Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (18).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở GD& ĐT Hồ Chí Minh
Trường THPT Diên Hồng

ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN Vật Lý

Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp 12/

Mã đề thi 3210

Câu 1: Bức xạ hồng ngoại là bức xạ mà:
A mắt thường nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu tím của quang phổ.
B mắt thường không nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu tím của quang phổ.
C mắt thường nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.
D mắt thường không nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.
Câu 2: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng hai khe đựơc chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng  = 0,6 m, khoảng cách hai khe a = 1,2 mm, khoảng cách D = 2m .Tính khoảng vân
A 1,5 mm
B 2 mm
C 1mm
D 3 mm
Câu 3: Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn luôn :
A ngược pha với nhau.
B vuông pha với nhau.
C lệch pha với nhau.
D đồng pha với nhau.
Câu 4: Sóng điện từ là :
A Sóng dọc.
B từ trường lan truyền trong không gian.
C điện trường lan truyền trong không gian.
D điện từ trường lan truyền trong không gian.
Câu 5: Sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động gọi là :
A dao động điện từ trong mạch
B dao động từ tự do trong mạch
C dao động điện từ tự do trong mạch
D dao động điện tự do trong mạch
Câu 6: Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào ?
A Tiến 1 ô.
B Lùi 1 ô.
C Lùi 2 ô.
D Tiến 2 ô.
Câu 7: Thuyết điện từ Măc-xoen đề cập đến vấn đềgì?
A Tương tác của điện từ trường với các điện tích.
B Tương tác của điện trường với điện tích.
C Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường.
D Tương tác của điện trường với điện tích.
Câu 8: Ánh sáng trắng là ánh sáng như thế nào ?
A Tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc : đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
B Ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C Tập hợp của tất cả các ánh sáng đơn sắc.
D Tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
Câu 9: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,5μm. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước
sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang?
A 0,3μm.
B 0,4μm.

C 0,6μm.
D 0,5μm.
Câu 10: Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào quang trở thì hiện tượng nào sau đây xảy ra ?
A Điện trở của quang trở tăng mạnh.
B Các electron trên bề mặt quang trở bị bứt ra ngoài.
C Điện trở của quang trở giảm mạnh.
D Trong quang trở xuất hiện dòng điện.
Câu 11: Công thoát một electron ra khỏi một kim loại A = 6,625.10-19J. Giới...
Sở GD& ĐT Hồ Chí Minh
Trường THPT Diên Hồng
ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN Vật Lý
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp 12/
Mã đề thi 3210
Câu 1: Bức xạ hồng ngoại là bức xạ mà:
A mắt thường nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu tím của quang phổ.
B mắt thường không nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu tím của quang phổ.
C mắt thường nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.
D mắt thường không nhìn thấy được và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.
Câu 2: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng hai khe đựơc chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng
= 0,6 m, khoảng cách hai khe a = 1,2 mm, khoảng cách D = 2m .Tính khoảng vân
A 1,5 mm
B 2 mm
C 1mm
D 3 mm
Câu 3: Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn luôn :
A ngược pha với nhau.
B vuông pha với nhau.
C lệch pha với nhau.
D đồng pha với nhau.
Câu 4: Sóng điện từ là :
A Sóng dọc.
B từ trường lan truyền trong không gian.
C điện trường lan truyền trong không gian.
D điện từ trường lan truyền trong không gian.
Câu 5: Sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động gọi là :
A dao động điện từ trong mạch
B dao động từ tự do trong mạch
C dao động điện từ tự do trong mạch
D dao động điện tự do trong mạch
Câu 6: Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào ?
A Tiến 1 ô.
B Lùi 1 ô.
C Lùi 2 ô.
D Tiến 2 ô.
Câu 7: Thuyết điện từ Măc-xoen đề cập đến vấn đềgì?
A Tương tác của điện từ trường với các điện tích.
B Tương tác của điện trường với điện tích.
C Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường.
D Tương tác của điện trường với điện tích.
Câu 8: Ánh sáng trắng là ánh sáng như thế nào ?
A Tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc : đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
B Ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C Tập hợp của tất cả các ánh sáng đơn sắc.
D Tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
Câu 9: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,5μm. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước
sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang?
A 0,3μm.
B 0,4μm.
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (18).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (18).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (18).doc 9 10 925