Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

Được đăng lên bởi Seven Pea
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAI CHÂU
TRƯỜNG THPT MƯỜNG KIM

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Môn: Toán 12
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ 1
Câu 1 (4 điểm):
a) Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết A  3; 1; 2  ; B  1;1; 2 
b) Viết phương trình mặt cầu tâm C  3; 5; 2  và tiếp xúc mặt phẳng
2x  y  3z  11  0
Câu 2 (3 điểm): Cho bốn điểm M  5;1;3 ; N  1;6;2  ; P  2;0;4  ; Q  4;0;6 
a) Viết phương trình mặt phẳng () đi qua 3 điểm M; N;P .
b) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng PQ.
Câu 3 (3 điểm):
a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M  3;1; 2  và nhận vectơ
r
n  (3; 1; 1) làm vectơ chỉ phương.
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A  1; 1; 2  ; B  3;1; 2 
-------------------------Hết--------------------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAI CHÂU
TRƯỜNG THPT MƯỜNG KIM

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Môn: Toán 12
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Đề 2:
Câu 1 (4 điểm):
a) Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết A  3; 1; 2  ; B  1;1; 2 
b) Viết phương trình mặt cầu tâm C  2; 4; 1 và tiếp xúc mặt phẳng
2x  y  3z  1  0
Câu 2 (3 điểm): Cho bốn điểm M  2; 1;3 ; N  3; 2;2  ; P  2; 1;4  ; Q  4;0;6 
a) Viết phương trình mặt phẳng () đi qua 3 điểm M; N;P .
b) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng PQ.
Câu 3 (3 điểm):
a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M  2;3; 1 và nhận vectơ
r
n  (2; 3; 3) làm vectơ chỉ phương.
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A  1;3; 2  ; B  3;4; 2 
-------------------------Hết--------------------------

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
TRƯỜNG THPT MƯỜNG KIM Môn: Toán 12
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 1
Câu 1 (4 điểm):
a) Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết
A 3; 1; 2 ; B 1;1; 2
b) Viết phương trình mặt cầu tâm
C 3; 5; 2
và tiếp xúc mặt phẳng
2x y 3z 11 0
Câu 2 (3 điểm): Cho bốn điểm
M 5;1;3 ; N 1;6;2 ; P 2;0;4 ; Q 4;0;6
a) Viết phương trình mặt phẳng
( )
đi qua 3 điểm
M;N;P
.
b) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng PQ.
Câu 3 (3 điểm):
a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm
M 3;1; 2
và nhận vectơ
n (3; 1; 1)
r
làm vectơ chỉ phương.
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm
A 1; 1; 2 ; B 3;1; 2
-------------------------Hết--------------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
TRƯỜNG THPT MƯỜNG KIM Môn: Toán 12
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Đề 2:
Câu 1 (4 điểm):
a) Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết
A 3; 1; 2 ; B 1;1; 2
b) Viết phương trình mặt cầu tâm
C 2; 4; 1
và tiếp xúc mặt phẳng
Câu 2 (3 điểm): Cho bốn điểm
M 2; 1;3 ; N 3; 2;2 ; P 2; 1;4 ; Q 4;0;6
a) Viết phương trình mặt phẳng
( )
đi qua 3 điểm
M;N;P
.
b) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng PQ.
Câu 3 (3 điểm):
a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm
M 2;3; 1
và nhận vectơ
n (2; 3; 3)
r
làm vectơ chỉ phương.
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm
A 1;3; 2 ; B 3;4; 2
-------------------------Hết--------------------------
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III - Người đăng: Seven Pea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III 9 10 891