Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (5).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 2 Mã đề 001
1) Chọn câu đúng
A. Sóng điện từ có tần số nhỏ thì năng lượng phôton nhỏ.
B. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
C. Hiện tượng giao thoa dễ xảy ra với sóng điện từ có bước sóng λ nhỏ.
D. Những sóng điện từ có bước sóng càng nắn tính sóng càng thể hiện rõ.
2) Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức
độ phóng xạ an tòan cho phép 64 lần. Thời gian từ lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm
việc an toàn với nguồn phóng xạ này là
A. 6 giờ
B. 24 giờ
C. 32 giờ
D. 12 giờ
3) Người ta thường tìm cách nâng cao hệ số công suấg đọan mạch điện xoay chiều để
A. làm tăng công suất nguồn cung cấp cho mạch.
B. độ lệch pha điện áp với dòng điện qua mạch tăng.
C. mạch sử dụng phần lớn công suất do nguồn cung cấp.
D. làm giảm lượng điện tiêu thụ cho mạch.

4) Cho dòng điện xoay chiều i = 4 2 cos(100πt +
) A chạy qua một điện trở thuần R = 50 Ω . Biểu thức
4
điện áp hai đầu điện trở là


A. u = 200 2 cos(100πt + ) V
B. u = 200 2 cos(100πt + ) V
2
4


C. u = 200cos(100πt + ) V
D. u = 200cos(100πt + ) V
4
2
5) Trong chất bán dẫn có hai loại hạt mang điện là
A. electron và ion dương.
B. electron và các ion âm.
C. ion dương và lỗ trống mang điện âm.
D. electron và lỗ trống mang điện dương.
6) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, tại một điểm trong vùng giao thoa trên màn quan sát sẽ có
vân tối khi hiệu đường đi bằng
A. một số nguyên lần bước sóng
B. một số lẻ lần nửa bước sóng.
C. một số nửa nguyên lần bước sóng.
D. một số nguyên lần bước sóng.
7) Độ hụt khối của hạt nhân là hiệu số của
A. khối lượng hạt nhân phóng xạ với tổng khối lượng hạt nhân con và khối lượng hạt phóng xạ.
B. tổng khối lượng của các electron tạo thành hạt nhân đó với khối lượng hạt nhân đó.
C. khối lượng hạt nhân với tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
D. khối lượng hạt nhân trước phản ứng với khối lượng hạt nhân tạo thành sau phản ứng.
8) Phóng xạ β+
A. đi kèm theo các phóng xạ .
B. hạt nhân con có cùng số điện tích với hạt nhân mẹ.
C. hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ.
D. có sự biến đổi hạt prôtôn thành hạt nơtrôn.
9) Chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng λ có
giá trị
A. 0,1 m
B. 1 mm
C. 1 nm
D. 0,1 mm
10) Theo Anhxtanh
A. mỗi phôton bị electron hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron.
B. trong hiện tượng quang điện tất cả các phôtôn chiếu tới kim loại đều được các electrong hấp th...
Đề số 2 Mã đề 001
1) Chọn câu đúng
A. Sóng điện từ có tần số nhỏ thì năng lượng phôton nhỏ.
B. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
C. Hiện tượng giao thoa dễ xảy ra với sóng điện từ có bước sóng λ nhỏ.
D. Những sóng điện từ có bước sóng càng nắn tính sóng càng thể hiện rõ.
2) Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức
độ phóng xạ an tòan cho phép 64 lần. Thời gian từ lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm
việc an toàn với nguồn phóng xạ này là
A. 6 giờ B. 24 giờ C. 32 giờ D. 12 giờ
3) Người ta thường tìm cách nâng cao hệ số công suấg đọan mạch điện xoay chiều để
A. làm tăng công suất nguồn cung cấp cho mạch.
B. độ lệch pha điện áp với dòng điện qua mạch tăng.
C. mạch sử dụng phần lớn công suất do nguồn cung cấp.
D. làm giảm lượng điện tiêu thụ cho mạch.
4) Cho dòng điện xoay chiều i = 4
2
cos(100πt +
4
) A chạy qua một điện trở thuần R = 50 Ω . Biểu thức
điện áp hai đầu điện trở là
A. u = 200
2
cos(100πt +
2
) V B. u = 200
2
cos(100πt +
4
) V
C. u = 200cos(100πt +
4
) V D. u = 200cos(100πt +
2
) V
5) Trong chất bán dẫn có hai loại hạt mang điện là
A. electron và ion dương. B. electron và các ion âm.
C. ion dương và lỗ trống mang điện âm. D. electron và lỗ trống mang điện dương.
6) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, tại một điểm trong vùng giao thoa trên màn quan sát sẽ có
vân tối khi hiệu đường đi bằng
A. một số nguyên lần bước sóng B. một số lẻ lần nửa bước sóng.
C. một số nửa nguyên lần bước sóng. D. một số nguyên lần bước sóng.
7) Độ hụt khối của hạt nhân là hiệu số của
A. khối lượng hạt nhân phóng xạ với tổng khối lượng hạt nhân con và khối lượng hạt phóng xạ.
B. tổng khối lượng của các electron tạo thành hạt nhân đó với khối lượng hạt nhân đó.
C. khối lượng hạt nhân với tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
D. khối lượng hạt nhân trước phản ứng với khối lượng hạt nhân tạo thành sau phản ứng.
8) Phóng xạ β
+
A. đi kèm theo các phóng xạ .
B. hạt nhân con có cùng số điện tích với hạt nhân mẹ.
C. hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ.
D. có sự biến đổi hạt prôtôn thành hạt nơtrôn.
9) Chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng λ có
giá trị
A. 0,1 m B. 1 mm C. 1 nm D. 0,1 mm
10) Theo Anhxtanh
A. mỗi phôton bị electron hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron.
B. trong hiện tượng quang điện tất cả các phôtôn chiếu tới kim loại đều được các electrong hấp thụ hoàn
toàn.
C. khi chiếu ánh sáng vào mặt catôt, điện trường biến thiên trong sóng ánh sáng sẽ làm các electron
trong kim loại dao động.
D. các nguyên tử khi chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp sẽ bức xạ một phôtôn.
11)
24
11
Na
là chất phóng xạ β
-
và tạo thành magiê. Sau thời gian 105 giờ, độ phóng xạ của nó giảm 128 lần.
Chu kì bán rã của
24
11
Na
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (5).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (5).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (5).doc 9 10 890