Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN 2014 2015

Được đăng lên bởi hungdenbt
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 3459 lần   |   Lượt tải: 3 lần
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CƯƠNG
ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN
Năm học 2014 - 2015

Bắc Ninh, tháng 11 năm 2014



Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015

CHUYÊN ĐỀ 1. KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Biên soạn và sưu tầm: Ngô Văn Khánh – GV trường THPT Nguyễn Văn Cừ
1. Chủ đề 1: Bài toán về tiếp tuyến
1.1. Dạng 1: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm M( x0 , y0 )  (C ) : y  f ( x )
* Tính y '  f ' ( x) ;

tính k  f ' ( x0 ) (hệ số góc của tiếp tuyến)

* Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  f ( x) tại điểm M  x0 ; y0  có phương trình

y  y0  f ' ( x0 )  x  x0  với y0  f ( x0 )
Ví dụ 1: Cho hàm số y  x 3  3 x  5 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C):
a) Tại điểm A (-1; 7).
b) Tại điểm có hoành độ x = 2.
c) Tại điểm có tung độ y =5.
Giải:
a) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M 0 ( x0 ; y0 ) có dạng: y  y0  f '( x0 )( x  x0 )
Ta có y '  3x 2  3  y '( 1)  0 .
Do đó phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A(-1; 7) là: y  7  0 hay y = 7.
b) Từ x  2  y  7 .
y’(2) = 9. Do đó phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = 2 là:
y  7  9( x  2)  y  7  9 x  18  y  9 x  11

x  0

c) Ta có: y  5  x 3  3 x  5  5  x3  3x  0   x   3
x  3

+) Phương trình tiếp tuyến tại của (C) tại điểm (0; 5).
Ta có y’(0) = -3.
Do đó phương trình tiếp tuyến là: y  5  3( x  0) hay y = -3x +5.
+) Phương trình tiếp tuyến tại của (C) tại điểm ( 3;5) .
y '(  3)  3(  3) 2  3  6

Do đó phương trình tiếp tuyến là: y  5  6( x  3) hay y  6 x  6 3  5 .
+) Tương tự phương trình tiếp tuyến của (C) tại ( 3;5) là: y  6 x  6 3  5 .
Ví dụ 2: Cho đồ thị (C) của hàm số y  x 3  2 x 2  2 x  4 .
a) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.
b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.
c) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm x0 thỏa mãn y”(x0) = 0.
Giải:
Ta có y '  3x 2  4 x  2 . Gọi M  x0 ; y0  là tiếp điểm thì tiếp tuyến có phương trình:
1



Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015
y  y0  y '( x0 )( x  x0 )  y  y '( x0 )( x  x0 )  y0

(1)

a) Khi M  (C )  Ox thì y0 = 0 và x0 là nghiệm phương trình:

x 3  2 x 2  2 x  4  0  x  2 ; y’(2) = 6, thay các giá trị đã biết vào (1) ta được phương trình
tiếp tuyến: y  6( x  2)
b) Khi M  (C )  Oy thì x0 = 0  y0  y (0)  4 và y '( x0 )  y '(0)  2 , thay các giá trị đã
biết vào (1) ...
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CƯƠNG
ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN
Năm học 2014 - 2015
Bắc Ninh, tháng 11 năm 2014
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN 2014 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN 2014 2015 - Người đăng: hungdenbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN 2014 2015 9 10 141