Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 Môn thi: Địa Lý 7

Được đăng lên bởi Sang Trinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4600 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC
KÌ 2
Môn thi: Địa Lý 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)
Câu 1. Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở:
A. Bán cầu Bắc
B. Bán cầu Nam.
C. Bán cầu Đông
D. Bán cầu Tây.
Câu 2. Châu Đại Dương tiếp giáp với biển và đại dương nào :
A. Ấn Độ Dương , Đại Tây Dương
B. Ấn Độ Dương , Thái Bình Dương
C. Thái Bình Dương , Đại Tây Dương
D. Đại Tây Dương , Bắc Băng Dương
Câu 3. Châu Đại Dương gồm:
A. Lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Thái Bình Dương
B. Lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Đại Tây Dương
C. Lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Ấn Độ Dương
D. Lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Bắc Băng Dương
Câu 4. Cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương đang bị đe dọa
bởi :
A. Nạn ô nhiễm biển
B. Bão nhiệt đới
C. Mực nước biển dâng cao do Trái Đất nóng lên
D. Tất cả đều đúng .
Câu 5. Thực vật chủ yếu ở Châu Nam Cực là:
A. Cây lá kim
B. Cây lá rộng
C. Cây lá cứng
D. Thực vật không thể tồn tại.
Câu 6. Dãy núi U-ran là ranh giới tự nhiên giữa 2 Châu lục nào:
A. Châu Âu và Châu Phi
B. Châu Âu và Châu Á
C. Châu Âu và Châu Mỹ
D. Châu Âu và Châu Nam Cực
II. PHẦN TỰ LUẬN.
Câu 1. (3 điểm) Nêu đặc điểm môi trường ôn đới lục địa ở châu Âu?
Câu 2. (3 điểm) Trình bày đặc điểm nền nông nghiệp của châu Âu?
Câu 3. (1 điểm) Tại sao phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-lia là hoang mạc?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT
LƯỢNG HỌC KÌ 2
Môn thi: Địa Lý 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Nội dung đáp án
I. Phântrắc nghiệm.
1. D
4. D
2. B
5. D
3. A
6. B
Mỗi đáp án đúng 0.5 điểm
II. Phần tự luận.
Đặc điểm môi trường ôn đới lụa địa
- Phân bố ở Đông Âu
- Khí hậu: Mùa đông lạnh có tuyết rơi, mùa hạ nóng, lượng
mưa ít
- Sông ngòi: đóng băng vào mùa đông, nhiều nước vào mùa
xuân, hạ do băng tuyết tan
- Thực vật: thay đổi từ bắc xuống nam. Rùng lá kim chiếm
phần lớn diện tích.
Đặc điểm nền nông nghiệp
- Hình thức tổ chức sản xuất là hộ gia đình và trang trại. Qui
mô sản xuất không lớn
- Nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao, áp
dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật tiên tiến, gắn chặt với công
nghiệp chế biến.
- Tỉ trọng chăn nuôi cao hơn trồng trọt
Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-lia là hoang mạc vì
- Chịu ảnh hưởng của đường chí tuyến Nam đi ngang qua
- Chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh ở phía tây
- Địa hình cao ở hai bên rìa nên chắn h...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC
KÌ 2
Môn thi: Địa Lý 7
Thời gian làm bài: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)
Câu 1. Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở:
A. Bán cầu Bắc B. Bán cầu Nam.
C. Bán cầu Đông D. Bán cầu Tây.
Câu 2. Châu Đại Dương tiếp giáp với biển và đại dương nào :
A. Ấn Độ Dương , Đại Tây Dương
B. Ấn Độ Dương , Thái Bình Dương
C. Thái Bình Dương , Đại Tây Dương
D. Đại Tây Dương , Bắc Băng Dương
Câu 3. Châu Đại Dương gồm:
A. Lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Thái Bình Dương
B. Lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Đại Tây Dương
C. Lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Ấn Độ Dương
D. Lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Bắc Băng Dương
Câu 4. Cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương đang bị đe dọa
bởi :
A. Nạn ô nhiễm biển
B. Bão nhiệt đới
C. Mực nước biển dâng cao do Trái Đất nóng lên
D. Tất cả đều đúng .
Câu 5. Thực vật chủ yếu ở Châu Nam Cực là:
A. Cây lá kim B. Cây lá rộng
C. Cây lá cứng D. Thực vật không thể tồn tại.
Câu 6. Dãy núi U-ran là ranh giới tự nhiên giữa 2 Châu lục nào:
A. Châu Âu và Châu Phi B. Châu Âu và Châu Á
C. Châu Âu và Châu Mỹ D. Châu Âu và Châu Nam Cực
II. PHẦN TỰ LUẬN.
Câu 1. (3 điểm) Nêu đặc điểm môi trường ôn đới lục địa ở châu Âu?
Câu 2. (3 điểm) Trình bày đặc điểm nền nông nghiệp của châu Âu?
Câu 3. (1 điểm) Tại sao phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-lia là hoang mạc?
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 Môn thi: Địa Lý 7 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 Môn thi: Địa Lý 7 - Người đăng: Sang Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 Môn thi: Địa Lý 7 9 10 914