Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2011-2012

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ……………………….............
Lớp:
3 …..
Điểm:

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2011 - 2012
Môn:
Toán
Thời gian: 40 phút
Lời phê:

-------------------------------------Bài 1:
a) Đọc số : 604: ………………………………………………………..
b) Viết số: Bảy trăm mười bốn: ………………………………………
c) Khoanh vào số lớn nhất:

285 , 167 , 739 , 297 .

d) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 353 , 355 , 357 , …….. .
Bài 2:
a) Đặt tính rồi tính
425 + 361
…………….
…………….
……………

968 – 503
……………
……………
…………….

b) Tính
5 x 3 = ……….
14 + 18 – 18 = …………

16 : 2 = …………..
4 x 5 + 103 = ……….

Bài 3:
Tấm vải xanh dài 39 m, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải xanh 16 m. Hỏi tấm vải
trắng dài bao nhiêu mét ?
Bài giải
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Bài 4
a) Viết số liền sau của số bé nhất có hai chữ số : ………….......…..
b) Viết số liền trước của số lớn nhất có một chữ số : ……......…….
Bài 5: Vẽ một hình vuông, một hình tam giác

----------------------- Giáo viên không giải thích gì thêm---------------------

Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ……………………….............
Lớp:
3 …..
Điểm:

Chung

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2011 - 2012
Môn:
Tiếng Việt
Thời gian: 15 phút
Lời phê:

------------------------------------A. PHẦN ĐỌC
ĐỀ BÀI :
HS đọc thầm bài " Cô giáo tí hon " và đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng
nhất :

Cô giáo tí hon
Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy các nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt
chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Mấy đứa nhr làm y hệt đám
học trò, đứng cả dậy, khúc khích cười chào cô.
Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhành tram bầu làm thước. Mấy đứa em chống
hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh tram
bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. Thằng
Hiển ngọng líu, nói không kịp hai đứa lớn. Cái Anh hai má núng nính, ngồi gọn tròn như
củ khoai, bao giờ cũng giành phần đọc xong trước. Cái Thanh ngồi cao hơn hai em một
đầu. Nó mở to đôi mắt hiền dịu nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa mân mê mớ tóc mai.
Theo NGUYỄN THI
1/ Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì ?
a/ Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi lớp học.
b/ Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi đố chữ
c/ Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi đi chợ .
2/ Cử chỉ của Bé bắt chước cô giáo dạy học như thế nào ?
a/ Bé kẹp lại tóc , lấy nón của má đội lên đầu .
b/ Bé bước đi khoan thai .
c/ Bé bẻ nhánh trâm bầu làm thước , nhịp nhịp cái thước , đánh vần từng tiếng .
3/ Bộ phận...
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ……………………….............
Lớp: 3 …..
KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2011 - 2012
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút
Điểm: Lời phê:
--------------------------------------
Bài 1:
a) Đọc số : 604: ………………………………………………………..
b) Viết số: Bảy trăm mười bốn: ………………………………………
c) Khoanh vào số lớn nhất: 285 , 167 , 739 , 297 .
d) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 353 , 355 , 357 , …….. .
Bài 2:
a) Đặt tính rồi tính
425 + 361 968 – 503
……………. ……………
……………. ……………
…………… …………….
b) Tính
5 x 3 = ………. 16 : 2 = …………..
14 + 18 – 18 = ………… 4 x 5 + 103 = ……….
Bài 3:
Tấm vải xanh dài 39 m, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải xanh 16 m. Hỏi tấm vải
trắng dài bao nhiêu mét ?
Bài giải
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Bài 4
a) Viết số liền sau của số bé nhất có hai chữ số : ………….......…..
b) Viết số liền trước của số lớn nhất có một chữ số : ……......…….
Bài 5: Vẽ một hình vuông, một hình tam giác
----------------------- Giáo viên không giải thích gì thêm---------------------
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2011-2012 - Trang 2
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2011-2012 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2011-2012 9 10 533