Ktl-icon-tai-lieu

đề cương thảo luận môn luật lao động 2014

Được đăng lên bởi Hoa Huynh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 7712 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
KHOA LUẬT DÂN SỰ

BỘ TÀI LIỆU
THẢO LUẬN
MÔN LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ môn Luật Lao động - 2013

1

KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG - QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Tài liệu tham khảo:
-

Bộ luật Lao động năm 2012;

-

Nghị định 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

-

Giáo trình Luật lao động trường đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2013.

-

Chu Đức Lưu, “Tranh chấp lao động hay dân sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 2, năm
2000, trang 19.

-

Nguyễn Hữu Chí, “Đặc trưng của hợp đồng lao động”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
số 10, năm 2002, trang 62.

-

Phạm Công Bảy, “Vấn đề đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét
xử các vụ án lao động”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 4, năm 2002, trang 13.

I.

LÝ THUYẾT:
1. Phân tích đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động Việt Nam.
2. Phân tích phạm vi tác động và ý nghĩa của phương pháp thỏa thuận.
3. Phân biệt phương pháp mệnh lệnh trong luật lao động với phương pháp mệnh lệnh

trong luật hành chính.
4. Phân tích cơ sở lý luận và nội dung của nguyên tắc bảo vệ người lao động. Tại sao

nói pháp luật lao động thể hiện tư tưởng bảo vệ người lao động một cách tuyệt đối?
5. Phân tích cơ sở lý luận và nội dung của nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp

pháp của người sử dụng laođộng.
6. Phân tích cơ sở lý luận và nội dung của nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa chính sách

kinh tế và chính sách xã hội.
7. Tại sao nói TƯLĐTT, nội quy laođộng là nguồn bổ sung của luật lao động?
8. Phân tích các đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động cá nhân.
9. Phân tích các đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động mang tính tập thể.
10. Trình bày các điều kiện để giao kết hợp đồng lao động với NLĐ nước ngoài?
II.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:
1. Tình huống 11:

Nguyên đơn: Ông David Gaham Dillin, sinh năm 1965, quốc tịch Hoa Kỳ.
Bị đơn: Trường Cao đẳng Quốc tế Cetana PSB Intellis, có trụ sở tại số 167 Nguyễn
Biểu, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
1 Trích Bản án số 1089/2008/LĐ-PT ngày 15/9/2008 của TAND Tp. Hồ Chí Minh.
2

Theo đơn khởi kiện đề ngày 23/5/2007 thì ông David Gaham Dillin có ký kết ba
thư đề nghị tuyển dụng (được gọi là hợp đồng) với trường Cao đẳng Quốc tế Cetana.
- Hợp đồng thứ nhất: ông David Gaham Dillin thực hiện việc giảng dạy khóa tiếng
Anh tại trụ sở của trường Cetana với thời gian từ 21/8/2006 đến 9/11/2006. Trong hợp
đồng có xác định mức lương, nội dung công việc giảng dạy, thủ tục thanh toán thù lao và
xác định trách nhiệ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
KHOA LUẬT DÂN SỰ
BỘ TÀI LIỆU
THẢO LUẬN
MÔN LUẬT LAO ĐỘNG
Bộ môn Luật Lao động - 2013
1
đề cương thảo luận môn luật lao động 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương thảo luận môn luật lao động 2014 - Người đăng: Hoa Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
đề cương thảo luận môn luật lao động 2014 9 10 805