Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (7).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 2 Mã đề 003
1) Người ta thường tìm cách nâng cao hệ số công suấg đọan mạch điện xoay chiều để
A. làm giảm lượng điện tiêu thụ cho mạch.
B. làm tăng công suất nguồn cung cấp cho mạch.
C. mạch sử dụng phần lớn công suất do nguồn cung cấp.
D. độ lệch pha điện áp với dòng điện qua mạch tăng.
2) Dòng điện có dạng I = cos100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công
suất tiêu thụ trên cuộn dây là
A. 10 W
B. 9 W
C. 5 W
D. 7 W
3) Độ hụt khối của hạt nhân là hiệu số của
A. khối lượng hạt nhân trước phản ứng với khối lượng hạt nhân tạo thành sau phản ứng.
B. khối lượng hạt nhân với tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
C. khối lượng hạt nhân phóng xạ với tổng khối lượng hạt nhân con và khối lượng hạt phóng xạ.
D. tổng khối lượng của các electron tạo thành hạt nhân đó với khối lượng hạt nhân đó.
4) Quá trình phóng xạ hạt nhân là quá trình
A. tỏa năng lượng.
B. không thu, không tỏa năng lượng
C. thu năng lượng
D. vừa thu, vừa tỏa năng lượng
5) Khi thực hiện giao thao Y-âng với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng
4
bậc 3. Khi đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất n =
thì tại M
3
A. sẽ không có vân sáng hoặc tối
B. ta có vân tối bậc 3
C. ta có vân sáng bậc 4
D. ta có vân tối bậc 4
6) Dòng điện xoay chiều ba pha
A. được tạo ra từ ba suất điện động cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc 1200.
B. là hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau về pha một góc bằng 1200.
1
C. là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau chu kì.
3
D. được tạo ra từ ba máy phát điện xoay chiều 1 pha.
7) Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R > 50 Ω, một cuộn thuần cảm kháng ZL =
30 Ω và một dung kháng ZC = 70 Ω khi đặt dưới điện áp hiệu dụng U = 200 V, tầnsố f. Biết công suất mạch
P = 400 W, điện trở R có giá trị là
A. 120 Ω
B. 60 Ω
C. 80 Ω
D. 100 Ω
8) Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện khi bật ra khỏi kim loại khi có ánh sáng thích hợp
chiếu vào
A. phụ thuộc bản chất kim loại dùng làm catôt.
B. phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích.
C. không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.
D. phụ thuộc hiệu điện thế giữa anôt và catôt.
9) Tia phóng xạ
A. đâm xuyên yếu nhất là tia .
B. đâm xuyên yếu nhất là tia β.
C. đâm xuyên yếu nhất là tia .

D. đều đâm xuyên như nhau.

10) Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức
độ phóng xạ an tòan ch...
Đề số 2 Mã đề 003
1) Người ta thường tìm cách nâng cao hệ số công suấg đọan mạch điện xoay chiều để
A. làm giảm lượng điện tiêu thụ cho mạch.
B. làm tăng công suất nguồn cung cấp cho mạch.
C. mạch sử dụng phần lớn công suất do nguồn cung cấp.
D. độ lệch pha điện áp với dòng điện qua mạch tăng.
2) Dòng điện có dạng I = cos100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công
suất tiêu thụ trên cuộn dây là
A. 10 W B. 9 W C. 5 W D. 7 W
3) Độ hụt khối của hạt nhân là hiệu số của
A. khối lượng hạt nhân trước phản ứng với khối lượng hạt nhân tạo thành sau phản ứng.
B. khối lượng hạt nhân với tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
C. khối lượng hạt nhân phóng xạ với tổng khối lượng hạt nhân con và khối lượng hạt phóng xạ.
D. tổng khối lượng của các electron tạo thành hạt nhân đó với khối lượng hạt nhân đó.
4) Quá trình phóng xạ hạt nhân là quá trình
A. tỏa năng lượng. B. không thu, không tỏa năng lượng
C. thu năng lượng D. vừa thu, vừa tỏa năng lượng
5) Khi thực hiện giao thao Y-âng với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng
bậc 3. Khi đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất n =
4
3
thì tại M
A. sẽ không có vân sáng hoặc tối B. ta có vân tối bậc 3
C. ta có vân sáng bậc 4 D. ta có vân tối bậc 4
6) Dòng điện xoay chiều ba pha
A. được tạo ra từ ba suất điện động cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc 120
0
.
B. là hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau về pha một góc bằng 120
0
.
C. là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau
1
3
chu kì.
D. được tạo ra từ ba máy phát điện xoay chiều 1 pha.
7) Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R > 50 Ω, một cuộn thuần cảm kháng Z
L
=
30 Ω và một dung kháng Z
C
= 70 Ω khi đặt dưới điện áp hiệu dụng U = 200 V, tầnsố f. Biết công suất mạch
P = 400 W, điện trở R có giá trị là
A. 120 Ω B. 60 Ω C. 80 Ω D. 100 Ω
8) Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện khi bật ra khỏi kim loại khi có ánh sáng thích hợp
chiếu vào
A. phụ thuộc bản chất kim loại dùng làm catôt.
B. phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích.
C. không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.
D. phụ thuộc hiệu điện thế giữa anôt và catôt.
9) Tia phóng xạ
A. đâm xuyên yếu nhất là tia . B. đâm xuyên yếu nhất là tia β.
C. đâm xuyên yếu nhất là tia . D. đều đâm xuyên như nhau.
10) Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức
độ phóng xạ an tòan cho phép 64 lần. Thời gian từ lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm
việc an toàn với nguồn phóng xạ này là
A. 12 giờ B. 32 giờ C. 6 giờ D. 24 giờ
11) Công thoát e quang điện khỏi đồng là 4,47 eV. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,14 μm vào một quả cầu
bằng đồng đặt cô lập thì quả cầu đạt hiệu điện thế cực đại bằng
A. 3,4 V B. 3 V C. 5,1 V D. 4,4 V
12) Một mẫu
210
84
Po
là chất phóng xạ có chu kì bán rã T= 140 ngày đêm, tại t = 0 có khối lượng 2,1 g. Sau
thời gian t, khối lượng mẫu chỉ còn 0,525 g. Thời gian t bằng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (7).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (7).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (7).doc 9 10 664