Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (1).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 1 Mã đề 001
1) Hiện tượng tán sắc
A. chỉ xảy ra với ánh sáng trắng, không xảy ra với ánh sáng tạp.
B. chỉ xảy ra khi ánh sáng truyền qua lăng kính làm bằng thủy tinh.
C. là nguyên nhân tạo ra màu sắc sặc sỡ ở bong bóng xà phòng.
D. xảy ra do chiết suất môi trường thay đổi theo bước sóng ánh sáng.
2) Phóng xạ là hiện tượng
A. các hạt nhân tự động kết hợp với nhau và tạo thành hạt nhân khác.
B. một hạt nhân khi hấp thu một nơtrôn sẽ biến đổi thành hạt nhân khác.
C. một hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
D. các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác.
24

24

3) 11 Na là chất phóng xạ β- và tạo thành magiê. Ban đầu có 4,8 g 11 Na , khối lượng magiê tạo thành sau
thời gian 15 giờ là 2,4 g. Sau 60 giờ khối lượng Mg tạo thành bằng
A. 4,2 g
B. 4,5 g
C. 0,3 g
D. 4,8 g
4) Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,546 μm lên kim loại dùng làm catôt của tế bào quang điện, thu được I bh
= 2 mA. Công suất bức xạ là P = 1,515 W. Tỉ số giữa e thoát ra và số phôtôn rọi lên nó, gọi là hiệu suất
lượng tử có giá trị bằng
A. H = 0,03
B. H = 0,003
C. H = 0,02
D. H = 0,002
4
5) Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol. Trong 8 gam khí hêli 2 He có
A. 4,816.1023 hạt prôtôn
B. 1,204.1024 hạt prôtôn.
C. 24,08.1023 hạt prôtôn
D. 24,08.1024 hạt prôtôn.
6) Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn.
A. số nuclôn
B. động lượng
C. khối lượng
D. năng lượng
7) Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng
A. chất bán dẫn khi được chiếu sáng sẽ ngừng dẫn điện.
B. giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.
C. giảm mạnh điện trở củ một số kim loại khi được chiếu sáng.
D. điện trở của kim loại tăng lên khi bị chiếu sáng.
2
3
4
1
8) Xét phản ứng : 1 H  1 H  2 He  0 n  17, 6MeV . Điều gì sau đây sai khi nói về phản ứng này?
A. Đây là phản ứng nhiệt hạch.
B. Điều kiện xảy ra phản ứng là nhiệt độ rất cao.
C. Phản ứng này chỉ xảy ra trên Mặt Trời.
D. Đây là phản ứng tỏa năng lượng.
9) Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp
hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20 V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai
đầu điện trở R bằng
A. 20 V
B. 10 2 V
C. 30 2 V
D. 10 V
10) Xét nguyên tử hiđrô nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron trở về các
quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ phát ra tối đa.
A. 4 phôtôn
B. 3 phôtôn
C. 6 phôtôn
D. 5 phôtôn
11) Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bứt ra khỏi mặt...
Đề số 1 Mã đề 001
1) Hiện tượng tán sắc
A. chỉ xảy ra với ánh sáng trắng, không xảy ra với ánh sáng tạp.
B. chỉ xảy ra khi ánh sáng truyền qua lăng kính làm bằng thủy tinh.
C. là nguyên nhân tạo ra màu sắc sặc sỡ ở bong bóng xà phòng.
D. xảy ra do chiết suất môi trường thay đổi theo bước sóng ánh sáng.
2) Phóng xạ là hiện tượng
A. các hạt nhân tự động kết hợp với nhau và tạo thành hạt nhân khác.
B. một hạt nhân khi hấp thu một nơtrôn sẽ biến đổi thành hạt nhân khác.
C. một hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
D. các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác.
3)
24
11
Na
là chất phóng xạ β
-
và tạo thành magiê. Ban đầu có 4,8 g
24
11
Na
, khối lượng magiê tạo thành sau
thời gian 15 giờ là 2,4 g. Sau 60 giờ khối lượng Mg tạo thành bằng
A. 4,2 g B. 4,5 g C. 0,3 g D. 4,8 g
4) Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,546 μm lên kim loại dùng làm catôt của tế bào quang điện, thu được I
bh
= 2 mA. Công suất bức xạ P = 1,515 W. Tỉ số giữa e thoát ra số phôtôn rọi lên nó, gọi hiệu suất
lượng tử có giá trị bằng
A. H = 0,03 B. H = 0,003 C. H = 0,02 D. H = 0,002
5) Biết số Avôgađrô N
A
= 6,02.10
23
hạt/mol. Trong 8 gam khí hêli
4
2
He
A. 4,816.10
23
hạt prôtôn B. 1,204.10
24
hạt prôtôn.
C. 24,08.10
23
hạt prôtôn D. 24,08.10
24
hạt prôtôn.
6) Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn.
A. số nuclôn B. động lượng C. khối lượng D. năng lượng
7) Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng
A. chất bán dẫn khi được chiếu sáng sẽ ngừng dẫn điện.
B. giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.
C. giảm mạnh điện trở củ một số kim loại khi được chiếu sáng.
D. điện trở của kim loại tăng lên khi bị chiếu sáng.
8) Xét phản ứng :
2 3 4 1
1 1 2 0
H H He n 17,6MeV
. Điều gì sau đây sai khi nói về phản ứng này?
A. Đây là phản ứng nhiệt hạch. B. Điều kiện xảy ra phản ứng là nhiệt độ rất cao.
C. Phản ứng này chỉ xảy ra trên Mặt Trời. D. Đây là phản ứng tỏa năng lượng.
9) Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp
hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20 V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai
đầu điện trở R bằng
A. 20 V B. 10
2
V C. 30
2
V D. 10 V
10) Xét nguyên tử hiđrô nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron trở về các
quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ phát ra tối đa.
A. 4 phôtôn B. 3 phôtôn C. 6 phôtôn D. 5 phôtôn
11) Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bứt ra khỏi mặt kim loại
A. khi chiếu tia tử ngoại vào kim loại B. khi có ion đập vào
C. khi kim loại có điện thế lớn D. bị nung nóng
12) Độ phóng xạ β
-
của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng và vừa
mới chặt. Biết chu kì bán rã của
14
C
bằng 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ khoảng
A. 2000 năm B. 1200 năm C. 2500 năm D. 1803 năm
13) Tia phóng xạ
A. chuyển động chậm nhất là γ. B. chuyển động chậm nhất là α.
C. chuyển động chậm nhất là β. D. vận tốc như nhau khi phóng xa ngòai khối
chất.
14) Trong giao thoa ánh sáng bởi khe Y-âng biết hai khe S
1
, S
2
cách nhau đọan 0,7 mm và có cùng khoảng
cách đến màn quan sát là 2,1 mm. Chiếu sáng hai khe bởi ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (1).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (1).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (1).doc 9 10 465