Ktl-icon-tai-lieu

Đề,đáp án đề thi thử Kì thi Quốc Gia THPT môn Toán

Được đăng lên bởi Diệp Thư Tân
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD VÀ ĐT …………………

ĐỀ THI KHAO SAT NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán - Khối A
(Thời gian làm bài: 120 phút)

Phần I: Phần chung cho tất cả các thí sinh (8,0 điểm)
Câu I. (2.5 điểm) Cho hàm số y  x 3  3x 2  4  C 
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt M(2; 0),
N, P sao cho tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc với nhau.
Câu II :( 3 điểm)
1) Giải phương trình:



sin 2 x  cos2 x  2 2cos  x    3cos x
4

1
1  cos x 2

log 2 (x  2)  log 4 (x  5)  log 1 8  0
2) Giải phương trình:
2
3) Giải bất phương trình: 9 x  x 1  1  10.3x  x  2 .
Câu III. (1.5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng
a, SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi SC và mặt phẳng (SAB) bằng 300. Gọi E là
trung điểm của BC. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường
thẳng DE, SC theo a.
Câu IV. (1 điểm) Cho x, y là các số thực thay đổi thỏa mãn điều kiện: x 2  y 2  xy  1 .
2

2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: S  x y  xy
2

2

Phần II: Phần riêng (2 điểm): thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần.
A. Theo chương trình chuẩn
Câu Va.(1 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho hình thoi ABCD, đường chéo BD nằm trên đường thẳng
x  y  2  0 . Điểm M(4;-4) nằm trên đường thẳng chứa cạnh BC, điểm N(-5;1) nằm
trên đường thẳng chứa cạnh AB. Biết BD  8 2 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi
ABCD, biết điểm D có hoành độ âm.
.CâuVIa. (1 điểm) Tìm hệ số của x5 trong khai triển biểu thức
P  x  1  2 x   x 2  1  3 x  , biết rằng:
n

2n

An2  Cnn11  5 .

B. Theo chương trình nâng cao.
Câu Vb.(1 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22,
biết rằng các đường thẳng AB, BD lần lượt có phương trình là 3x  4 y  1  0 và
2 x  y  3  0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D.

 3 x1  2 x1  6 y  1 0
Câu VIb. (1 điểm) Giải hệ phương trình: 
 2 2 x y  2 x  2 y1 0
…………………..Hết………………….
Họ và tên thí sinh:
Số báo danh:
……………………………..
…………………..

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I KHỐI A
Nội dung

Câu
3

2

y  x  3x  4

Điểm

C 

+ Tập xác định: D = ¡
y  , lim y  
+ Giới hạn: xlim

x 

0.25

 x0
 x2

2
+ Đaọ hàm y '  3x  6 x; y '  0  

BBT:
x
y’
y

I.1

-

0
+

4

+

2
+

0.5

+

-
0
Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;0  ,  2;   , nghịch biến trên khoảng  0; 2 
Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCD  4
Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2, yCT  0
+ Đồ thị: Đồ thị hàm...
SỞ GD VÀ ĐT …………………
ĐỀ THI KHAO SAT NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán - Khối A
(Thời gian làm bài: 120 phút)
Phần I: Phần chung cho tất cả các thí sinh (8,0 điểm)
Câu I. (2.5 điểm) Cho hàm số
Cxxy 43
23
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt M(2; 0),
N, P sao cho tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc với nhau.
Câu II :( 3 điểm)
1) Giải phương trình:
sin 2 cos2 2 2cos 3cos
4
1
1 cos
x x x x
x
2) Giải phương trình:
2
2 4 1
2
log (x 2) log (x 5) log 8 0
3) Giải bất phương trình:
2 2
1 2
9 1 10.3
x x x x
.
Câu III. (1.5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng
a, SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi SC và mặt phẳng (SAB) bằng 30
0
. Gọi E là
trung điểm của BC. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường
thẳng DE, SC theo a.
Câu IV. (1 điểm) Cho x, y là các số thực thay đổi thỏa mãn điều kiện:
2 2
1x y xy
.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2 2
S x y xy
Phần II: Phần riêng (2 điểm): thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần.
A. Theo chương trình chuẩn
Câu Va.(1 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho hình thoi ABCD, đường chéo BD nằm trên đường thẳng
2 0x y
. Điểm M(4;-4) nằm trên đường thẳng chứa cạnh BC, điểm N(-5;1) nằm
trên đường thẳng chứa cạnh AB. Biết
8 2BD
. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi
ABCD, biết điểm D có hoành độ âm.
.CâuVIa. (1 điểm) Tìm hệ số của x
5
trong khai triển biểu thức
, biết rằng:
2 1
1
5
n
n n
A C
.
B. Theo chương trình nâng cao.
Câu Vb.(1 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22,
biết rằng các đường thẳng AB, BD lần lượt phương trình
3 4 1 0x y
2 3 0x y
. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D.
Câu VIb. (1 điểm) Giải hệ phương trình:
0222
01623
12
11
yxyx
yxx
…………………..Hết………………….
Họ và tên thí sinh:
……………………………..
Số báo danh:
…………………..
Đề,đáp án đề thi thử Kì thi Quốc Gia THPT môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề,đáp án đề thi thử Kì thi Quốc Gia THPT môn Toán - Người đăng: Diệp Thư Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề,đáp án đề thi thử Kì thi Quốc Gia THPT môn Toán 9 10 21