Ktl-icon-tai-lieu

Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013-2014

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 - 2014
Khối lớp: 9
Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/11/2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

Chú ý:

- Ghi rõ loại máy tính sử dụng khi lập quy trình bấm phím.
- Làm tròn theo đúng yêu cầu của từng bài.
- Trình bày cách làm của tất cả các bài.

Câu 1 (5 điểm).
a) Tìm a, b trong đa thức f ( x)  x 2  ax  b biết f (1)  9; f (2)  9
1
2

4
7

b) Tìm số dư của f ( x)  x 3  x 2  2013x  2014 khi chia cho x - 5
Câu 2 (5 điểm).
Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1,1% / tháng.
a) Nếu hàng tháng người đó không rút tiền ra. Hỏi sau 4 năm người đó rút được
bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. (làm tròn đến đồng).
b) Nếu hàng tháng người đó rút ra 4 triệu đồng để trả chi phí sinh hoạt. Hỏi sau
bao nhiêu tháng kể từ khi gửi số tiền đó sẽ hết.
Câu 3 (5 điểm).
a) Tính N = 521973+ 491965+ 1371954+ 6041975+ 1122007
b) Cho dãy số un  2  2un 1  3un biết u1  1; u2  3 . Viết quy trình bấm máy tính un  2 .
Tính u10; u15 .
Câu 4 (5 điểm).
4

a) Tìm dạng phân số của x biết:

x
1



1
2

1
1
3
4

x
4

1
3

1
2

1
2

b) Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để: (1 + 1)(2 + 22)(3 + 32)...(n + n2) > 7620042014
Câu 5 (5 điểm).
Cho (O; 2 10 cm), hai dây AB và CD song song với nhau có độ dài lần lượt là
10 cm và 3 10 cm.
a) Tính khoảng cách từ O đến AB và CD (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4).
b) Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn điểm A, B, C, D (làm tròn đến chữ số thập
phân thứ 4).
Câu 6 (5 điểm).
·
Cho tam giác ABC có BAC
 1100 , AB = 18,1234 cm, AC = 21,5678 cm.
a) Kẻ CH vuông góc với AB. Tính CH và diện tích tam giác ABC (làm tròn đến
chữ số thập phân thứ 4).
b) Kẻ phân giác trong AD của tam giác ABC (D  BC). Tính DB, DC (làm tròn
đến chữ số thập phân thứ 4).

Câu

Ý
a

1
b

a
2
b
a
3
b

a
4
b

5

a

b

a
6
b

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
Nội dung
- Lập được hai phương trình và đưa được về hệ được 1,5 điểm
- Giải hệ đúng a = 15; b = -25
được 1,5 điểm
112039
 7954,5714 được 2,0 điểm
14
(HS tính đúng được r cho điểm tối đa )
- Nêu cách tính đúng được 1,0 điểm
- Tính đúng số tiền A  169,065685 (triệu đồng)
= 169065685 (đồng)
được 1,5 điểm
Không có đơn vị trừ 0,25 điểm; không làm tròn đúng trừ 0,5 điểm
- Nêu cách tính đúng được 1,0 điểm
- Nêu cách tìm n đúng được 1,0 điểm
- Tìm chính xác được n = 30 tháng
được 0,5 điểm

- Tìm được số dư r =

N  722,9628 được 3,0 điểm
- Viết đúng quy trình được 1,0 điểm
- Tính được u10 = 19683; u15 = 4782969...
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
NH GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC
CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 - 2014
Khối lớp: 9
Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/11/2013
Chú ý: - Ghi rõ loại máy tính sử dụng khi lập quy trình bấm phím.
- Làm tròn theo đúng yêu cầu của từng bài.
- Trình bày cách làm của tất cả các bài.
Câu 1 (5 điểm).
a) Tìm a, b trong đa thức
2
( )f x x ax b
biết
(1) 9; (2) 9f f
b) Tìm số dư của
3 2
1 4
( ) 2013 2014
2 7
f x x x x
khi chia cho x - 5
Câu 2 (5 điểm).
Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1,1% / tháng.
a) Nếu hàng tháng người đó không rút tiền ra. Hỏi sau 4 năm người đó rút được
bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. (làm tròn đến đồng).
b) Nếu hàng tháng người đó rút ra 4 triệu đồng để trả chi phí sinh hoạt. Hỏi sau
bao nhiêu tháng kể từ khi gửi số tiền đó sẽ hết.
Câu 3 (5 điểm).
a) Tính
N = 521973+ 491965+ 1371954+ 6041975+ 1122007
b) Cho dãy số
2 1
2 3
n n n
u u u
biết
1 2
1; 3u u
. Viết quy trình bấm máy tính
2n
u
.
Tính
10; 15
u u
.
Câu 4 (5 điểm).
a) Tìm dạng phân số của x biết:
b) Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để: (1 + 1)(2 + 2
2
)(3 + 3
2
)...(n + n
2
) > 7620042014
Câu 5 (5 điểm).
Cho (O;
2 10
cm), hai dây AB CD song song với nhau độ dài lần ợt
10
cm và
3 10
cm.
a) Tính khoảng cách từ O đến AB và CD (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4).
b) Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn điểm A, B, C, D (làm tròn đến chữ số thập
phân thứ 4).
Câu 6 (5 điểm).
Cho tam giác ABC có
·
0
110BAC
, AB = 18,1234 cm, AC = 21,5678 cm.
a) Kẻ CH vuông góc với AB. nh CH diện tích tam giác ABC (làm tròn đến
chữ số thập phân thứ 4).
b) Kẻ phân giác trong AD của tam giác ABC (D
BC). Tính DB, DC (làm tròn
đến chữ số thập phân thứ 4).
Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013-2014 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013-2014 9 10 434