Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tốt nghiệp hệ chuyển đổi môn Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝
Zhu ni men kao shi qu de hao cheng ji !

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT
NGHIỆP HỆ CHUYỂN ĐỔI
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

1明明明

祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝
Zhu ni men kao shi qu de hao cheng ji !
I. HÀNG HOÁ VÀ TIỀN TỆ
Câu 1:
a.Điều kiện ra đời và tồn tại của hàng hoá.

Nền sản xuất xã hội loài người đã từng trải qua 2 loại hình cơ bản đó là: sản
xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá.
- Sản xuất tự cung tự cấp là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra
là để thoả mãn trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của người sản xuất.
- Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm làm ra để bán hay để
trao đổi trên thị trường.
 Vì vậy, hàng hoá là vật phẩm do lao động của con người tạo ra để thoả mãn
nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi hoặc mua bán trên thị trường.
Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời khi có đủ 2 điều sau:
+ Có sự xuất hiện và phát triển của phân công lao động xã hội.
+ Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất hay sự
tồn tại các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất.
* Có sự xuất hiện và phát triển của phân công lao động xã hội.
- PCLĐXH là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành, nghề sản xuất khác
nhau, mỗi một ngành nghề chuyên môn hoá sản xuất ra một hay một số sản phẩm
nhất định. Nhưng trong tiêu dùng, đòi hỏi phải có nhiều sản phẩm do các ngành nghề
sản xuất khác nhau làm ra. Nên làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế giữa những người
sản xuất hoặc sự tồn tại các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất.
b. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá.
Sản xuất hàng hoá ra đời đánh dấu bước ngoặt căn bản trong lịch sử phát triển
của nền sản xuất xã hội, đưa loài người thoát khỏi tình trạng kinh tế tự nhiên, tự cung
tự cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá. Do đó, so với kinh tế tự nhiên, kinh tế hàgn
hoá có những đặc trưng và ưu thế sau:
- Mục đích của kinh tế hàng hoá không phải để tự tiêu dùng mà là để bán. Do đó,
sản xuất phải đi vào chuyênmôn hoá, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều để đáp ứng
nhu cầu tiêu dùng của xã hội thông qua mua bán. Điều này làm xuất hiện và phát triển
nhanh chóng thị trường. Đến lượt nó, thị trường lại trở thành động lực thúc đẩy kinh
tế hàng hoá phát triển.
- Cạnh tranh ngỳa càng gay gắt, buộc mỗi người sản xuất hàng hoá phải năng
động trong sản xuất kinh doanh phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản
2明明明

祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝
Zhu ni men kao shi qu de hao cheng ji !
xuất để tăng NSLĐ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằn tiêu thụ được hàng hoá và
thu lợi nhuận ngày càng nhiều hơn. Ch...
祝 祝 祝 祝 祝 祝 祝 祝 祝 祝
Zhu ni men kao shi qu de hao cheng ji !
Đ C NG ÔN THI T T ƯƠ
NGHI P H CHUY N Đ I
N KINH T CNH TR
1明明明
Đề cương ôn thi tốt nghiệp hệ chuyển đổi môn Kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi tốt nghiệp hệ chuyển đổi môn Kinh tế chính trị - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn thi tốt nghiệp hệ chuyển đổi môn Kinh tế chính trị 9 10 231