Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi học kỳ môn địa lý lớp 11

Được đăng lên bởi elfender98
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 11 năm học 2013- 2014
I. PHẦN LÝ THUYẾT
Bài 6 : HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
1. Kiến thức
1.1. Biết được vị trí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì
- Vị trí địa lí : nằm ở bán cầu Tây, giữa hai đại dương lớn, tiếp giáp với Canada và khu vực Mỹ La
Tinh.
- Pham vi lãnh thổ : gồm phần đất trung tâm Bắc Mỹ, bán đảo A-lax-ca (tây bắc Bắc Mỹ) và quần đảo
Ha-oai (giữa Thái Bình Dương).
- Phần trung tâm: Khu vực rộng lớn, cân đối, rộng hơn 8 triệu km 2, Đôn-Tây: 4500km, Bắc-Nam:
2500km → Tự nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ ven biển vào nội địa.
1.2. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó
khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế
- Đặc điểm tự nhiên : thiên nhiên đa dạng, có sự khác biệt đông sang tây, tạo nên 3 vùng tự nhiên
(phần lãnh thổ Hoa Kỳ ở trung tâm Bắc Mỹ).
+ Vùng phía Tây (vùng núi Cooc-đi-e) : các dãy núi trẻ xen giữa là các bồn địa và cao nguyên , khí
hậu khô hạn. Ven Thái Bình Dương có một số đồng bằng đất tốt, khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới hải
dương. Giàu tài nguyên thiên. Khó khăn : động đất, các bồn địa thiếu nước.
+ Vùng phía Đông : Dãy núi già Apalat, khoáng sản chủ yếu : than đá, quặng sắt với trữ lượng lớn.
Đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương có diện tích tương đối lớn, đất phì nhiêu, khí hậu chủ yếu là ôn
đới hải dương và cận nhiệt đới.
+ Vùng trung tâm : Phía Bắc và phía Tây có địa hình đồi gò thấp, đồng có rộng, thuận lợi phát triển
chăn nuôi. Phía Nam là đồng bằng sông Mi-xi-xi-pi rộng lớn, phù sa màu mỡ, thuận lợi trồng trọt.
Nhiều khoáng sản, trữ lượng lớn : than đá, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên. Khó khăn : lốc, bão, mưa lũ
gây thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt.
- Tài nguyên thiên nhiên : giàu tài nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.
1.3. Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới phát triển kinh tế.
- Đặc điểm dân cư và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế :
+ Dân đông, gia tăng nhanh do nhập cư, đem lại nguồn lao động, tri thức và vốn.
+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.
+ Thành phần dân cư đa dạng do dân nhập cư đến từ các châu lục khác nhau ( 83%
Dân số nguồn gốc Châu Âu, 33 triệu Châu Phi, dân cư Châu Á và Mỹ La Tinh
tăng mạnh). Số dân Anh – điêng bản địa còn rất ít.
+ Sự phân biệt đối xử với người da màu đang giảm dần.
- Phân bố dân cư : dân cư tập trung đông ở ven Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, càng vào sâu
trong nội địa càng thưa dân. Dân cư đang có xu hướng chuyển dịch từ Đông Bắc xuống phía Nam và
Thái B...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 11 năm học 2013- 2014
I. PHẦN LÝ THUYẾT
Bài 6 : HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
1. Kiến thức
1.1. Biết được vị trí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì
- Vị trí địa lí : nằm bán cầu Tây, giữa hai đại dương lớn, tiếp giáp với Canada khu vực Mỹ La
Tinh.
- Pham vi lãnh thổ : gồm phần đất trung tâm Bắc Mỹ, bán đảo A-lax-ca (tây bắc Bắc Mỹ) và quần đảo
Ha-oai (giữa Thái Bình Dương).
- Phần trung tâm: Khu vực rộng lớn, cân đối, rộng hơn 8 triệu km
2
, Đôn-Tây: 4500km, Bắc-Nam:
2500km → Tự nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ ven biển vào nội địa.
1.2. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phân tích được thuận lợi, k
khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế
- Đặc điểm tự nhiên : thiên nhiên đa dạng, s khác biệt đông sang tây, tạo nên 3 vùng tự nhiên
(phần lãnh thổ Hoa Kỳ ở trung tâm Bắc Mỹ).
+ Vùng phía Tây (vùng núi Cooc-đi-e) : các dãy núi trẻ xen giữa là các bồn địa cao nguyên , khí
hậu khô hạn. Ven Thái Bình Dương một số đồng bằng đất tốt, khí hậu cận nhiệt đới ôn đới hải
dương. Giàu tài nguyên thiên. Khó khăn : động đất, các bồn địa thiếu nước.
+ Vùng phía Đông : Dãy núi già Apalat, khoáng sản chủ yếu : than đá, quặng sắt với trữ lượng lớn.
Đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương diện tích tương đối lớn, đất phì nhiêu, khí hậu chủ yếu ôn
đới hải dương và cận nhiệt đới.
+ Vùng trung tâm : Phía Bắc phía Tây địa hình đồi thấp, đồng rộng, thuận lợi phát triển
chăn nuôi. Phía Nam đồng bằng sông Mi-xi-xi-pi rộng lớn, phù sa màu mỡ, thuận lợi trồng trọt.
Nhiều khoáng sản, trữ lượng lớn : than đá, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên. Khó khăn : lốc, bão, mưa lũ
gây thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt.
- Tài nguyên thiên nhiên : giàu tài nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.
1.3. Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới phát triển kinh tế.
- Đặc điểm dân cư và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế :
+ Dân đông, gia tăng nhanh do nhập cư, đem lại nguồn lao động, tri thức và vốn.
+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.
+ Thành phần dân cư đa dạng do dân nhập cư đến từ các châu lục khác nhau ( 83%
Dân số nguồn gốc Châu Âu, 33 triệu Châu Phi, dân cư Châu Á và Mỹ La Tinh
tăng mạnh). Số dân Anh – điêng bản địa còn rất ít.
+ Sự phân biệt đối xử với người da màu đang giảm dần.
- Phân bố dân : dân cư tập trung đông ven Đại Tây ơng Thái Bình Dương, càng vào sâu
trong nội địa càng thưa dân. Dân đang xu hướng chuyển dịch từ Đông Bắc xuống phía Nam
Thái Bình Dương. Tỉ lệ dân thành thị rất cao ( 79%-2004) ; chủ yếu sống ở các thành phố vừa và nhỏ.
1.4.Trình bày và giải thích được được đặc điểm kinh tế, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt,
sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kỳ
- Đặc điểm kinh tế :
Nền kinh tế đứng đầu thế giới (tổng GDP lớn nhất), GDP bình quân đầu người cao vào loại nhất TG.
- Vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu ngành :
+ Dịch vụ : Phát triển mạnh, chiếm 79,4% GDP. Ngoại thương chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng giá
trị ngoại thương của thế giới. Hệ thống các loại đường phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới.
Ngành ngân hàng tài chính hoạt động rộng khắp thế giới. Thông tin liên lạc hiện đại. Du lịch phát
triển mạnh.
Các ngành dịch vụ Đặc điểm
Ngoại thương
- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2004: 2344,2 tỉ USD
- Chiếm 12% tổng kim ngạch ngoại thương thế giới
- Thường xuyên nhập siêu
1
Đề cương ôn thi học kỳ môn địa lý lớp 11 - Trang 2
Đề cương ôn thi học kỳ môn địa lý lớp 11 - Người đăng: elfender98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương ôn thi học kỳ môn địa lý lớp 11 9 10 237