Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 1 Mã đề 003
1) Theo Anhxtanh: Đối với các electron nằm ngay trên bề mặt kim loại khi hấp thụ một phôtôn thì phần
năng lượng của phôtôn sẽ được dùng
A. một nửa để electron thắng lực liên kết trong tinh thể thoát ra ngoài và một nửa biến thành động năng
1
ban đầu cực đại mV20max.
2
B. để electron bù đắp năng lượng do va chạm với các ion và thắng lực liên kết trong tinh thể thoát ra
ngoài.
C. để electron thắng lực liên kết trong tinh thể thoát ra ngoài, phần còn lại biến thành động năng ban
1
đầu cực đại mV20max.
2
1
D. để thắng được lực cản của môi trường ngoài, phần còn lại biến thành động năng ban đầu cực đại
2
2
mV 0max.
2) Quang phổ vạch phát xạ thu được khi chất phát sáng ở trạng thái
A. khí hay hơi nóng sáng có áp suất thấp.
B. rắn và đang có nhiệt độ cao.
C. khí hay hơi nóng sáng có áp suất cao.
D. lỏng và đang có nhiệt độ cao.
3) Khi một electron chuyển từ mức năng lượng N về mức năng lượng L thì phát ra một phôtôn có màu
A. tím
B. Lam
C. đỏ
D. Cam
4) Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
A. là cường độ trung bình của dòng điện trong mỗi chu kì.
B. là giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều.
C. được đo bằng ampe kế nhiệt, khi ampe mắc nối tiếp vào mạch.
D. có cường độ không đổi nhưng đổi chiều 2 lần trong mỗi chu kì.
5) Dung kháng của tụ điện phụ thuộc
A. điện dung của tụ.

B. điện dung của tụ và điện áp đặt vào 2 đầu tụ.

C. điện áp đặt vào 2 đầu tụ.

D. cường độ dòng điện qua tụ.

6) Kim loại làm catôt của tế bào quang điện có công thoát A = 2,27 eV. Khi chiếu vào catôt 4 bức xạ điện từ
có bước sóng λ1 = 0,489 μm; λ2 = 0,559 μm; λ3 = 0,6 μm; λ4 = 0,457 μm thì các bức xạ không gây hiện
tượng quang điện là
A. λ2; λ3
B. λ1; λ2
C. λ1; λ3
D. λ1; λ2; λ3
0, 4
1
7) Đọan mạch không phân nhánh gồm điện trở R = 15 Ω, cuộn thuần cảm L =
H và tụ điện C1 =

2
-3
.10 F có điện áp ở hai đầu mạch là: u = 60 2 cos100πt (V). Ghép thêm với tụ C1 một tụ điện điện dung C2
sao cho I = 4 A. Giá trị
A. C2 = 318 µF
B. C2= 79,5 µF
C. C2 = 31,8 µF
D. C2 =159 µF
8) Trong quang phổ hiđrô: Bức xạ đầu tiên trong dãy Laiman
A. là tia hồng ngoại
B. là tia tử ngoại
C. có màu tím
D. có màu đỏ
9) Gọi năng lượng phôtôn của ánh sáng đỏ và lục là εđ và ε1. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. εđ = ε1
B. εđ < ε1
C. εđ > ε1
D. εđ ≥ ε1
10) Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bứt ra khỏi mặt kim loại
A. khi kim loại có điện thế lớn
B. khi có ion đập vào
C. bị nung nóng
D. khi chiếu tia tử ngoại vào kim loại
11) Đặt một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu ...
Đề số 1 Mã đề 003
1) Theo Anhxtanh: Đối với các electron nằm ngay trên bề mặt kim loại khi hấp thụ một phôtôn thì phần
năng lượng của phôtôn sẽ được dùng
A. một nửa để electron thắng lực liên kết trong tinh thể thoát ra ngoài và một nửa biến thành động năng
ban đầu cực đại
1
2
mV
2
0max
.
B. để electron bù đắp năng lượng do va chạm với các ion và thắng lực liên kết trong tinh thể thoát ra
ngoài.
C. để electron thắng lực liên kết trong tinh thể thoát ra ngoài, phần còn lại biến thành động năng ban
đầu cực đại
1
2
mV
2
0max
.
D. để thắng được lực cản của môi trường ngoài, phần còn lại biến thành động năng ban đầu cực đại
1
2
mV
2
0max
.
2) Quang phổ vạch phát xạ thu được khi chất phát sáng ở trạng thái
A. khí hay hơi nóng sáng có áp suất thấp. B. rắn và đang có nhiệt độ cao.
C. khí hay hơi nóng sáng có áp suất cao. D. lỏng và đang có nhiệt độ cao.
3) Khi một electron chuyển từ mức năng lượng N về mức năng lượng L thì phát ra một phôtôn có màu
A. tím B. Lam C. đỏ D. Cam
4) Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
A. là cường độ trung bình của dòng điện trong mỗi chu kì.
B. là giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều.
C. được đo bằng ampe kế nhiệt, khi ampe mắc nối tiếp vào mạch.
D. có cường độ không đổi nhưng đổi chiều 2 lần trong mỗi chu kì.
5) Dung kháng của tụ điện phụ thuộc
A. điện dung của tụ. B. điện dung của tụ và điện áp đặt vào 2 đầu tụ.
C. điện áp đặt vào 2 đầu tụ. D. cường độ dòng điện qua tụ.
6) Kim loại làm catôt của tế bào quang điện có công thoát A = 2,27 eV. Khi chiếu vào catôt 4 bức xạ điện từ
bước sóng λ
1
= 0,489 μm; λ
2
= 0,559 μm; λ
3
= 0,6 μm; λ
4
= 0,457 μm thì c bức xạ không gây hiện
tượng quang điện là
A. λ
2
; λ
3
B. λ
1
; λ
2
C. λ
1
; λ
3
D. λ
1
; λ
2
; λ
3
7) Đọan mạch không phân nhánh gồm điện trở R = 15 Ω, cuộn thuần cảm L =
0,4
H và tụ điện C
1
=
1
2
.10
-3
F có điện áp ở hai đầu mạch là: u = 60
2
cos100πt (V). Ghép thêm với tụ C
1
một tụ điện điện dung C
2
sao cho I = 4 A. Giá trị
A. C
2
= 318 µF B. C
2
= 79,5 µF C. C
2
= 31,8 µF D. C
2
=159 µF
8) Trong quang phổ hiđrô: Bức xạ đầu tiên trong dãy Laiman
A. là tia hồng ngoại B. là tia tử ngoại C. có màu tím D. có màu đỏ
9) Gọi năng lượng phôtôn của ánh sáng đỏ và lục là ε
đ
và ε
1
. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. ε
đ
= ε
1
B. ε
đ
< ε
1
C. ε
đ
> ε
1
D. ε
đ
≥ ε
1
10) Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bứt ra khỏi mặt kim loại
A. khi kim loại có điện thế lớn B. khi có ion đập vào
C. bị nung nóng D. khi chiếu tia tử ngoại vào kim loại
11) Đặt một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đọan mạch RLC không phân nhánh. Khi
tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị
1
2 LC
thì
A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dũng giữa hai đầu đoạn mạch.
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM 9 10 392