bài tập:
Câu 1:
Thời gian giải cùng một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7A được ghi lại
như sau:
Thời gian(x) 4
5
6
7
8
9
10
11
Tần số (n)
2
4
8
9
7
5
3
2
N = 40
a) Dấu hiệu điều tra? Số các giá trị ?
b) Tìm mốt của dấu hiệu ?
c) Tính số trung bình cộng ?
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?
Câu 2:
Thời gian giải cùng 1 bài toán (Tính bằng phút, ai cũng giải được) của 40 học sinh
lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
8
10
10
8
8
9
8
9
8
9
9
12
12
10
11
8
8
10
10
11
10
8
8
9
8
10
10
8
11
8
12
8
9
8
9
11
8
12
8
9
a)Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị ?
b)Lập bảng tần số. Tìm mốt của dấu hiệu
c)Tính số trung bình cộng ( X )
Chủ đề II: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Biểu thức đại số:
- Tính giá trị của biểu thức đại số
2. Đơn thức:
- Thu gọn đơn thức (nhân đơn thức: hệ số nhân với hệ số, phần biến nhân với
phần biến), tìm bậc đơn thức (tổng các số mũ)
- Cộng trừ đơn thức đồng dạng (cộng hoặc trừ các hệ số, giữ nguyên phần biến)
3. Đa thức nhiều biến: (có từ hai biến trở lên)
NGUYỄN THANH LONG

-1-

THCS GIÁ RAI B

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

- Thu gọn đa thức (bằng cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng), tìm bậc (Bậc
của hạng tử có bậc cao nhất)
- Cộng trừ đa thức nhiều biến (Đặt phép toán, bỏ ngoặc theo qui tắc dấu ngoặc,
thu gọn các hạng tử đồng dạng theo trình tự từ trái qua phải)
4. Đa thức một biến:
- Sắp xếp đa thức một biến: (theo lũy thừa tăng dần hoặc giảm dần của biến)
thực hiện trên đa thức đã thu gọn (Nếu không yêu cầu cụ thể thì sắp giảm dần)
- Bậc của đa thức: Bậc của hạng tử có bậc cao nhất
Hệ số cao nhất: Hệ số của hạng tử có bậc cao nhất
Hệ số tự do: Hạng tử bậc 0
Phương pháp tính tổng, hiệu đa thức một biến: (theo cột dọc)
Bước 1: thu gọn các đơn thức và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.
Bước 2: viết các đa thức sao cho các hạng tử đồng dạng thẳng cột với nhau.
Bước 3: thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các hạng tử đồng dạng cùng cột.
Chú ý: Nếu đặt phép tính theo hàng ngang thì thực ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 7
CHỦ ĐỀ I: THỐNG KÊ
Các kiến thức cần nhớ về thống kê
1. Dấu hiệu ( kí hiệu là X ).
2. Số các giá trị (N)
3. Giá trị của dấu hiệu ( kí hiệu là x ).
4. Tần số của giá trị (kí hiệu là n).
5. Bảng “tần số” (Bảng ngang hoặc bảng dọc)
6. Biểu đồ (vẽ biểu đồ, đọc biểu đồ)
7. Số trung bình cộng (
X
) của dấu hiệu.(Tính s trung nh cộng bằng bảng tần số
hoặc bằng công thức - Nên tính bằng bảng để dễ kiểm soát)
8. Mốt của dấu hiệu.(M
0
)
Bài tập:
Câu 1:
Thời gian giải cùng một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7A được ghi lại
như sau:
Thời gian(x) 4 5 6 7 8 9 10 11
Tần số (n) 2 4 8 9 7 5 3 2 N = 40
a) Dấu hiệu điều tra? Số các giá trị ?
b) Tìm mốt của dấu hiệu ?
c) Tính số trung bình cộng ?
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?
Câu 2:
Thời gian giải cùng 1 bài toán (Tính bằng phút, ai cũng giải được) của 40 học sinh
lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
8 10 10 8 8 9 8 9
8 9 9 12 12 10 11 8
8 10 10 11 10 8 8 9
8 10 10 8 11 8 12 8
9 8 9 11 8 12 8 9
a)Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị ?
b)Lập bảng tần số. Tìm mốt của dấu hiệu
c)Tính số trung bình cộng (
X
)
Chủ đề II: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Biểu thức đại số:
- Tính giá trị của biểu thức đại số
2. Đơn thức:
- Thu gọn đơn thức (nhân đơn thức: hệ số nhân với hệ số, phần biến nhân với
phần biến), tìm bậc đơn thức (tổng các số mũ)
- Cộng trừ đơn thức đồng dạng (cộng hoặc trừ các hệ số, giữ nguyên phần biến)
3. Đa thức nhiều biến: (có từ hai biến trở lên)
NGUYỄN THANH LONG - 1 - THCS GIÁ RAI B
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KỲ II (GRB) - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KỲ II (GRB) - Người đăng: thanhlong2742008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KỲ II (GRB) 9 10 408