Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 6 phòng GD&ĐT Việt Yên năm 2014-2015

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN THI: GDCD 6
Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2.0 điểm)
Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất?
1. Hành vi nào thể hiện tính lễ độ?
A. Chỉ tôn trọng người thân .
B. Ăn nói trống không với người lớn .
C. Thể hiện sự tôn trọng, quý mến đối với mọi người .
D. Vào nhà thấy người lớn không chào.
2. Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính siêng năng, kiên trì?
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
B. Tích tiểu thành đại
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
D. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn .
3. Hành vi nào sau đây thể hiện việc sống chan hoà với mọi người?
A. Không góp ý cho ai vì sợ mất lòng.
B. Tham gia tích cực các hoạt động do lớp, Đội tổ chức.
C. Khi được chỉ định mới phát biểu vì sợ phát biểu sai các bạn sẽ cười..
D. Không quan tâm đến công việc của lớp vì mình không phải là cán bộ lớp..
4. Tôn trọng kỉ luật là?
A. Tôn trọng kỉ luật là chấp hành những quy định chung của tập thể.
B. Tôn trọng kỉ luật là chỉ biết chấp hành những quy định của gia đình.
C. Tôn trọng kỉ luật là chỉ chấp hành những quy định chung của xã hội.
D. Tôn trọng kỉ luật là biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể,
của tổ chức xã hội ở mọi lúc, mọi nơi.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1. (3 điểm):
Thế nào là lịch sự và tế nhị? Cho ví dụ? Tại sao cần cư xử lịch sự tế nhị?
Câu 2. (3 điểm):
Mục đích học tập của học sinh là gì? Tại sao cần xác định mục đích học tập?
Em sẽ làm gì để thực hiện mục đích học tập đã đề ra?
Câu 3. (2 điểm ):
Nhà trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu về môi trường và yêu cầu tất cả các lớp
tham gia. Các bạn lớp 6A tích cực tham gia: bạn thì vẽ tranh về môi trường, bạn thì
sưu tầm tranh ảnh, bài viết về môi trường,… Các bạn đều có sản phẩm để tham gia
cuộc thi. Riêng bạn Toàn không tham gia bất kỳ một hoạt động nào của lớp vì cho
rằng nó sẽ làm mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập.
- Em có nhận xét gì về bạn Toàn?
- Nếu em là bạn thân với Toàn, em sẽ khuyên bạn điều gì?

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN

HDC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲI
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN THI: GDCD 6
Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2.0 điểm)
Mỗi ý đúng 0.5 đ
1C
2A
3B
4D
II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: 3đ
*Lịch sự, tế nhị thể hiện ở thái độ, lời nói và hành vi giao tiếp nhã nhặn từ tốn,
thể hiện sưh hiểu biết những phép tắc những quy định chung trong quan hệ người với
người; thể hiện sự tôn trọng người giao tiếp và những người xung quanh.(1đ)
*Ví dụ: Biết chµo hỏi,...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN THI: GDCD 6
Thời gian làm bài: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2.0 điểm)
Hãy chọn đáp án mà em cho đúng nhất?
1. Hành vi o th hiện tính lễ độ?
A. Chỉ tôn trọng người thân .
B. Ăn nói trống không với người lớn .
C. Thể hiện sự tôn trọng, quý mến đối với mọi người .
D. Vào nhà thấy người lớn không chào.
2. Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính siêng năng, kiên trì?
A. công i sắt, ngày nên kim.
B. Tích tiểu thành đại
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
D. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn .
3. Hành vi o sau đây th hiện việc sống chan hoà với mọi người?
A. Không góp ý cho ai sợ mất lòng.
B. Tham gia tích cực các hoạt động do lớp, Đội tổ chức.
C. Khi được chỉ định mới phát biểu sợ phát biểu sai các bạn sẽ cười..
D. Không quan tâm đến công việc của lớp mình không phải là cán bộ lớp..
4. Tôn trọng kỉ luật là?
A. Tôn trọng k luật chấp hành những quy định chung của tập thể.
B. Tôn trọng kỉ luật chỉ biết chấp hành những quy định của gia đình.
C. Tôn trọng kỉ luật chỉ chấp hành những quy định chung của hội.
D. Tôn trọng kỉ luật biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể,
của tổ chức xã hội mọi lúc, mọi nơi.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1. (3 điểm):
Thế nào lịch sự và tế nhị? Cho dụ? Tại sao cần cư x lịch sự tế nhị?
Câu 2. (3 điểm):
Mục đích học tập của học sinh gì? Tại sao cần xác định mục đích học tập?
Em sẽ làm để thực hiện mục đích học tập đã đề ra?
Câu 3. (2 điểm ):
Nhà trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu về môi trường yêu cầu tất cả các lớp
tham gia. Các bạn lớp 6A tích cực tham gia: bạn thì v tranh về môi trường, bạn thì
sưu tầm tranh nh, i viết về môi trường,… Các bạn đều sản phẩm để tham gia
cuộc thi. Riêng bạn Toàn không tham gia bất kỳ một hoạt động nào của lớp cho
rằng sẽ m mất thời gian, nh hưởng đến kết quả học tập.
- Em nhận xét về bạn Toàn?
- Nếu em là bạn thân với Toàn, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 6 phòng GD&ĐT Việt Yên năm 2014-2015 - Trang 2
Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 6 phòng GD&ĐT Việt Yên năm 2014-2015 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 6 phòng GD&ĐT Việt Yên năm 2014-2015 9 10 230