Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012-2013

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ………………………................
Lớp:
3…..
Điểm

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2012 - 2013
Môn:
TOÁN
Thời gian: 40 phút
Lời phê

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Bài 1. Số 144 đọc là:
A. Mười bốn bốn

B. Một trăm bốn mươi bốn

C. Một bốn mươi bốn

D. Một bốn bốn

Bài 2.

2 dm = ............. cm
Số được điền vào chỗ chấm là:
A. 20

B. 10

C. 2

D. 4

Bài 3 Lớp của bạn An có 30 bạn, cô chia đều lớp thành 5 nhóm. Vậy số bạn trong 1 nhóm là:
A. 4 bạn

B. 5 bạn

C. 6 bạn

D. 7 bạn

Bài 4 Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?
M

N

P

Q

A. 3 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1 Đặt tính rồi tính
54 + 69

62 – 25

435 + 127

Bài 2 Tìm X
X – 125 = 344

X + 125 = 266

432 – 215

Bài 3 Một cửa hàng buổi sáng bán được 627 lít xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng
143 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?
Bài làm
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Bài 4 Viết số lẻ bé nhất có ba chữ số .
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------

Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ………………………..........
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ………………………................
Lớp: 3…..
KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2012 - 2013
Môn: TOÁN
Thời gian: 40 phút
Điểm Lời phê
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Bài 1. Số 144 đọc là:
A. Mười bốn bốn B. Một trăm bốn mươi bốn
C. Một bốn mươi bốn D. Một bốn bốn
Bài 2. 2 dm = ............. cm
Số được điền vào chỗ chấm là:
A. 20 B. 10 C. 2 D. 4
Bài 3 Lớp của bạn An có 30 bạn, cô chia đều lớp thành 5 nhóm. Vậy số bạn trong 1 nhóm là:
A. 4 bạn B. 5 bạn C. 6 bạn D. 7 bạn
Bài 4 Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?
M N P Q
A. 3 đoạn thẳng C. 5 đoạn thẳng
B. 4 đoạn thẳng D. 6 đoạn thẳng
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1 Đặt tính rồi tính
54 + 69 62 – 25 435 + 127 432 – 215
Bài 2 Tìm X
X – 125 = 344 X + 125 = 266
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012-2013 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012-2013 9 10 443