Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 4 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2011-2012

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 2 Sơn
Thành Đông
Họ và tên:
………………………...
Lớp:
4 ….

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2011 2012
Môn:
Toán
Thời gian:
40 phút

Điểm:

Lời phê:

Bài 1:
a) Đặt tính rồi tính:
5047 - 1860
……………………
……………………
…………………...
b) Tính giá trị của biểu thức:
253 + 10 x 4 =

c. Tìm x:
2010 + X = 2011

14065 + 4229
……………………
……………………
……………………
( 74 – 14 ) : 2 =

X : 2 = 386

Bài 2:
a) Khoanh vào số lớn nhất : 41590 , 41800 , 41360 , 41785 .
b) Khoanh vào số bé nhất: 27898 , 27988 , 27899 , 27998 .
Bài 3:
Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 84 km. Hỏi trong 5 giờ người đi xe máy đó
đi được bao nhiêu kilômét ? ( quãng đường đi được mỗi giờ đều như nhau)
Bài giải
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………...

Bài 4: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 9cm, chiều rộng là 3cm.
Bài giải
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………...
Bài 5:Viết tiếp 3 số vào mỗi dãy số sau:
a) 11 , 17 , 23 , ……. , ……… , ……….. ,
b) 250 , 350 ,450 , …….. , ……… , ………,

------------------------ Giáo viên không giải thích gì thêm------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: TOÁN – LỚP 4
Bài 1: 4,5 điểm
a. 1,5 điểm - Đúng mỗi bài, cho 0,75 điểm.
b. 1,5 điểm - Đúng mỗi bài, cho 0,75 điểm.
c. 1,5 điểm - Đúng mỗi bài, cho 0,75 điểm.
Bài 2: 1,5 điểm - Đúng mỗi câu (a, b) cho 0,75 điểm.
Bài 3: 1,5 điểm
- Câu lời giải đúng, cho 0,25 đ
- Viết phép tính và tính đúng, cho 1,0 đ
- Ghi đáp số đúng, cho 0,25 đ
Bài 4: 1,5 điểm
- Câu lời giải đúng, cho 0,25 đ
- Viết phép tính và tính đúng, cho 1,0 đ
- Ghi đáp số đúng, cho 0,25 đ
Bài 5: 1,0 điểm - Đúng mỗi câu (a, b) cho 0,5 điểm

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG

Trường TH số 2 Sơn Thành
Đông
Họ và tên:
……………………….............
Lớp:
4 …..
Điểm:
Chung

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2011
- 2012
Môn:
Tiếng việt
Thời gian:
70 phút
Lời phê:

I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (5 điểm) – 25 phút
* Đọc thầm bài:

Chuyện của loài kiến

Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình tự đi
kiếm ăn. Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. Bởi vậy, loài
kiến chết dần chết mòn.
Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị chết, nó bò đi khắp nơi,
tìm những con kiến còn sống sót, bảo:
- Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại sẽ có sức mạnh.
Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một bụi cây lớn, kiến
đỏ lại bảo:
- Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải
đào hang ở dưới đất mới được.
Cả đàn nghe t...
Trường TH số 2 Sơn
Thành Đông
Họ và tên:
………………………...
Lớp: 4 .
KHẢO T ĐẦU NĂM - NH: 2011 -
2012
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút
Điểm: Lời phê:
Bài 1:
a) Đặt tính rồi tính:
5047 - 1860 14065 + 4229
…………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………... ……………………
b) Tính giá trị của biểu thức:
253 + 10 x 4 = ( 74 – 14 ) : 2 =
c. Tìm x:
2010 + X = 2011 X : 2 = 386
Bài 2:
a) Khoanh vào số lớn nhất : 41590 , 41800 , 41360 , 41785 .
b) Khoanh vào số bé nhất: 27898 , 27988 , 27899 , 27998 .
Bài 3:
Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 84 km. Hỏi trong 5 giờ người đi xe máy đó
đi được bao nhiêu kilômét ? ( quãng đường đi được mỗi giờ đều như nhau)
Bài giải
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………...
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 4 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2011-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 4 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2011-2012 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 4 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2011-2012 9 10 369