Ktl-icon-tai-lieu

Đề học sinh giỏi lớp 9 huyện Kbang tỉnh Gia Lai

Được đăng lên bởi thuankb
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT KBANG
________________

(ĐỀ CHÍNH THỨC)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2012 – 2013
_______________________

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
--------------------------------------------Câu 1: (4 điểm). Một chiếc xe phải đi từ địa điểm A đến địa điểm B trong khoảng thời gian
dự định t. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v 1 = 48 km/h thì xe tới B sớm hơn dự định
18phút. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v 2 = 12 km/h thì xe đến B muộn hơn dự định
27phút.
a. Tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian dự định t.
b. Để đến B đúng thời gian dự định t, thì xe chuyển động từ A đến C (C nằm trên AB) với
vận tốc v1= 48 km/h rồi tiếp tục từ C đến B với vận tốc v 2 = 12 km/h. Tìm chiều dài quãng đường
AC.
Câu 2: (3 điểm). Có 3 bình cách nhiệt giống nhau đều chứa lượng dầu như nhau và có cùng
nhiệt độ ban đầu. Đốt nóng một thỏi kim loại rồi thả vào bình thứ nhất. Sau khi cân bằng nhiệt ở
bình thứ nhất ta lấy thỏi kim loại cho sang bình thứ hai. Sau khi cân bằng nhiệt ở bình thứ thứ hai ta
lấy thỏi kim loại cho sang bình thứ ba. Biết dầu trong bình thứ nhất tăng thêm 20 0C, trong bình thứ
hai tăng thêm 50C, hỏi nhiệt độ của dầu trong bình thứ ba tăng thêm bao nhiêu?
Câu 3:(5điểm). Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, dây
biến trở MN có điện trở toàn phần R = 54  được phân bố đều theo
chiều dài 27cm; đèn Đ1: (6V-3W), Đ2: (6V-0,4W); Đ3 và Đ4 giống
nhau: (3V-0,3W); UAB = 16 V. Con chạy C ở vị trí nào thì:
a. Các bóng đèn sáng bình thường.
b. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là nhỏ nhất. Coi điện trở
các bóng đèn không đổi và bỏ qua điện trở các dây nối.

X

Đ2

M

N
C
X
X
Đ3

X

Đ1

A B

Đ4

Câu 4: ( 5 điểm): Một màn ảnh đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có rìa là
một đường tròn, màn cách thấu kính 60cm. Phía trước thấu kính có một nguồn sáng điểm S có thể
duy chuyển trên trục chính của thấu kính. Di chuyển S, người ta thấy có hai vị trí của nguồn sáng mà
vết sáng trên màn và đường rìa thấu kính có kích thước bằng nhau, một trong hai vị trí đó cách thấu
kính 20cm. Vẽ hình và căn cứ vào hình vẽ để tìm tiêu cự thấu kính.
Câu 5: (3 điểm). Một học sinh quấn một máy biến thế với dự định số vòng dây của cuộn sơ
cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây.
Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào
hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi...
PHÒNG GD&ĐT KBANG
________________
(ĐỀ CHÍNH THỨC)
KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2012 – 2013
_______________________
Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------------
Câu 1: (4 điểm). Một chiếc xe phải đi từ địa điểm A đến địa điểm B trong khoảng thời gian
dự định t. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v
1
= 48 km/h thì xe tới B sớm hơn dự định
18phút. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v
2
= 12 km/h thì xe đến B muộn hơn dự định
27phút.
a. Tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian dự định t.
b. Để đến B đúng thời gian dự định t, thì xe chuyển động từ A đến C (C nằm trên AB) với
vận tốc v
1
= 48 km/h rồi tiếp tục từ C đến B với vận tốc v
2
= 12 km/h. Tìm chiều dài quãng đường
AC.
Câu 2: (3 điểm). 3 nh cách nhiệt giống nhau đều chứa lượng dầu như nhau có cùng
nhiệt độ ban đầu. Đốt nóng một thỏi kim loại rồi thả vào bình thứ nhất. Sau khi cân bằng nhiệt
bình thứ nhất ta lấy thỏi kim loại cho sang bình thứ hai. Sau khi cân bằng nhiệt ở bình thứ thứ hai ta
lấy thỏi kim loại cho sang bình thứ ba. Biết dầu trong bình thứ nhất tăng thêm 20
0
C, trong bình th
hai tăng thêm 5
0
C, hỏi nhiệt độ của dầu trong bình thứ ba tăng thêm bao nhiêu?
Câu 3:(5điểm). Cho mạch điện đồ như hình vẽ, dây
biến trở MN điện trở toàn phần R = 54 được phân bố đều theo
chiều dài 27cm; đèn Đ
1
: (6V-3W), Đ
2
: (6V-0,4W); Đ
3
Đ
4
giống
nhau: (3V-0,3W); U
AB
= 16 V. Con chạy C ở vị trí nào thì:
a. Các bóng đèn sáng bình thường.
b. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là nhỏ nhất. Coi điện trở
các bóng đèn không đổi và bỏ qua điện trở các dây nối.
Câu 4: ( 5 điểm): Một mànnh đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ rìa
một đường tròn, màn cách thấu kính 60cm. Phía trước thấu kính một nguồn sáng điểm S thể
duy chuyển trên trục chính của thấu kính. Di chuyển S, người ta thấy có hai vị trí của nguồn sáng mà
vết sáng trên màn đường rìa thấu kínhkích thước bằng nhau, một trong hai vị trí đó cách thấu
kính 20cm. Vẽ hình và căn cứ vào hình vẽ để tìm tiêu cự thấu kính.
Câu 5: (3 điểm). Một học sinh quấn một máy biến thế với dự định số vòng dây của cuộn
cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây.
Muốn xác định số ng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinhy đặt vào
hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác
định tỉ số hiệu điện thế cuộn thứ cấp để hở cuộn cấp. Lúc đầu tỉ số hiệu điện thế bằng 0,43.
Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số hiệu điện thế bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao
phí trong máy biến thế. Để được máy biến thế đúng như dự định, học sinh y phải tiếp tục quấn
thêm vào cuộn thứ cấp bao nhiêu vòng dây?
---------------HẾT---------------
Họ và tên thí sinh: …………………………………SBD:…………….Phòng thi:………………..
Chữ ký giám thị 1: ………………………………….Chữ ký giám thị 2 : …………………………
X
X
X
X
Đ
1
Đ
2
Đ
3
Đ
4
A B
M N
C
Đề học sinh giỏi lớp 9 huyện Kbang tỉnh Gia Lai - Trang 2
Đề học sinh giỏi lớp 9 huyện Kbang tỉnh Gia Lai - Người đăng: thuankb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề học sinh giỏi lớp 9 huyện Kbang tỉnh Gia Lai 9 10 379