Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Tiếng Việt thực hành

Được đăng lên bởi vankien2912
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 21552 lần   |   Lượt tải: 20 lần
wWw.VipLam.Info

Đề cương Tiếng Việt thực hành

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
Câu 1: "Tiếng Việt là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc".
Hãy phân tích câu nói trên của Bác Hồ.
TV ra đời, hình thành và phát triển cùng tiến trình lịch sử văn hóa VN. Cùng chung số
phận với đất nước,TV cũng đã từng bị chèn ép, bị tước mất vai trò và vị thế chức năng
ngôn ngữ quốc gia trước cách mạng tháng 8/1945.Từ khi nước VN mới ra đời, Tiếng
Việt đã thành ngôn ngữ dùng chung, ngôn ngữ phổ thông, ngôn ngữ giáo dục của quốc
gia VN đa dân tộc.Tiếng Việt đã hoàn thành xứng đáng chức năng đối nội, đối ngoại,
chức năng là: Phương tiện giao tiếp,tư duy,là phương tiện sáng tạo, cố định văn hóa
thành văn của VN. VN là một dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử. Trong quá trình hình
thành và phát triển để tạo ra diện mạo như ngày nay, dân tộc đã phải trải qua nhiều thăng
trầm, nhiều biến đổi nhưng vẫn giữ được bản săc văn hóa của mình.TV là công cụ giao
tiếp, công cụ tư duy của dân tộc đã gắn liền với trang sử vẻ vang đó.Trong suốt 1000
năm Bắc thuộc, TV tồn tại trong vị thế song ngữ bất bình đẳng do tiếng Hán làm ngôn
ngữ chính còn TV chỉ dùng trong sinh hoạt giao tiếp bình thường của nhân dân.Chữ
Nôm - thứ chữ do người Việt sáng tạo ra từ TK13cũng phải trải qua nhiều thăng trầm và
bị nhiều gián đoạn. Nhìn chung chữ Nôm vẫn vị lép vế bên cạnh chữ Hán và bị xem là
thứ chữ "nôm na mách qué". Trong suốt một thời gian dài trong các triều đại phong kiến,
TV và chữ Nôm luôn nằm trong vị thế bị chèn ép, bị lấn áp, bị đối sử bất bình đẳng. Tình
hình càng trở nên nặng nề hơn khi trên đất nước ta, ngôn ngữ và văn tự có thêm yêu tố
mới - tiếng Pháp và ách thống trị của thực dân Pháp cùng với chữ Quốc ngữ (thứ chữ do
các cố đạo phương Tây sáng tạo từ cuối TK16).Vào khoảng TK18, chữ Quốc ngữ được
dùng nhiều hơn nhưng kèm theo là sự áp đặt của tiếng Phápvà chữ Pháp.Tiếng Pháp trở
thành ngôn ngữ chính thức trong công báo, các văn bản nhà nước thống trị Nam Kỳ, một
phần trong các sứ bảo hộ Trung Kỳ và bán bảo hộ Bắc Kỳ và được sử dụng trong trường
học Pháp – Việt. Cuối thế kỷ 19, song song với chữ Hán và Nôm, chữ Quốc ngữ cũng
bắt đầu xuất hiện trên các loại hi...
wWw.VipLam.Info Đề cương Tiếng Việt thực hành
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
Câu 1: "Tiếng Việt thứ của cải vô cùng lâu đời cùng quý báu của dân tộc".
Hãy phân tích câu nói trên của Bác Hồ.
TV ra đời, hình thành và phát triển cùng tiến trình lịch sử văn hóa VN. Cùng chung số
phận với đất nước,TV cũng đã từng b chèn ép, bị tước mất vai trò và vị thế chức năng
ngôn ngữ quốc gia trước cách mạng tháng 8/1945.Từ khi nước VN mới ra đời, Tiếng
Việt đã thành ngôn ngữ dùng chung, ngôn ngữ phổ thông, ngôn ngữ giáo dục của quốc
gia VN đa dân tộc.Tiếng Việt đã hoàn thành xứng đáng chức năng đối nội, đối ngoại,
chức năng là: Phương tiện giao tiếp,tư duy,là phương tiện sáng tạo, cố định văn hóa
thành n của VN. VN là một dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử. Trong quá trình hình
thành và phát triển để tạo ra diện mạo như ngày nay, dân tộc đã phải trải qua nhiều thăng
trầm, nhiều biến đổi nhưng vẫn giữ được bản săc văn hóa của mình.TV là công cụ giao
tiếp, công cụ duy của dân tộc đã gắn liền với trang sử vẻ vang đó.Trong suốt 1000
năm Bắc thuộc, TV tồn tại trong vị thế song ngữ bất bình đẳng do tiếng Hán làm ngôn
ngữ chính còn TV chỉ dùng trong sinh hoạt giao tiếp bình thường của nhân dân.Chữ
Nôm - thứ chữ do người Việt sáng tạo ra từ TK13cũng phải trải qua nhiều thăng trầm và
bị nhiều gián đoạn. Nhìn chung chữ Nôm vẫn vị lép vế bên cạnh chữ Hán và bị xem là
thứ chữ "nôm na mách qué". Trong suốt một thời gian dài trong các triều đại phong kiến,
TV và chữ Nôm luôn nằm trong vị thế bị chèn ép, bị lấn áp, bị đối sử bất bình đẳng. Tình
hình càng trở nên nặng ̀ hơn khi trên đất nước ta, ngôn ngữ và văn tự có thêm yêu tố
mới - tiếng Pháp và ách thống trị của thực dân Pháp cùng với chữ Quốc ngữ (thứ chữ do
các cố đạo phương Tây sáng tạo ̀ cuối TK16).Vào khoảng TK18, chữ Quốc ngữ được
dùng nhiều hơn nhưng kèm theo là sự áp đặt của tiếng Phápvà chữ Pháp.Tiếng Pháp trở
thành ngôn ngữ chính thức trong công báo, các văn bản nhà nước thống trị Nam Kỳ, một
phần trong các sứ bảo hộ Trung Kỳ và bán bảo hộ Bắc Kỳ và được sử dụng trong trường
học Pháp Việt. Cuối thế kỷ 19, song song với chữ Hán và Nôm, chữ Quốc ngữ cũng
bắt đầu xuất hiện trên các loại hình báo chí đầu tiên ở Việt Nam. Đến cách mạng tháng
8/1945, nước Việt Nam chính thức dành được độc lập, từ vị thế bị chèn ép, Tiếng Việt trở
thành ngôn ngữ chính thức của quốc gia và đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng mà
nó cần phải có. Tuy trải qua nhiều biến cố lịch sử, Tiếng Việt ̃n giữ nguyên bản sắc
ngôn ngữ của mình đồng thời phát triển phong phú hơn bằng cách thu nạp vào nó những
yếu tố ngoại nhập qua sự tiếp xúc, biến đổi những yếu tố đó cho phù hợp với những đặc
thù ngôn ngữ của mình. Dó đó Tiếng Việt xứng đáng làm phương tiện giao tiếp v
phương tiện duy của dân tộc. Tiếng Ṿt trở thành công cụ đoàn kết và phát triển đất
nước.
T́ng Việt không chỉ là công cụ phát triển văn hóa thành văn mà còn với cấu trúc,
chức ng đa dạng đảm nhiệm, Tiếng Việt có thể sánh ngang với các ngôn ngữ lớn của
1
Đề cương Tiếng Việt thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Tiếng Việt thực hành - Người đăng: vankien2912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương Tiếng Việt thực hành 9 10 473