Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (48).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA DE : L.121
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
Tổ : Vật Lý
Họ tên học sinh : ………………………………………………….
Lớp : ……………………
ĐỀ KIỂM ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008 -2009 KHỐI 12
Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm
Lưu ý: Các hằng số được lấy giá trị như sau:
c 3.108 m / s; h 6,625.10 34 Js; e 1,6.10 19 c; me 9,1.10 31 kg

Câu 1. Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ
A. Cho biết nhiệt độ và thành phần của nguồn phát
B. Là hệ thống vạch màu riêng lẻ trên một nền tối
C. Do chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra
D. Có tính chất đặc trưng cho mỗi nguyên tố
Câu 2. Chọn phát biểu sai. Laser là một nguồn phát chùm ánh sáng
A. Có bước sóng và năng lượng rất lớn
B. Dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng
C. Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
D. Có tính đơn sắc và tính kết hợp rất cao
Câu 3. Chọn phát biểu sai về máy quang phổ
A. Máy quang phổ dùng lăng kính gồm 3 bộ phận chính: ống chuẩn trực, bộ phận tán sắc, buồng ảnh.
B. Ống chuẩn trực của máy quang phổ là bộ phận tạo ra chùm tia sáng song song
C. Là dụng cụ dùng để xác định bước sóng của các ánh sáng đơn sắc trong ánh sáng trắng
D. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng
Câu 4. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng màu đỏ, lục, tím lần lượt là nđ, nl, nt. Ta có
A. nđ < nl < nt
B. nđ > nl > nt
C. nl > nđ > nt
D. nđ < nt < nl
Câu 5. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp
bằng 10,8mm. Tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm cho vân sáng hay vân tối, thứ bao nhiêu?
A. Vân sáng thứ 4
B. Vân tối thứ 3
C. Vân tối thứ 4
D. Vân sáng thứ 3
Câu 6. Chọn phát biểu đúng.
A. Giới hạn quang điện là bước sóng ánh sáng lớn nhất gây ra hiện tượng quang điện
B. Công thoát của mỗi kim loại khác nhau là khác nhau và phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích
C. Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào năng lượng của ánh sáng kích
thích
D. Electron quang điện là electron bứt ra từ dây kim loại khi có dòng điện đi qua
Câu 7. Chọn phát biểu sai về thuyết lượng tử ánh sáng
A. Năng lượng của các photon là như nhau, không phụ thuộc vào tần số
B. Chùm ánh sáng là chùm hạt, mỗi hạt là photon
C. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi
D. Các nguyên tử, phân tử không hấp thụ, bức xạ năng lượng một cách liên tục
Câu 8. Chọn biểu thức sai:
hc 1
 mv02max
0 2
hc 1
B. A   mv02max
 2

A. hf 

1

MA DE : L.121
hc hc 1
  m...
MA DE : L.121
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
Tổ : Vật Lý
Họ tên học sinh : ………………………………………………….
Lớp : ……………………
ĐỀ KIỂM ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008 -2009 KHỐI 12
Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm
Lưu ý: Các hằng số được lấy giá trị như sau:
kgmceJshsmc
e
3119348
10.1,9;10.6,1;10.625,6;/10.3
Câu 1. Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ
A. Cho biết nhiệt độ và thành phần của nguồn phát
B. Là hệ thống vạch màu riêng lẻ trên một nền tối
C. Do chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra
D. Có tính chất đặc trưng cho mỗi nguyên tố
Câu 2. Chọn phát biểu sai. Laser là một nguồn phát chùm ánh sáng
A. Có bước sóng và năng lượng rất lớn
B. Dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng
C. Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
D. Có tính đơn sắc và tính kết hợp rất cao
Câu 3. Chọn phát biểu sai về máy quang phổ
A. Máy quang phổ dùng lăng kính gồm 3 bộ phận chính: ống chuẩn trực, bộ phận tán sắc, buồng ảnh.
B. Ống chuẩn trực của máy quang phổ là bộ phận tạo ra chùm tia sáng song song
C. Là dụng cụ dùng để xác định bước sóng của các ánh sáng đơn sắc trong ánh sáng trắng
D. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng
Câu 4. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng màu đỏ, lục, tím lần lượt là n
đ
, n
l
, n
t
. Ta có
A. n
đ
< n
l
< n
t
B. n
đ
> n
l
> n
t
C.
n
l
> n
đ
> n
t
D. n
đ
< n
t
< n
l
Câu 5. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp
bằng 10,8mm. Tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm cho vân sáng hay vân tối, thứ bao nhiêu?
A. Vân sáng thứ 4
B. Vân tối thứ 3
C. Vân tối thứ 4
D. Vân sáng thứ 3
Câu 6. Chọn phát biểu đúng.
A. Giới hạn quang điện là bước sóng ánh sáng lớn nhất gây ra hiện tượng quang điện
B. Công thoát của mỗi kim loại khác nhau là khác nhau và phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích
C. Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào năng lượng của ánh sáng kích
thích
D. Electron quang điện là electron bứt ra từ dây kim loại khi có dòng điện đi qua
Câu 7. Chọn phát biểu sai về thuyết lượng tử ánh sáng
A. Năng lượng của các photon là như nhau, không phụ thuộc vào tần số
B. Chùm ánh sáng là chùm hạt, mỗi hạt là photon
C. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi
D. Các nguyên tử, phân tử không hấp thụ, bức xạ năng lượng một cách liên tục
Câu 8. Chọn biểu thức sai:
A.
2
max0
0
2
1
mv
hc
hf
B.
2
max0
2
1
mv
hc
A
1
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (48).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (48).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (48).doc 9 10 901