Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (1).pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT HÙNG VƯƠNG Q.5
Năm học: 2008  2009
Kỳ thi: KIỂM TRA HK II
Môn thi: VẬT LÍ 12 – CB
A. PHẦN CHUNG (32 CÂU)
1. Chọn phát biểu SAI khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng
A. Để quan sát được hiện tượng tán sắc thì ánh sáng truyền qua lăng kính phải là ánh sáng trắng
B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu từ đỏ đến tím
C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính
D. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
2. Biết rằng photon của ánh sáng đơn sắc đỏ chuyển động trong chân không với tốc độ 3.108m/s, photon của ánh sáng đơn sắc tím
có tốc độ trong chân không
A. lớn hơn 3.108m/s.
B. nhỏ hơn 3.108m/s
8
C. bằng 3.10 m/s
D. phụ thuộc tốc độ nguồn phát
3. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m.
Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là 400nm. Nếu đếm từ tâm màn ra thì vân tối thứ tư cách tâm màn 1 khoảng
A. 1,4mm
B. 1,0mm
C. 1,8mm
D. 1,2mm
4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 và S2. Một điểm M nằm trên màn cách S1 và S2 những khoảng lần
lượt là MS1 = d1; MS2 = d2. M sẽ ở trên vân sáng khi
ax
ai
D
A. d2 – d1 = k
B. d2 – d1 =
C. d2 – d1 =
D. d2 – d1 = k
D
D
a
5. Chọn câu SAI. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hiệu đường đi 2 tia sáng từ 2 khe đến 1 điểm trên màn quan sát nếu bằng:
A. 0 sẽ cho vân tối

B.  sẽ cho vân sáng

C. /2 sẽ cho vân tối

D. 0 sẽ cho vân sáng

6. Trong thí nghiệm Young về giao thoa, người ta dùng ánh sáng đơn sắc, a = 1 mm, D = 2m, khoảng vân đo được 1mm. Bước
sóng của ánh sáng đó là:
A. 0,50 m
B. 0,25 m
C. 0,70 m
D. 0,75 m
7. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,4m. M là một điểm trên
màn có hiệu khoảng cách đến 2 khe S1, S2 là : MS1  MS2 = 1,48m. Số vân tối giữa M và tâm màn là:
A. 4 vân.
B. 3 vân
C. 2 vân
D. 5 vân
8. Trong thí nghiệm Young, hai khe cách nhau 2mm, màn quan sát cách 2 khe 1m. Dịch chuyển dần một mối hàn của cặp nhiệt
điện trên màn bắt đầu từ tâm màn ra rìa theo đường vuông góc với vân trung tâm, người ta thấy trên đoạn 0,19mm đầu số chỉ điện
kế giảm dần, rồi sau đó tăng trở lại. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm trên là:
A. 0,76µm
B. 0,38µm
C. 0,64µm
D. 0,4µm
9. Trong máy quang phổ lăng kính, chức năng của ống chuẩn trực là:
A. Tạo chùm tia song song rọi đến lăng kính
B. Phân tích chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc.
C. Thu ảnh quang phổ.
D. Làm tăng độ sáng củ...
Trường THPT HÙNG VƯƠNG Q.5
Năm học: 2008 2009
K thi: KIỂM TRA HK II
Môn thi: VT LÍ 12 – CB
A. PHẦN CHUNG (32 CÂU)
1. Chọn phát biểu SAI khi nói v hiện tượng tán sắc ánh sáng
A. Để quan sát được hiệnợng tán sắc thì ánh sáng truyền qua lăng kính phải là ánh sáng trắng
B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánhng đơn sắc có màu từ đỏ đếnm
C. Ánhng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính
D. Mi ánhng đơn sắc có một bước sóng xác định.
2. Biết rằng photon của ánh sáng đơn sắc đỏ chuyển động trong chân không với tốc độ 3.10
8
m/s, photon của ánh sáng đơn sắc tím
tốc độ trong chân không
A. lớn hơn 3.10
8
m/s. B. nh hơn 3.10
8
m/s
C. bằng 3.10
8
m/s D. phụ thuộc tốc độ nguồn phát
3. Trong t nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 2 mm, khoảng cách t2 khe đến màn giao thoa 2m.
Bước sóng của ánhng đơn sắc trong thí nghiệm là 400nm. Nếu đếm từ tâm màn ra thì vân tối thứ tư cách tâm màn 1 khoảng
A. 1,4mm B. 1,0mm C. 1,8mm D. 1,2mm
4. Trong tnghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S
1
và S
2
. Mt điểm M nằm trên màn cách S
1
và S
2
những khoảng lần
lượt là MS
1
= d
1
; MS
2
= d
2
. M sẽ ở trên vân sáng khi
A. d
2
d
1
= k B. d
2
d
1
=
ax
D
C. d
2
d
1
=
ai
D
D. d
2
d
1
= k
D
a
5. Chọn câu SAI. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hiệu đường đi 2 tia sáng t2 khe đến 1 điểm trên màn quan sát nếu bằng:
A. 0 sẽ cho vân tối B. sẽ chonng C. /2 sẽ cho vân tối D. 0 sẽ cho vân sáng
6. Trong thí nghiệm Young về giao thoa, người ta dùng ánh ng đơn sắc, a = 1 mm, D = 2m, khong vân đo được 1mm. Bước
sóng của ánh sáng đó là:
A. 0,50 m B. 0,25 m C. 0,70 m D. 0,75 m
7. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,4m. M mt điểm trên
màn có hiu khoảng cách đến 2 khe S
1
, S
2
là : MS1 MS
2
= 1,48m. Số vân tối giữa M và tâm màn là:
A. 4 vân. B. 3 vân C. 2 vân D. 5 vân
8. Trong tnghiệm Young, hai khe cách nhau 2mm, màn quan t cách 2 khe 1m. Dch chuyển dần một mối hàn của cặp nhiệt
điện trên màn bt đầu từ tâm màn ra rìa theo đường vuông c với vân trung tâm, người ta thấy trên đon 0,19mm đầu số chỉ điện
kế gim dần, rồi sau đó tăng trở lại. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm trên là:
A. 0,76µm B. 0,38µm C. 0,64µm D. 0,4µm
9. Trong máy quang phổ lăng kính, chức năng của ống chuẩn trực là:
A. Tạo chùm tia song song rọi đến lăng kính
B. Phân tích chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc.
C. Thu nh quang phổ.
D. Làmng độ sáng của chùmng cần phân tích.
10. Nhờ loại quang phổ nào sau đây mà người ta biết trên khí quyển của mặt trời có khí Hêli
A. Quang phổ vạch hấp thụ của lớp khí quyển mặt trời B. Quang ph vạch phát xạ
C. Quang phổ vạch hấp thụ của lớp khí quyển trái đất D. Quang phổ liên tục.
11. Điều nào sau đây là đúng với quang phổ liên tục:
A. Căn cứ vào quang phổ liên tục không thể biết bản chất của vật
B. Do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra.
C. Có tính đặc trưng cho mỗi nguyên tố.
D. Không phụ thuộc nhiệt độ của vật phát sáng
12. Tính chất chung của tia hng ngoại, ánh sáng khả kiến, tia tử ngoại, tia X là:
A. Có tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào B. Có khả năng tác dụng lên phim nh
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (1).pdf - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (1).pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (1).pdf 9 10 995