Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012-2013

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và Tên: .....................................
Lớp : 1.......
Trường Tiểu học Quảng Liên

Đề kiểm tra chất lượng định kì cuối kì I
Môn Toán Lớp 1
Thời gian : 40 phút( không kể giao đề)
Năm học 2012-2013

1 . Viết các số : 2, 8 , 5 , 10, 6
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................ ............................ ..................
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ............................ ............................ ..................
Điểm bài

2. Tính :
a)
+
b)

5
5
.....
3+2+1=
10 – 6 =

+

3
7
.....

3. Khoanh vào số lớn nhất : 2
Khoanh vào số bé nhất: 8
4. Điền dấu thích hợp vào ô trống:
>
3+5
9
<
=
6–2
10 - 4

-

7
1

6
6
.....
6+4–5=
8–0–4=
4
5

-

10
8
.....

9
6

1
6

8–2

10 - 4

8+0

8-0

5 . Viết phép tính thích hợp:
a)

b) Hàng trên:
Hàng dưới:
có tất cả:

+

6 cây
3 cây
..... cây ?

6. Hình bên có :
......................... hình vuông
......................... hình tam giác
Họ tên giáo viên coi: ............................ ............................
Họ tên giáo viên chấm ............................ ............................

7
0
.....

...
Họ và Tên: .....................................
Lớp : 1.......
Trường Tiểu học Quảng Liên
Đề kiểm tra chất lượng định kì cuối kì I
Môn Toán Lớp 1
Thời gian : 40 phút( không kể giao đề)
Năm học 2012-2013
1 . Viết các số : 2, 8 , 5 , 10, 6
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................ ............................ ..................
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ............................ ............................ ..................
2. Tính :
a)
+
5
+
3
-
6
-
10
+
7
5 7 6 8 0
..... ..... ..... ..... .....
b) 3 + 2 + 1 = 6 + 4 – 5 =
10 – 6 = 8 – 0 – 4 =
3. Khoanh vào số lớn nhất : 2 7 4 9 1
Khoanh vào số bé nhất: 8 1 5 6 6
4. Điền dấu thích hợp vào ô trống:
> 3 + 5 9 8 – 2 10 - 4
<
= 6 – 2 10 - 4 8 + 0 8 - 0
5 . Viết phép tính thích hợp:
a)
b) Hàng trên: 6 cây
Hàng dưới: 3 cây
có tất cả: ..... cây ?
6. Hình bên có :
......................... hình vuông
......................... hình tam giác
Họ tên giáo viên coi: ............................ ............................
Họ tên giáo viên chấm ............................ ............................
Điểm bài
Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012-2013 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012-2013 9 10 493