Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương sinh học

Được đăng lên bởi lehbaotran
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 93 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn Sinh Học
1/
- Hoa gồm các bộ phận chính: Đài, tràng( cành ), nhụy, nhị,
cuống, đế.
+ Nhị và nhụy giúp hoa sinh sản.
- Đài và tràng thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy
- Tràng gồm nhiều cành có màu sắc khác nhau.
- Nhị có hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
- Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.
- Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
2/
- Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị hoặc nhụy.
- Hoa lưỡng tính là hoa có đủ nhị và nhụy.
3/
- Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy
của chính hoa đó.
- Hoa giao phấn là những hoa có hạt phấn rơi vào đầu
nhụy của các hoa khác.
4/
- Hoa thụ phấn nhờ gió:
+ Hoa tập trung ở ngọn cây.
+ Bao hoa thường tiêu giảm.
+ Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.
+ Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ.
+ Đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều long.
- Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:
+ Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có màu sắc
sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn to có gai, đầu
nhụy có chất dính.
5/
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
- Thụ tinh: TBSDĐ+ TBSDC -> hợp tử
Xảy ra ở noãn.
6/

...
Môn Sinh Học
1/
- Hoa gồm các bộ phận chính: Đài, tràng( cành ), nhụy, nhị,
cuống, đế.
+ Nhị và nhụy giúp hoa sinh sản.
- Đài và tràng thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy
- Tràng gồm nhiều cành có màu sắc khác nhau.
- Nhị có hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
- Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.
- Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
2/
- Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị hoặc nhụy.
- Hoa lưỡng tính là hoa có đủ nhị và nhụy.
3/
- Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy
của chính hoa đó.
- Hoa giao phấn là những hoa có hạt phấn rơi vào đầu
nhụy của các hoa khác.
4/
- Hoa thụ phấn nhờ gió:
+ Hoa tập trung ở ngọn cây.
+ Bao hoa thường tiêu giảm.
+ Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.
+ Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ.
+ Đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều long.
- Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:
+ Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có màu sắc
sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn to có gai, đầu
nhụy có chất dính.
5/
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
- Thụ tinh: TBSDĐ+ TBSDC -> hợp tử
Xảy ra ở noãn.
6/
Đề cương sinh học - Người đăng: lehbaotran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương sinh học 9 10 351