Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (17).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở GD& ĐT Hồ Chí Minh
Trường THPT Diên Hồng

ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN Vật Lý

Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp 12/

Mã đề thi 3209

Câu 1: Tần số dao động riêng của một mạch dao động (L,C) có tính chất
A tỷ lệ nghịch với

và tỷ lệ thuận với

B tỷ lệ thuận với

và tỷ lệ nghịch với

C tỷ lệ thuận với
và .
D tỷ lệ nghịch với
và
Câu 2: Công thoát một electron ra khỏi một kim loại A = 6,625.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại đó
bằng bao nhiêu?
A 0,300μm.
B 0,295μm.
C 0,375μm.
D 0,250μm.
Câu 3: Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?
A Phóng xạ β+
B Phóng xạ βC Phóng xạ α
D Phóng xạ γ
23
Na thì hạt nhân của nó gồm:
Câu 4: Hạt nhân của nguyên tử natri có kí hiệu 11
A 11 nơtrôn,12 prôton.
B 11 nơtrôn,12 prôton và 23 nuclôn.
C 12 nơtrôn,11 prôton.
D 12 nơtrôn,11 prôton và 23 nuclôn.
Câu 5: Bức xạ hồng ngoại là bức xạ mà:
A mắt thường không nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu tím của quang phổ.
B mắt thường nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu tím của quang phổ.
C mắt thường nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.
D mắt thường không nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.
Câu 6: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi :
A Prôton, nơtrôn và electron.
B Nơtrôn và electron.
C Prôton, nơtrôn.
D Prôton và electron.
Câu 7: Trong quá trình phóng xạ của một số chất, số hạt nhân phóng xạ
A giảm đều theo thời gian.
B giảm theo quy luật hàm số mũ.
C không giảm.
D giảm theo đường hypeboi.
Câu 8: Sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động gọi là :
A dao động điện tự do trong mạch
B dao động điện từ tự do trong mạch
C dao động từ tự do trong mạch
D dao động điện từ trong mạch
Câu 9: Khi chiếu ánh sáng trắng đến lăng kính, nguyên nhân gây nên hiện tượng tán sắc ánh sáng là do ánh
sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc và

A mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định.
B các ánh sáng đơn sắc đều bị lệch vê phía đáy lăng kính.
C mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
D chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.
Câu 10: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe đựơc chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng  = 0,6 m, khoảng cách hai khe a = 0,5 mm, khoảng cách D = 2m . Trên màn quan sát thu được hình ảnh
giao thoa. Vị trí vân sáng thứ 2 cách vân sáng trung tâm là:
A 1,2mm
B 4,8mm
C 9,6mm
D 2,4mm
Câu 11: Công thức Tôm-xơn về chu kỳ...
Sở GD& ĐT Hồ Chí Minh
Trường THPT Diên Hồng
ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN Vật Lý
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp 12/
Mã đề thi 3209
Câu 1: Tần số dao động riêng của một mạch dao động (L,C) có tính chất
A tỷ lệ nghịch với và tỷ lệ thuận với
B tỷ lệ thuận với và tỷ lệ nghịch với
C tỷ lệ thuận với .
D tỷ lệ nghịch với
Câu 2: Công thoát một electron ra khỏi một kim loại A = 6,625.10
-19
J. Giới hạn quang điện của kim loại đó
bằng bao nhiêu?
A 0,300μm.
B 0,295μm.
C 0,375μm.
D 0,250μm.
Câu 3: Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?
A Phóng xạ β
+
B Phóng xạ β
-
C Phóng xạ α
D Phóng xạ γ
Câu 4: Hạt nhân của nguyên tử natri có kí hiệu
Na
23
11
thì hạt nhân của nó gồm:
A 11 nơtrôn,12 prôton.
B 11 nơtrôn,12 prôton và 23 nuclôn.
C 12 nơtrôn,11 prôton.
D 12 nơtrôn,11 prôton và 23 nuclôn.
Câu 5: Bức xạ hồng ngoại là bức xạ mà:
A mắt thường không nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu tím của quang phổ.
B mắt thường nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu tím của quang phổ.
C mắt thường nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.
D mắt thường không nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.
Câu 6: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi :
A Prôton, nơtrôn và electron.
B Nơtrôn và electron.
C Prôton, nơtrôn.
D Prôton và electron.
Câu 7: Trong quá trình phóng xạ của một số chất, số hạt nhân phóng x
A giảm đều theo thời gian.
B giảm theo quy luật hàm số mũ.
C không giảm.
D giảm theo đường hypeboi.
Câu 8: Sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động gọi là :
A dao động điện tự do trong mạch
B dao động điện từ tự do trong mạch
C dao động từ tự do trong mạch
D dao động điện từ trong mạch
Câu 9: Khi chiếu ánh sáng trắng đến lăng kính, nguyên nhân gây nên hiện tượng tán sắc ánh sáng là do ánh
sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc và
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (17).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (17).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (17).doc 9 10 138