Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 5 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012-2013

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ……………………….............
Lớp:
5 …..
Điểm:

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn:
Toán
Thời gian: 40 phút
Lời phê:

-------------------------------------1- Đặt tính rồi tính:
27569 + 36478 ……………………

315  203 ……………………

……………………
……………………
……………………

……………………
……………………
……………………

2. Tính.
a/ 5 +
2

b/

2
3

-

5
12
3
7

= ..................................................................................................................
..................................................................................................................
= ...................................................................................................................

3.Tìm X.
X-

8
1
=
12
3

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 yến = ………….kg

9
6
:X=
11
5

13 000 kg = ………tấn

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật, có chu vi là 250 m, chiều rộng kém chiều dài 35m . Tính
diện tích thửa ruộng.
………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………….

6. Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 36 x 25 x 4

b) 215 x 86 + 215 x 14

----------------------- Giáo viên không giải thích gì thêm---------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: TOÁN – LỚP 5
Bài 1: 2,0 điểm - Đúng mỗi bài, cho 1,0 điểm.

Bài 2: 2,0 điểm - Đúng mỗi bài, cho 1,0 điểm.
Bài 3: 2,0 điểm - Đúng mỗi bài, cho 1,0 điểm.
Bài 4: 1,0 điểm - Đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm
Bài 5: 2 điểm
- Tìm được nửa chu vi (tổng chiều dài và chiều rộng): 0,5 điểm
- Tìm được mỗi kích thước: 0,5 điểm
- Tính đúng diện tích: 0,75 điểm
- Ghi đúng đáp số: 0,25 điểm
Bài 6: 1,0điểm - Đúng mỗi câu (a, b) cho 0,5 điểm

Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ……………………….............
Lớp:
5 …..
Điểm:

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn:
Tiếng việt
Thời gian: 15 phút
Lời phê:

-------------------------------------I. PHẦN ĐỌC HIỂU LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Đọc thầm đoạn văn rồi trả lời câu hỏi và làm các bài tập sau:
Vương quốc vắng nụ cười
Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc buồn chán kinh khủng chỉ vì cư dân ở đó không ai biết
cười. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không. Buổi sáng,
mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Ra đường gặp toàn
những gương mặt rầu rĩ, héo hon....
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên: ……………………….............
Lớp: 5 …..
KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút
Điểm: Lời phê:
--------------------------------------
1- Đặt tính rồi tính:
27569 + 36478 …………………… 315
203 ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………
2. Tính.
a/
2
5
+
12
5
= ..................................................................................................................
..................................................................................................................
b/
3
2
-
7
3
= ...................................................................................................................
3.Tìm X.
X -
12
8
=
3
1
11
9
: X =
5
6
4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 yến = ………….kg 13 000 kg = ………tấn
5. Một thửa ruộng hình chữ nhật, có chu vi là 250 m, chiều rộng kém chiều dài 35m . Tính
diện tích thửa ruộng.
………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………….
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 5 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 5 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012-2013 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 5 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012-2013 9 10 635