Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (8).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 2 Mã đề 004
1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a, khoảng cách S1S2 đến
màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,54 μm. Biết điểm M có
vân sáng bậc 9 của ánh sáng bước sóng λ1. Nhận xét nào sau đây sai?
A. Từ vân sáng trung tâm đếm M ta đếm được 18 vân sáng.
B. Trên màn ta nhận được 3 loại vân sáng.
C. Vân sáng tại M cùng màu với vân sáng trung tâm.
D. Tại M có vân sáng bậc 8 của ánh sáng bước sóng λ2.
2) Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức
độ phóng xạ an tòan cho phép 64 lần. Thời gian từ lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm
việc an toàn với nguồn phóng xạ này là
A. 6 giờ
B. 32 giờ
C. 12 giờ
D. 24 giờ
3) Hiện tượng quang điện là hiện tượng
A. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (có bước sóng ngắn) vào mặt một số chất thì làm chất đó phát
sáng.
B. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (bước sóng dài) vào mặt vào tấm kim loại tích điện dương thì có
e bật ra.
C. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (bước sóng ngắn) vào mặt một tấm kim loại thì nó làm cho các
electron ở mặt kim loại đó bật ra.
D. khi chiếu một chùm sáng có bước sóng đủ ngắn vào mặt một số kim loại thì làm kim loại đó dẫn
điện.
4) Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) có màu trắng đi trong không khí đến mặt phân cách giữa
không khí và nước với góc tới i = 300. Khi đó tia khúc xạ vào trong nước
A. có góc khúc xạ lớn hơn 300 nhưng vẫn có màu trắng.
B. có góc khúc xạ nhỏ hơn 300 nhưng vẫn có màu trắng.
C. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia đỏ lệch ít nhất,
tia tím lệch nhiều nhất.
D. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia tím bị lệch ít
nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.
5) Tia phóng xạ
A. đâm xuyên yếu nhất là tia β.
B. đâm xuyên yếu nhất là tia .
C. đâm xuyên yếu nhất là tia .

D. đều đâm xuyên như nhau.

6) Trong phản ứng hạt nhân có bảo toàn số khối là vì
A. tổng điện tích của các hạt ở hai vế trái và vế phải của phương trình luôn bằng nhau.
B. tổng số nuclôn ở vế trái và vế phải của phương trình luôn luôn bằng nhau.
C. khối lượng của hệ bảo toàn.
D. trong phản ứng hạt nhân, một số prôtôn chỉ có thể biến thành một nơtrôn và ngược lại.
7) Dòng điện xoay chiều ba pha
1
A. là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau chu kì.
3
B. được tạo ra từ ba suất điện động cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nha...
Đề số 2 Mã đề 004
1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S
1
và S
2
là a, khoảng cách S
1
S
2
đến
màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
1
= 0,48 μm và λ
2
= 0,54 μm. Biết điểm M có
vân sáng bậc 9 của ánh sáng bước sóng λ
1
. Nhận xét nào sau đây sai?
A. Từ vân sáng trung tâm đếm M ta đếm được 18 vân sáng.
B. Trên màn ta nhận được 3 loại vân sáng.
C. Vân sáng tại M cùng màu với vân sáng trung tâm.
D. Tại M có vân sáng bậc 8 của ánh sáng bước sóng λ
2
.
2) Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức
độ phóng xạ an tòan cho phép 64 lần. Thời gian từ lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm
việc an toàn với nguồn phóng xạ này là
A. 6 giờ B. 32 giờ C. 12 giờ D. 24 giờ
3) Hiện tượng quang điện là hiện tượng
A. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (có bước sóng ngắn) vào mặt một số chất thì làm chất đó phát
sáng.
B. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (bước sóng dài) vào mặt vào tấm kim loại tích điện dương thì có
e bật ra.
C. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (bước sóng ngắn) vào mặt một tấm kim loại thì nó làm cho các
electron ở mặt kim loại đó bật ra.
D. khi chiếu một chùm sáng có bước sóng đủ ngắn vào mặt một số kim loại thì làm kim loại đó dẫn
điện.
4) Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) có màu trắng đi trong không khí đến mặt phân cách giữa
không khí và nước với góc tới i = 30
0
. Khi đó tia khúc xạ vào trong nước
A. có góc khúc xạ lớn hơn 30
0
nhưng vẫn có màu trắng.
B. có góc khúc xạ nhỏ hơn 30
0
nhưng vẫn có màu trắng.
C. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia đỏ lệch ít nhất,
tia tím lệch nhiều nhất.
D. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia tím bị lệch ít
nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.
5) Tia phóng xạ
A. đâm xuyên yếu nhất là tia β. B. đâm xuyên yếu nhất là tia .
C. đâm xuyên yếu nhất là tia . D. đều đâm xuyên như nhau.
6) Trong phản ứng hạt nhân có bảo toàn số khối là vì
A. tổng điện tích của các hạt ở hai vế trái và vế phải của phương trình luôn bằng nhau.
B. tổng số nuclôn ở vế trái và vế phải của phương trình luôn luôn bằng nhau.
C. khối lượng của hệ bảo toàn.
D. trong phản ứng hạt nhân, một số prôtôn chỉ có thể biến thành một nơtrôn và ngược lại.
7) Dòng điện xoay chiều ba pha
A. là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau
1
3
chu kì.
B. được tạo ra từ ba suất điện động cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc 120
0
.
C. là hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau về pha một góc bằng 120
0
.
D. được tạo ra từ ba máy phát điện xoay chiều 1 pha.
8) Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R > 50 Ω, một cuộn thuần cảm kháng Z
L
=
30 Ω và một dung kháng Z
C
= 70 Ω khi đặt dưới điện áp hiệu dụng U = 200 V, tầnsố f. Biết công suất mạch
P = 400 W, điện trở R có giá trị là
A. 120 Ω B. 60 Ω C. 100 Ω D. 80 Ω
9) Tần số nhỏ nhất của phôtôn trong dãy Pasen là tần số của phôtôn được bức xạ khi electron chuyển từ mức
năng lượng
A. N về mức năng lượng K. B. N về mức năng lượng M
C. P về mức năng lượng N D. vô cực về mức năng lượng M
10) Xét phản ứng :
235 1 A A 1
92 0 Z Z 0
U n X X K n 200Mev
. Điều gì sau đây sai khi nói về phản ứng này?
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (8).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (8).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (8).doc 9 10 721