Ktl-icon-tai-lieu

đề cương phay mặt phẳng

Được đăng lên bởi Toàn Celibi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2206 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường CĐN BR-VT

Khoa cơ khí

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
MÔN: PHAY CƠ BẢN

Giáo trình gia công phay cơ bản

Trang1

Trường CĐN BR-VT

Khoa cơ khí

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Lời nói đầu
Bài 1: Vận hành và bảo dưỡng máy phay

4

Bài 2: Dao và dụng cụ gá

9

Bài 3: Phay mặt phẳng ngang

14

Bài 4: Phay mặt phẳng song song – vuông góc

17

Bài 5: Phay bậc thẳng góc

19

Bài 6: Phay rảnh suốt – rảnh kín

22

Bài 7: Phay mặt phẳng nghiêng

39

Bài 8: Phay rảnh chử T

42

Bài 9: Phay chốt đuôi én

47

Giáo trình gia công phay cơ bản

Trang2

Trường CĐN BR-VT

Khoa cơ khí
LỜI NÓI ĐẦU

Kỹ thuật Phay là một trong những môn học chính ở các trường đào tạo kỹ thuật. Gia công
Phay là một trong những loại hình gia công kim loại phổ biến trong các phân xưỡng cơ khí, công
việc Phay chiếm tỷ lệ cao.
Giáo trình Gia Công Phay Cơ Bản được biên soạn theo chương trình sửa chửa nhằm
phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hổ trợ và đáp ứng nhu cầu giảng dạy và
học tập tại trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giáo trình Bào Mặt Phẳng này sẽ giới thiệu các kiến thức và phương pháp thực hành để
gia công các bề mặt cơ bản. Trong giáo trình này tôi biên soạn theo hướng tích hợp giữa phương
pháp gắn liền với sản phẩm cụ thể.Trình bày lý thuyết, có hướng dẫn trình tự thực hiện các bước
nhằm gia công chi tiết đạt đúng kích thước, độ nhẵn bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật khác được
yêu cầu trên bản vẽ kỹ thuật.
Tuy nhiên đây chỉ là kiến thức cơ bản trong quá trình thực học tập cần thiết cho học sinh
trong thực hành Phay, còn khi ra trường đòi hỏi mỗi học sinh phải tiếp tục nghiên cứu, học tập
thêm để hoàn thiện và nâng cao tay nghề của mình.
Ngoài ra đây cũng là tài liệu dùng cho giáo viên và học sinh thực tập môn Phay tại
trường, cũng như các đối tượng quan tâm đến kỹ thuật gia công cơ khí.
Vì biên soạn lần đầu nên không thể tránh khỏi có nhiều hạn chế và thiếu sót, Chúng tôi
rất mong và trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp của bạn đọc để góp phần vào việc biên
soạn và chỉnh lý cuốn sách được hoàn thiện hơn.

TÁC GIẢ

Giáo trình gia công phay cơ bản

Trang3

Trường CĐN BR-VT

Khoa cơ khí
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Thế San – Hoàng Trí – Nguyễn Thế Hùng, Thực Hành Cơ Khí, Nhà Xuất
Bản Đà Nẳng, 2000.
2. Hồ Viết Bình – Lê Đăng Hoành – Nguyễn Ngọc Đào, Đồ Gá Trong Gia Công Cơ
Khí, Nhà Xuất Bản Đà Nẳng, 2000.
3. Trung Tâm Công Nghệ Cơ Khí – Thực Hành kỹ thuật Phay Bào, Trường Đại Học
Công Nghiệp TP.HCM, 2005.

Giáo trình gia c...
Trường CĐN BR-VT Khoa cơ khí
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
MÔN: PHAY CƠ BẢN
Giáo trình gia công phay cơ bản Trang1
đề cương phay mặt phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương phay mặt phẳng - Người đăng: Toàn Celibi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
đề cương phay mặt phẳng 9 10 152