Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 10

Được đăng lên bởi Cat Lazy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NAM
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II
TRƯỜNG THPT DUY TÂN
Môn: Sinh học 10 (cơ bản)
Họ và tên:.......................................Lớp: 10/.... Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề
Điểm:
Nhận xét của giáo viên:

I. TRẮC NGHIỆM: ( 5.0đ)
Câu 1: Điều nào không đúng khi nói về vi sinh vật:
A. Là một nhóm phân loại trong hệ thống tiến hóa.
B. Có các vi sinh vật đơn bào nhân sơ.
C. Có các vi sinh vật đơn bào nhân chuẩn.
D. Là những sinh vật có kích thước hiển vi.
Câu 2: Các tia tử ngoại có tác dụng.
A. Đẩy mạnh tốc độ các phản ứng sinh hóa trong tế bào vi sinh vật.
B. Tham gia vào các quá trình thủy phân trong tế bào vi khuẩn.
C. Tăng hoạt tính enzim.
D. Gây đột biến hoặc gây chết các tế bào vi khuẩn.
Câu 3: Việc muối chua rau quả là lợi dụng hoạt động của.
A. Nấm men rượu.
B. Vi khuẩn mì chính.
C. Vi khuẩn lactic. D. Nấm cúc đen.
Câu 4: Thế nào là sinh trưởng của quần thể vi sinh vật.
A. Là sự tăng lên về số lượng tế bào.
B. Là sự tăng lên về kích thước tế bào.
C. Là sự giảm dần số lượng tế bào.
D. Là sự giảm dần kích thước tế bào.
Câu 5: Vi khuẩn lactic hô hấp theo kiểu.
A. Hiếu khí.
B. Kị khí.
C. Vi hiếu khí.
D. Lên men.
Câu 6: Tụ cầu vàng sinh trưởng được trong môi trường chứa nước, muối khoáng, nước thịt. Đây
là loại môi trường
A. Tự nhiên.
B. Tổng hợp.
C. Bán tổng hợp.
D. Bán tự nhiên.
Câu 7: Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu
A. Quang tự dưỡng. B. Quang dị dưỡng.
C. Hóa tự dưỡng. D. Hóa dị dưỡng.
Câu 8: Để thu được số lượng tế bào lớn nhất và đảm bảo hiệu quả kinh tế trong nuôi cấy không liên
tục nên thu ở giai đoạn nào.
A. Giữa pha lũy thừa.
B. Cuối pha lũy thừa đầu pha cân bằng.
C. Giữa pha cân bằng.
D. Cuối pha cân bằng đầu pha suy vong.
Câu 9: Clo được sử dụng để kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật trong lĩnh vực.
A. Khử trùng các dụng cụ nhựa, kim loại.
B. Tẩy trùng trong bệnh viện.
C. Khử trùng phòng thí nghiệm.
D. Thanh trùng nước máy.
Câu 10: Vi sinh vật khuyết dưỡng có đặc điểm là.
A. Tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng.
B. Không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng.
C. Không tổng hợp được tất cả các chất cần thiết cho sinh trưởng.
D. Không tự tổng hợp được tất cả các chất chuyển hóa sơ cấp và thứ cấp.
II. TỰ LUẬN: ( 5,0đ )
Câu 1: Lập bảng so sánh các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật về nguồn năng lượng, nguồn cacbon chủ
yếu và cho ví dụ. ( 2đ )
Câu 2: Nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Giải
thích vì sao trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật tự phân hủy ở pha ...
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II
TRƯỜNG THPT DUY TÂN Môn: Sinh học 10 (cơ bản)
Họ và tên:.......................................Lớp: 10/.... Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề
Điểm: Nhận xét của giáo viên:
I. TRẮC NGHIỆM: ( 5.0đ)
Câu 1: Điều nào không đúng khi nói về vi sinh vật:
A. Là một nhóm phân loại trong hệ thống tiến hóa.
B. Có các vi sinh vật đơn bào nhân sơ.
C. Có các vi sinh vật đơn bào nhân chuẩn.
D. Là những sinh vật có kích thước hiển vi.
Câu 2: Các tia tử ngoại có tác dụng.
A. Đẩy mạnh tốc độ các phản ứng sinh hóa trong tế bào vi sinh vật.
B. Tham gia vào các quá trình thủy phân trong tế bào vi khuẩn.
C. Tăng hoạt tính enzim.
D. Gây đột biến hoặc gây chết các tế bào vi khuẩn.
Câu 3: Việc muối chua rau quả là lợi dụng hoạt động của.
A. Nấm men rượu. B. Vi khuẩn mì chính. C. Vi khuẩn lactic. D. Nấm cúc đen.
Câu 4: Thế nào là sinh trưởng của quần thể vi sinh vật.
A. Là sự tăng lên về số lượng tế bào. B. Là sự tăng lên về kích thước tế bào.
C. Là sự giảm dần số lượng tế bào. D. Là sự giảm dần kích thước tế bào.
Câu 5: Vi khuẩn lactic hô hấp theo kiểu.
A. Hiếu khí. B. Kị khí. C. Vi hiếu khí. D. Lên men.
Câu 6: Tụ cầu vàng sinh trưởng được trong môi trường chứa nước, muối khoáng, nước thịt. Đây
là loại môi trường
A. Tự nhiên. B. Tổng hợp. C. Bán tổng hợp. D. Bán tự nhiên.
Câu 7: Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu
A. Quang tự dưỡng. B. Quang dị dưỡng. C. Hóa tự dưỡng. D. Hóa dị dưỡng.
Câu 8: Để thu được số lượng tế bào lớn nhất và đảm bảo hiệu quả kinh tế trong nuôi cấy không liên
tục nên thu ở giai đoạn nào.
A. Giữa pha lũy thừa. B. Cuối pha lũy thừa đầu pha cân bằng.
C. Giữa pha cân bằng. D. Cuối pha cân bằng đầu pha suy vong.
Câu 9: Clo được sử dụng để kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật trong lĩnh vực.
A. Khử trùng các dụng cụ nhựa, kim loại. B. Tẩy trùng trong bệnh viện.
C. Khử trùng phòng thí nghiệm. D. Thanh trùng nước máy.
Câu 10: Vi sinh vật khuyết dưỡng có đặc điểm là.
A. Tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng.
B. Không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng.
C. Không tổng hợp được tất cả các chất cần thiết cho sinh trưởng.
D. Không tự tổng hợp được tất cả các chất chuyển hóa sơ cấp và thứ cấp.
II. TỰ LUẬN: ( 5,0đ )
Câu 1: Lập bảng so sánh các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật về nguồn năng lượng, nguồn cacbon chủ
yếu và cho ví dụ. ( 2đ )
Câu 2: Nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Giải
thích vì sao trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi
cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra? ( 3đ)
Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 10 - Người đăng: Cat Lazy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 10 9 10 183