Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết môn công nghệ lớp 9

Được đăng lên bởi Julia Montes
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN
Họ và tên:......................................
Lớp: .............................................

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Công nghệ 9
( Thời gian làm bài 45 phút )
Ngày........tháng........năm 2010

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu1: Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng.
Thứ tự các bước nội dung lao động của nghề điện dân dụng
A
Bước 1
Bước 2
Bước 3

B
a) Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
b) Bảo dưỡng và sửa chữa tủ lạnh
c) Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
d) Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện
Câu2: Dây dẫn điện có mấy loại?
A. 3 loại
B. 4 loại
C. 5 loại
D. 6 loại
Câu3: Đồng hồ vạn năng có thể đo được cả:
A. Điện áp, công suất, điện trở.
B. Điện áp, dòng điện, điện năng
C. Điện áp, công suất, điện năng
D. Điện áp, dòng điện, điện trở
Câu4: Để lắp đầu dây dẫn điện vào các thiết bị điện dễ dàng và nhanh,cần dùng dụng cụ gì?
A. Kìm tuốt dây, tua vít
B. Dao nhỏ, tua vít
C. Kéo, tua vít
D. Kìm điện, tua vít
Câu5: Phụ tải ở sơ đồ mạch điện công tơ điện là phần tử nào?
A. Công tơ điện
B. Công tắc 2 cực
C. Các đèn sợi đốt
D. Ampe kế xoay chiều
Câu6: Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng và chữ S nếu câu sai vào ô trống
. Với những câu sai,
tìm từ sai và sửa lại để nội dung của câu thành đúng
TT
Câu
Đ–S
Từ sai
Từ đúng
1

Khi bóc vỏ cách điện các mặt tiết diện phải sạch

2

Khi cách điện mối nối phải đảm bảo an toàn điện

II/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)
Câu7: Thế nào là vật liệu cách điện? Hãy kể tên ba bộ phận cách điện ở các thiết bị điện mà em biết.
Câu8: Hãy tóm tắt quy trình chung nối dây dẫn điện.
Câu9: Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Câu10: Dùng một công tơ 220V có hằng số công tơ 900 vòng/ KWh để đo điện năng tiêu thụ của một
Ti vi 220V – 80W . Hỏi sau thời gian t = 250s thì đĩa nhôm của công tơ quay mấy vòng?
BÀI LÀM
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................
TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:...................................... Môn: Công nghệ 9
Lớp: ............................................. ( Thời gian làm bài 45 phút )
Ngày........tháng........năm 2010
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu1: Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng.
Thứ tự các bước nội dung lao động của nghề điện dân dụng
A B
Bước 1 a) Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
Bước 2 b) Bảo dưỡng và sửa chữa tủ lạnh
Bước 3 c) Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
d) Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện
Câu2: Dây dẫn điện có mấy loại?
A. 3 loại
B. 4 loại
C. 5 loại
D. 6 loại
Câu3: Đồng hồ vạn năng có thể đo được cả:
A. Điện áp, công suất, điện trở.
B. Điện áp, dòng điện, điện năng
C. Điện áp, công suất, điện năng
D. Điện áp, dòng điện, điện trở
Câu4: Để lắp đầu dây dẫn điện vào các thiết bị điện dễ dàng và nhanh,cần dùng dụng cụ gì?
A. Kìm tuốt dây, tua vít
B. Dao nhỏ, tua vít
C. Kéo, tua vít
D. Kìm điện, tua vít
Câu5: Phụ tải ở sơ đồ mạch điện công tơ điện là phần tử nào?
A. Công tơ điện
B. Công tắc 2 cực
C. Các đèn sợi đốt
D. Ampe kế xoay chiều
Câu6: Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng và chữ S nếu câu sai vào ô trống . Với những câu sai,
tìm từ sai và sửa lại để nội dung của câu thành đúng
TT Câu Đ – S Từ sai Từ đúng
1 Khi bóc vỏ cách điện các mặt tiết diện phải sạch
2 Khi cách điện mối nối phải đảm bảo an toàn điện
II/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)
Câu7: Thế nào là vật liệu cách điện? Hãy kể tên ba bộ phận cách điện ở các thiết bị điện mà em biết.
Câu8: Hãy tóm tắt quy trình chung nối dây dẫn điện.
Câu9: Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Câu10: Dùng một công tơ 220V có hằng số công tơ 900 vòng/ KWh để đo điện năng tiêu thụ của một
Ti vi 220V – 80W . Hỏi sau thời gian t = 250s thì đĩa nhôm của công tơ quay mấy vòng?
BÀI LÀM
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Đề kiểm tra 1 tiết môn công nghệ lớp 9 - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết môn công nghệ lớp 9 - Người đăng: Julia Montes
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết môn công nghệ lớp 9 9 10 592