Ktl-icon-tai-lieu

đề học sinh giỏi 9 quận hoàn kiếm 20122013

Được đăng lên bởi nguyenthuphuongmeo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND QUẬN HOÀN KIẾM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
NĂM HỌC: 2012 - 2013

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

MÔN THI: TOÁN - LỚP 9

Câu I: (6,0 điểm)
1) So sánh
2) Cho a và b là các số dương. Chứng minh
Câu II: (3,0 điểm)
Tìm m để phương trình 3|x| + 2mx = 3m - 1 có nghiệm duy nhất
Câu III: (3,0 điểm)
Mạng lưới ô tô buýt trong một thành phố được cấu tạo sao cho:
- Mỗi tuyến đường có ba tuyến dừng
- Hai tuyến đường bất kỳ hoặc không có chỗ dừng hoặc chỉ có một chỗ dừng chung
Hãy cho biết số lớn nhất về tuyến đường trong thành phố, biết rằng có tất cả 9 chỗ dừng khác
nhau (vẽ hình minh họa)
Câu IV: (4,0 điểm)
Cho góc nhọn xMy và một điểm A cố định nằm trên tia Mx. Đường tròn (O) thay đổi và luôn
tiếp xúc với Mx, My ở B, C (B khác A)
1. Chứng minh O luôn chạy trên một tia cố định
2. Từ A kẻ tiếp tuyến AD đến (O) (D khác B). Đường thẳng CD cắt đường thẳng MO tại E.
Chứng minh bốn điểm A, B, D, E cùng thuộc một đường tròn,
3. Chứng minh khi đường tròn (O) thay đổi thì đường thẳng CD luôn đi qua một điểm cố định.
Câu V: (4,0 điểm)
1. A, B, C là một nhóm ba người thân thuộc. Cha của A thuộc nhóm đó, con gái của B và người
song sinh của C cũng ở trong nhóm đó, Biết C và người song sinh của C là hai người khác giới,
và C không là con của B. Hỏi trong ba người A, B, C ai là người khác giới tính với hai người
kia?
2. Hay chia một tam giác bấ kỳ thành bẩy tam giác cân trong đó có ba tam giác bằng nhau.

...
UBND QUẬN HOÀN KIẾM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
NĂM HỌC: 2012 - 2013
MÔN THI: TOÁN - LỚP 9
Câu I: (6,0 điểm)
1) So sánh
2) Cho a và b là các số dương. Chứng minh
Câu II: (3,0 điểm)
Tìm m để phương trình 3|x| + 2mx = 3m - 1 có nghiệm duy nhất
Câu III: (3,0 điểm)
Mạng lưới ô tô buýt trong một thành phố được cấu tạo sao cho:
- Mỗi tuyến đường có ba tuyến dừng
- Hai tuyến đường bất kỳ hoặc không có chỗ dừng hoặc chỉ có một chỗ dừng chung
Hãy cho biết số lớn nhất về tuyến đường trong thành phố, biết rằng có tất cả 9 chỗ dừng khác
nhau (vẽ hình minh họa)
Câu IV: (4,0 điểm)
Cho góc nhọn xMy và một điểm A cố định nằm trên tia Mx. Đường tròn (O) thay đổi và luôn
tiếp xúc với Mx, My ở B, C (B khác A)
1. Chứng minh O luôn chạy trên một tia cố định
2. Từ A kẻ tiếp tuyến AD đến (O) (D khác B). Đường thẳng CD cắt đường thẳng MO tại E.
Chứng minh bốn điểm A, B, D, E cùng thuộc một đường tròn,
3. Chứng minh khi đường tròn (O) thay đổi thì đường thẳng CD luôn đi qua một điểm cố định.
Câu V: (4,0 điểm)
1. A, B, C là một nhóm ba người thân thuộc. Cha của A thuộc nhóm đó, con gái của B và người
song sinh của C cũng ở trong nhóm đó, Biết C và người song sinh của C là hai người khác giới,
và C không là con của B. Hỏi trong ba người A, B, C ai là người khác giới tính với hai người
kia?
2. Hay chia một tam giác bấ kỳ thành bẩy tam giác cân trong đó có ba tam giác bằng nhau.
đề học sinh giỏi 9 quận hoàn kiếm 20122013 - Người đăng: nguyenthuphuongmeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề học sinh giỏi 9 quận hoàn kiếm 20122013 9 10 906