Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 4

Được đăng lên bởi lybaohan2013
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI ĐÔNG

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
Năm học 2014 - 2015
Môn: Khoa học lớp 4

Thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm

Họ và tên:................................................................Lớp.............
Trường: ......................................................................................

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Khí duy trì sự cháy là:
A. Ô xy
B. Ni tơ
C. Các- bô-níc
D. Tất cả đúng
Câu 2: Tác hại mà bão có thể gây ra là:
A. Làm đổ nhà cửa.
B. Phá hoa màu.
C. Gây ra tai nạn cho con người
D. Tất cả các ý trên
Câu 3: Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn cần ít nước của cây lúa là:
A. Đẻ nhánh.
B. Làm đòng.
C. Chín.
D. Mới cấy
Câu 4: Những việc làm có hại cho mắt là:
A. Để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.
B. Đọc sách dưới ánh sáng quá yếu.
C. Xem ti vi quá lâu.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 5: Để sống cà phát triển bình thường động vật cần:
A. Không khí, ánh sáng
B. Thức ăn, Nước uống
C. Không khí, ánh sáng, thức ăn, nước uống.
D. Không khí, thức ăn, nước uống
Câu 6: Nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm thì:
A. Gió sẽ ngừng thổi, Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá.
B. Nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa.
C. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
D. Tất cả các ý trên.

B. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Thế nào là nước bị ô nhiễm ? Thế nào là nước sạch ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI ĐÔNG
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
Năm học 2014 - 2015
Môn: Khoa học lớp 4
Thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Họ và tên:................................................................Lớp.............
Trường: ......................................................................................
A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Khí duy trì sự cháy là:
A. Ô xy
B. Ni tơ
C. Các- bô-níc
D. Tất cả đúng
Câu 2: Tác hại mà bão có thể gây ra là:
A. Làm đổ nhà cửa.
B. Phá hoa màu.
C. Gây ra tai nạn cho con người
D. Tất cả các ý trên
Câu 3: Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn cần ít nước của cây lúa là:
A. Đẻ nhánh.
B. Làm đòng.
C. Chín.
D. Mới cấy
Câu 4: Những việc làm có hại cho mắt là:
A. Để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.
B. Đọc sách dưới ánh sáng quá yếu.
C. Xem ti vi quá lâu.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 5: Để sống cà phát triển bình thường động vật cần:
A. Không khí, ánh sáng
B. Thức ăn, Nước uống
C. Không khí, ánh sáng, thức ăn, nước uống.
D. Không khí, thức ăn, nước uống
Câu 6: Nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm thì:
A. Gió sẽ ngừng thổi, Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá.
B. Nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa.
C. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
D. Tất cả các ý trên.
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 4 - Trang 2
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 4 - Người đăng: lybaohan2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối kỳ môn khoa học lớp 4 9 10 853